Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

Necmettin Erbakan Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

.
31 Mart 2016 - 11:21

T.C.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi'nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları ve durumlarının Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi'nde uygun olması gerekmektedir.

Adayların; http://www.konya.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi'ne göre

hazırlayacakları puan tablosunu dilekçeleri ile birlikte dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD'yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2. 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD'yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD'yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6. Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun'un 35'inci maddesinin 3'üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

7. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adayları ile Hukuk Fakültesine başvuracak Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

A D R E S :

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Nişantaşı Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi No:12 Kat:22 Selçuklu/KONYA Telefon: 0.332.280 80 73

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM

DALI/PROGRAM

K.UNVANI

DERECE

ADETİ

ÖZEL ŞARTLAR

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji

-

Profesör

1

1

Organik-inorganik hibrit Schottky yapılar üzerine yayınları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Profesör

1

1

Eğitim yöntemleri, liderlik ve yönetim, eğitim bilim ve araştırmaları, proje yönetimi ve değerlendirmesi konularında yurtdışı eğitimi almış olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Perinatal dönemde psikiyatrik bozukluklar ve tedavileri ile ilgili çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

1

Çocuk ürolojisi alanında çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

Vitroretinal cerrahi konusunda çalışmaları olmak.

Ahmet

Keleşoğlu

Eğitim

Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Sefaretnameler ve şehrengizler konularında çalışmaları olmak.

Ahmet

Keleşoğlu

Eğitim

Fakültesi

Eğitim

Bilimleri

Rehberlik Ve

Psikolojik

Danışmanlık

Profesör

1

1

Bağlanma, problem çözme ve sosyal kaygı konularında çalışmaları olmak.

Ahmet

Keleşoğlu

Eğitim

Fakültesi

Eğitim

Bilimleri

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi

Profesör

1

1

Örgütsel güven ve etik liderlik konularında çalışmaları olmak.

İlahiyat

Fakültesi

Felsefe Ve Din Bilimleri

Dinler Tarihi

Profesör

1

1

Konya Bahaileri konusunda çalışmaları olmak.

Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Mekanik

Profesör

1

1

Kompozit malzemeler ve kırılma mekaniği konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi

Harita

Mühendisliği

Kamu Ölçmeleri

Profesör

1

1

Belediyeler için bilgi sistemi modelinin oluşturulması konusunda çalışmaları olmak.

Uygulamalı

Bilimler

Yüksekokulu

Yönetim

Bilişim

Sistemleri

-

Doçent

3

1

Yerel yönetimler ve yönetim tarihi alanında çalışmaları olmak.

İlahiyat

Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kuran'ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

Yardımcı

Doçent

5

1

Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasında vakıf ve iptidanın rolü konusunda çalışmaları olmak.

İlahiyat

Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Yardımcı

Doçent

5

2

Konevi Ekolü ve Molla Fenari hakkında çalışmaları bulunmak veya Cezire-i Mesnevi şerhine göre Mevlevilik konusunda çalışmaları olmak.

İlahiyat

Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Yardımcı

Doçent

5

1

Klasik ve modern dönem tefsir kaynaklarında kadın algısı konusunda çalışmaları olmak.

Hukuk

Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Yardımcı

Doçent

5

1

Din ve vicdan özgürlüğü konusunda çalışmaları olmak.

Hukuk

Fakültesi

Özel Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yardımcı

Doçent

5

1

Mecelle'de iş sözleşmesi konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik ve

Mimarlık

Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği

Yardımcı

Doçent

5

1

FPGA kullanarak yüksek frekans uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik ve

Mimarlık

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Hidrolik

Yardımcı

Doçent

5

1

Ampirik ve yapay zeka yöntemleri ile askıda katı madde tahmini ve taşkın modelleme konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve

Mimarlık

Fakültesi

Mimarlık

Restorasyon

Yardımcı

Doçent

3

1

Kültür mirasının korunması ve restorasyon konularında Mimarlık bölümünde yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Yardımcı

Doçent

5

1

İstanbul konut tarihi, muhallefat defterleri, semt monografisi konularında çalışmaları olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Sanat Tarihi

Genel Sanat Tarihi

Yardımcı

Doçent

5

1

Konya Evleri konusunda çalışmaları olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Yardımcı

Doçent

5

1

İşletmelerde finansal başarısızlık tahmini ve yapay sinir ağları konularında çalışmaları olmak.

Ereğli Eğitim Fakültesi

Eğitim

Bilimleri

Eğitim Programlan ve Öğretim

Yardımcı

Doçent

3

1

Okul yönetiminde karar verme ve değerler eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Turizm

Fakültesi

Gastronomi ve

Mutfak

Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yardımcı

Doçent

5

1

Otel aşçılarında iş stresi, iş tatmini ve örgütsel bağlılıkla ve toksik davranışlar konularında çalışmaları olmak.

Ahmet

Keleşoğlu

Eğitim

Fakültesi

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yardımcı

Doçent

1

1

Türk Tiyatrosunda Milli Mücadele, Cumhuriyet döneminde çocuk edebiyatı ve çocuk tiyatrosu konularında çalışması olmak.

Ahmet

Keleşoğlu

Eğitim

Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Yardımcı

Doçent

5

1

Flüt eğitiminde psikolojik tip kuramına dayalı öğrenme uygulamaları ve öğrenci başarı düzeyi konularında çalışmaları olmak.

Ahmet

Keleşoğlu

Eğitim

Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Yardımcı

Doçent

1

1

Güzel Sanatlar Liselerinde bireysel ses eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Ahmet

Keleşoğlu

Eğitim

Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Yardımcı

Doçent

5

1

Öğretmen tükenmişliği ve Yabancı Dil Öğretimine yansımaları konusunda çalışmaları olmak.

Ahmet

Keleşoğlu

Eğitim

Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Eğitimi

Yardımcı

Doçent

1

1

Argumantasyon temelli fen öğretimi konusunda çalışmaları olmak.

Ahmet

Keleşoğlu

Eğitim

Fakültesi

Eğitim

Bilimleri

Eğitim Programlan ve Öğretim

Yardımcı

Doçent

2

1

Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Sınavları üzerine çalışmaları olmak.

Ahmet

Keleşoğlu

Eğitim

Fakültesi

Özel Eğitim

Zihin Engelliler Eğitimi

Yardımcı

Doçent

5

1

Öğretmen uygulamalarında bireyselleştirilmiş eğitim programları konusunda çalışmaları olmak.

Ahmet

Keleşoğlu

Eğitim

Fakültesi

İlköğretim

Matematik Eğitimi

Yardımcı

Doçent

1

1

Üçgensel sayılar, Pell denklemleri ve Diophantine denklemleri konularında çalışmaları olmak.

Ahmet

Keleşoğlu

Eğitim

Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Yardımcı

Doçent

5

1

Oyun temelli bilişsel gelişim programları konusunda çalışmaları olmak.

Ahmet

Keleşoğlu

Eğitim

Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yardımcı

Doçent

5

1

Yer temelli ve karşılaştırmalı eğitim konusunda çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı

Doçent

5

1

Kozmotik jinekoloji sertifikası olmak. Kozmotik vajinal cerrahi ile ilgili çalışması olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı

Doçent

5

1

Anne-bebek bağlanmasında kortizol oksitosin ve prolaktin düzeylerinin annenin depresyon ve stres düzeyleri ile ilişkisini araştıran çalışması olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Yardımcı

Doçent

5

1

ERCP ile laparoskopik cerrahi ilişkisi hakkında çalışması olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı

Doçent

5

1

Çocuk yoğun bakım sertifikası olmak. 0-24 yaş arası bireylerde B-12 vitamin düzeyleri ile ilgili çalışması olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı

Doçent

5

1

Çocuklarda kızamık salgınında filogenetik çalışması ve çocukluk çağı tüberkülozu ile ilgili çalışması olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yardımcı

Doçent

5

1

Diyastolik kalp yetmezliğinde serum statin düzeyleri hakkında ve kronik total femoropopliteal arter tıkanıklıklarında subintimal anjioplasti ve stentleme hakkında çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Yardımcı

Doçent

5

1

Kolon polipleri ile tiroid nodüllerinin birlikte görülme sıklığı ile ilgili çalışmaları olmak. 5 (beş) yılı aşkın girişimsel radyoloji deneyimi olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon

Onkolojisi

Yardımcı

Doçent

5

1

Akciğer kanserli hastaların radyoterapilerinde Glutamin desteği ile ilgili çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yardımcı

Doçent

5

1

Koroner arter by-pass cerrahisinde radial arter grefti kullanılan hastalarda ameliyat sonrası dönemde brakiyal ve ulnar arterlerde meydana gelen akım ve çap değişiklikleri ile ilgili çalışması olmak.

Ereğli

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyosistem

Mühendisliği

-

Yardımcı

Doçent

5

1

Damla, karık ve kapiler sulama yöntemleri konularında çalışmaları olmak veya DNA- barkod ve markör analizleri ile bitkisel ürünlerde köken doğrulama ve tağşiş belirleme konularında çalışmaları olmak.

Ereğli

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyosistem

Mühendisliği

-

Yardımcı

Doçent

5

1

Orta Anadolu bölgesinde hibrit mısır çeşitlerinin Bor Toksisitesi ve noksanlığına tepkilerinin belirlenmesi konusunda çalışmaları olmak veya altın katalizörlü organik reaksiyonlar, bilgisayar destekli teorik kimya ve ilaç tasarımı konularında çalışmaları olmak.

Ereğli

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyosistem

Mühendisliği

-

Yardımcı

Doçent

5

1

Besin destekleri, bitkisel yağlar ve üretimleri konularında endüstriyel tecrübeye sahip olmak.

Uygulamalı

Bilimler

Yüksekokulu

Bankacılık

-

Yardımcı

Doçent

5

1

Bayesci yapısal eşitlik modeli konusunda çalışmaları olmak.

Uygulamalı

Bilimler

Yüksekokulu

Ulaştırma ve

Lojistik

Yönetimi

-

Yardımcı

Doçent

5

1

Ürün ve süreç yeniliği konusunda çalışmaları olmak. 10 yıllık ar-ge çalışmaları tecrübesi olmak.

 
 
 

İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 31.3.2016 - İlan Bitiş: 15.4.2016

Bu ilan 1007 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer Akademik İlanlar

TÜBİTAK TÜSSİDE Personel Alım İlanı
 
Başvuruların en geç 12/01 / 2017 tarihi saat 17:00' ye kadar yapılması gerekmektedir.
Görüntülenme: 829 Yorum: 0 Tarih: 22 Aralık 2016 - 20:16
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 845 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:32
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 1311 Yorum: 0 Tarih: 12 Aralık 2016 - 21:59
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 892 Yorum: 0 Tarih: 8 Aralık 2016 - 20:17
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 747 Yorum: 0 Tarih: 6 Aralık 2016 - 20:38
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 978 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:25
Mardin Artuklu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 858 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:20
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 847 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:29
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 742 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:25
Nato Daimi Temsilciliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
 
Yazılı eleme sınavı 13 Aralık 2016 Salı günü saat 10:00'de T.C. NATO Daimi Temsilciliğinde yapılacaktır.
Görüntülenme: 961 Yorum: 0 Tarih: 11 Kasım 2016 - 23:25
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim