Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

Milli Savunma Bakanlığı Bilişim personeli alım ilanı

Başvurular, 06.12.2016-20.12.2016 tarihleri arasında www.msb.gov.tr adresinde bulunan "Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu"nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle istenilen belgelerle birlikte, en geç 20.12.2016 tarihi saat 17:00'a kadar Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne (Yahya Galip Cad. Bakanlıklar/ANKARA) elden teslim edilmek suretiyle
3 Aralık 2016 - 21:07

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Milli Savunma Bakanlığı Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin EK 6'ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı/sözlü sınav başarı sırasına göre toplam 30 (otuz) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Milli Savunma Bakanlığının www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak ve yapılan duyurularla ilgili adayların e-posta adreslerine bildirim yapılacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik ve matematik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Belirtilen bölümlerden mezun olan adaylar aylık brüt sözleşme ücretinin 2 katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücretinin iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin A fıkrasının 7'nci bendi kapsamında sevk edileceği hastaneden sağlık raporu almak.

f) Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınav sonucunda başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecektir.)

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

h) Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabiliyor olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1. Kıdemli Proje Yönetim Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 4 Katı)

a) Project Management Professional (PMP) veya Projects in Controlled Environments (PRINCE2) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

b) En az 5 (beş) yıl proje yöneticisi olarak iş tecrübesine sahip olmak, bu sürenin en az 1 (bir) yılını kurumsal projelerde ekip/takım liderli olarak çalışmış olduğunu belgelemek,

Tercihen:

a) İş süreçleri yönetimi konusunda eğitim katılım veya uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

b) Yazılım süreçleri ve yaşam döngüleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Sistem ve yazılım mimari yapıları ve tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, ç) Açık kaynak kodlu yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Teknik şartname hazırlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,

f) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

2. Teknik Şartname Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katı)

En az 3 (üç) yıl bilişim projelerinde teknik şartname hazırlama konusunda iş tecrübesine sahip olduğunu belgelemek.

Tercihen:

a) Yazılım süreçleri ve yaşam döngüleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b) Açık kaynak kodlu yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Donanım ve yazılım mimarileri ve tasarımı, planlaması konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, ç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

3. Veri Tabanı Uzmanı (2 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katı)

Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek.

Tercihen:

a) Oracle Certified Professional (OCP) sertifikasına sahip olmak,

b) MS SQL Server Yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Linux üzerinde Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veri tabanı yönetmiş olmak,

ç) Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hakim, RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,

d) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Veri tabanında performans ayarlaması (tuning) yapabilmek ve tecrübe sahibi olmak,veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) İleri seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,

g) Veri tabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak,

h) Veri tabanı programcılığı konusunda Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,

ı) İş zekası çözümleri, Veri Ambarı (Data Warehouse) ve ETL (Extract, Transform and Load) süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

i) PostgreSQL konusunda bilgi sahibi olmak,

j) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

4. Kıdemli Java Yazılım Uzmanı (4 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 Katı)

Java teknolojileri (JEE, EJB 3.x, JAAS, JPA-2, vb.) konusunda az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

Tercihen:

a) Nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri (Design Patterns) konusuna hakim olmak,

b) Web servis geliştirme (SOAP, REST, JAX-WS, AXIS, CXF, vb.) konularında deneyimli olmak,

c) JSP, JSF ve Servlet konularında bilgili ve deneyimli olmak, hibernate ile kod geliştirmek ve projelerinde kullanmış olmak,

ç) SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede yazılım altyapı uzmanı/yazılım mimari tasarımcısı olarak çalışmış olmak,

d) Multithread uygulama geliştirme ve tasarlama deneyimine sahip olmak,

e) XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Temel ilişkisel veri tabanı işlemleri, sorgulama, SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Windows ve Linux işletim sistemleri konusunda deneyimli olmak,

ğ) Entegre geliştirme ortamları (IntelliJIDEA, Eclipse, NetBeans, vb.), grafik arayüz teknikleri (Struts, Spring, JSF 2.x, vb.), raporlama yazılımları (Jasper Reports, vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,

h) Weblogic 10g, 11g veya 12c, JBOSS, Glassfish 3.x veya 4.x, Apache konfigürasyon, yöneticilik konularında bilgili ve deneyim sahibi olmak, ayrıca belirtilen uygulama sunucularından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,

ı) Grafik arayüz teknikleri (Struts, Spring, JSF 2.x, vb.),sürüm otomasyon ve kontrol araçları (ANT, Maven, SubVersion, vb.), ünite test araçları (JUnit, Needle, JMock, vb.), raporlama yazılımları (JasperReports,vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,

i) Fussion, Middleware konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

j) Orta katman mimari konularında (BPMS, ESB, vb.) tecrübe sahibi olmak,

k) Java teknolojileri ile ilgili eğitim, katılım veya uzmanlık sertifikalarından (Java SE, Java EE) herhangi birine sahip olmak,

l) Sürekli entegrasyon araçları (Teamcity, CruiseControl,vb.), proje takibi ve planlama yazılımları (Jira,Trello, vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,

m) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

5. Java Yazılım Uzmanı (6 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katı)

Java teknolojileri konusunda (JEE, EJB 3.x, JAAS, JPA-2, vb.) en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

Tercihen:

a) Nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri (Design Patterns) konusuna hakim olmak,

b) Sürekli entegrasyon araçları (Teamcity, CruiseControl,vb.), proje takibi ve planlama yazılımları (Jira,Trello, vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,

c) Java teknolojileri ile ilgili Eğitim, Katılım veya Uzmanlık Sertifikalarından (Java SE, Java EE) herhangi birine sahip olmak,

ç) Web servis geliştirme (SOAP, REST, JAX-WS, AXIS, CXF, vb.) konularında deneyimli olmak,

d) JSP, JSF ve Servlet konularında bilgili ve deneyimli olmak, hibernate ile kod geliştirmek ve projelerinde kullanmış olmak,

e) SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak,

f) Multithread uygulama geliştirme deneyimine sahip olmak,

g) XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Temel ilişkisel veri tabanı işlemleri, sorgulama, SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Windows ve Linux işletim sistemleri konusunda deneyimli olmak,

ı) Entegre geliştirme ortamları (IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans, vb.), grafik arayüz teknikleri (Struts, Spring, JSF 2.x, vb.), raporlama yazılımları (JasperReports, vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,

i) Weblogic 10g, 11g veya 12c, JBOSS, Glassfish 3.x veya 4.x, Apache uygulama sunucularından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak.

j) Fussion, Middleware konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

k) Orta katman mimari konularında (BPMS, ESB, vb.) tecrübe sahibi olmak,

l) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

6. Örün (web) Yazılım Geliştirme Uzmanı (5 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katı)

a) Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

b) En az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak,

c) ASP.NET üzerinde gerçekleştirilen kurumsal projelerde en az 3 (üç) yıl deneyimli olduğunu belgelemek.

Tercihen:

a) Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,

b) Konfigürasyon/Değişiklik Yönetim Aracı (SVN, CVS, GIT, Mercurial, TFS, vb.) kullanmış olmak,

c) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, ç) LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak,

d) Visual Studio kullanımında deneyimli olmak,

e) .NET programlama dillerinde (C# veya VB.NET) Web Forms ve MVC ile daha önce uygulama geliştirmiş olmak,

f) Entity Framework konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Nesneye Yönelik prensipler, Test Güdümlü Programlama, Object Relational Mapping (ORM) çerçeveleri ve Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak,

h) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, AJAX, JQuery) konularında uygulama geliştirmiş olmak,

ı) Internet Information Services (IIS) teknolojilerine hakim olmak,

i) Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, CVS vb.) kullanmış olmak,

j) Sharepoint Portal 2010 ve üstü ürün ailesi konusunda en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak ve Sharepoint üzerinde Design, Workflow, Web Parts gibi konularda ileri seviyede bilgi sahip olmak,

k) Sharepoint Performance Point Servisleri konfigürasyonu ve Dashboard Designer deneyim ve bilgi sahibi olmak,

l) Microsoft Silverlight veya Adobe Flash AS3 konusunda deneyim sahibi olmak,

m) Adobe Photoshop konusunda deneyim sahibi olmak,

n) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

7. Kıdemli Yazılım Proje Yöneticisi (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 4 Katı)

a) PMP (Project Management Professional) veya Projects in Controlled Environments (PRINCE2) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

b) Java teknolojileri ile ilgili Eğitim, Katılım veya Uzmanlık Sertifikalarından herhangi birine sahip olduğunu belgelemek,

c) En az 5 (beş) yıl yazılım proje yöneticisi olarak iş tecrübesine sahip olmuş olmak,bu sürenin en az 1 (bir) yılını kurumsal projelerde ekip/takım liderli olarak çalışmış olduğunu belgelemek,

Tercihen:

a) Java teknolojileri konusunda (JEE, EJB 3.x, JAAS, JPA-2, vb.) en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak,

b) Unix, Solaris, Linux işletim sistemleri konusunda deneyimli olmak,

c) Orta katman mimari konularında (BPMS, ESB, vb.) tecrübe sahibi olmak, ç) Yazılım süreçleri ve yaşam döngüleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Açık kaynak kodlu yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Sistem mimari yapıları ve dizayn patern konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) Network mimarileri tasarımı, planlaması, entegrasyonu ve teknik şartname konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Proje Planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,

ğ) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

8. Yazılım Proje Yöneticisi (2 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 Katı)

a) Project Management Professional (PMP) veya Projects in Controlled Environments (PRINCE2) sertifikasına sahip olduğunu veya Proje Yönetimi eğitimi almış olduğunu belgelemek,

b) En az 5 (beş) yıl yazılım proje yöneticisi olarak iş tecrübesine sahip olduğunu belgelemek.

Tercihen:

a) Java teknolojileri konusunda (JEE, EJB 3.x, JAAS, JPA-2, vb.) en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak,

b) Unix, Solaris, Linux İşletim sistemleri konusunda deneyimli olmak,

c) Orta katman mimari konularında (BPMS, ESB, vb.) tecrübe sahibi olmak. ç) Yazılım süreçleri ve yaşam döngüleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

d) Açık kaynak kodlu yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

e) Sistem mimari yapıları ve dizayn patern konusunda tecrübe sahibi olmak.

f) Network mimarileri tasarımı, planlaması, entegrasyonu ve teknik şartname konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,

ğ) Java teknolojileri ile ilgili eğitim, katılım veya uzmanlık sertifikalarından herhangi birine sahip olmak,

h) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin kuvvetli olması analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

9. Kıdemli Ağ (Network) Yönetim Uzmanı (2 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 Katı)

a) Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

b) Certified Ethical Hacker (CEH), Cisco Certified Internet work Expert (CCIE), Cisco Cloud Security Professional (CCSP), Certification in Control Self-Assessment (CCSA) sertifikalarından herhangi birine sahip olduğunu belgelemek,

c) En az 2000 kullanıcılı bir kurum veya kuruluşun ağ kurulumunu yaptığını veya yönetmiş olduğunu belgelemek,

ç) Bilişim sistemleri alanında en az 5 (beş) yıl tecrübeli olduğunu belgelemek.

Tercihen:

a) SRM (Site Recovery Manager), Multi Protocol Label Switching (MPLS), Virtual Private Network(VPN), Simple Network Management Protocol (SNMP) hakkında bilgi sahibi olmak,

b) Disaster Recovery Center sistemleri kurulum ve idamesinde çalışmış olduğunu belgelemek,

c) Secure Sockets Layer(SSL), PublicKeyInfrastructure (PKI), Intrusion Detection System (IDS), Intrusion Prevention System(IPS), Antivirüs, Antispam, Firewall ve içerik filtreleme hakkında bilgi sahibi olmak,

ç) Juniper omurga anahtar (backbone), kenar anahtarların (switch)kurulumu, yönetimi ile JUNOS Space yazılımını yönetmede bilgi ve tecrübe sahibi olduğunu belgelemek,

d) Cisco ASR 1000 ve Cisco ISR serisi yönlendiriciler (router) konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

e) Solarwinds, MRTG, WhatsUp, CiscoWorks 2000, RRD Tool, Snort, Cacti, Netbrainvb. network yönetim yazılımlarının kurulumu, konfigürasyonu ve aktif network ortamında etkin bir şekilde kullanımı konusunda teknik bilgi ve deneyime sahip olmak,

f) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (Wireshark, TCP dump, Netcatvb.) yazılımlar konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak,

g) IEEE802.1x standardını yapabilecek, en az 5000 kullanıcılı projede gerçekleştirebilecek bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

10. Kıdemli BS Güvenlik Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 Katı)

a) Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

b) Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

c) Ağ güvenliği (Intrusion Prevention System(IPS), Web Application Firewall (WAF), Antivirüs, URL filtering ve Veri Sızıntısı Engelleme vb.) konusunda en az 5 (beş) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

ç) Bilişim sistemleri alanında en az 5 (beş) yıl tecrübeli olduğunu belgelemek.

Tercihen:

a) Sanallaştırma teknolojileri (VMWare,HyperV, sanal şase vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,

b) CEH (Certified Ethical Hacker) ve CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) sertifikalarına sahip olduğunu belgelemek,

c) Merkezi iz kaydı (log) yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, ç) Security Operation Center (SOC) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Farklı güvenlik duvarları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Distributed Denial Of Service Attack (DDOS), Sızma (Penetration) Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri ve şifreleme konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) İşletim sistemleri (Windows, Linux) konusunda bilgi sahibi olduğunu belgelemek,

g) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

11. Kıdemli Microsoft Sistem Yönetim Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 4 Katı)

a) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Enterprise Devices and Apps sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

b) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Data Platform sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

c) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Business Intelligence sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

ç) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Messaging sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

d) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Communication sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

e) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) SharePoint sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

f) En az 1000 kullanıcılı Microsoft Active Directory yönetim sisteminde sistem yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelemek,

g) Linux, fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,

ğ) Microsoft SCOM 2012 ve üstü sistemler ile SCCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,

h) Microsoft Exchange Server ile Microsoft SQL Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,

ı) Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları ile fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,

i) Veri depolama sistemleri, veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda bir kurumda veri depolama sistem uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,

j) Bilişim sistemleri alanında en az 5 (beş) yıl tecrübesine sahip olmuş olmak, bu sürenin en az 1 (bir) yılını kurumsal projelerde ekip/takım liderli olarak çalışmış olduğunu belgelemek,

Tercihen:

a) En az bir iş sürekliliği projesinde görev yapmış olduğunu belgelemek,

b) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

12. Kıdemli Linux Sistem Yönetim Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 Katı)

a) Advanced Level Linux Professional (LPIC-2) veya Red Hat Certified Engineer (RHCE) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

b) En az 2.000 iç kullanıcılı, en az 20 uç birimlik bir ağa ve kendi sistem merkezine sahip bir sistemde LINUX işletim sistemleri yönetiminde en az 3 (üç) yıl tecrübeli olduğunu belgelemek,

c) VMware sanallaştırma sistemlerinde yönetici (admin) veya uzman pozisyonunda en az 2 (iki) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

ç) Bilişim sistemleri alanında en az 5 (beş) yıl tecrübeli olduğunu belgelemek,

Tercihen:

a) IBM Certified System Administrator - Web Sphere Application Server ve Network Deployment sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

b) REDHAT işletim sistemleri kurulumu, konfigürasyonu, idamesi ve güvenliği konularında tecrübeli olmak,

c) Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetiminde ve depolama ağları (Storage Area Network - SAN) yönetiminde tecrübeli olmak,

ç) SCRIPTING (PERL veya SHELL) konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) WEB sunucu (APACHE veya IHS) yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

e) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

13. Kripto İşletme Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katı)

a) Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security ve/veya Cisco Certified Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

b) Microsoft Windows Server 2008 üzeri ve/veya açık kaynak kodlu (Linux, Unix vb.) işletim sistemleri konularında sertifikalı eğitim almış olduğunu belgelemek,

c) Kripto cihazları, bilgi sistemleri güvenliği ve elektronik gömülü sistemler konusunda en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesi olduğunu belgelemek.

Tercihen:

a) Kripto Güvenlik Belgesine sahip olmak,

b) TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde kripto konularında çalışmış olmak,

c) Temel Kriptoloji Eğitimi (KSM.UYG.05) Belgesine sahip olmak,

ç) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

14. Siber Güvenlik Uzmanı (2 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 Katı)

a) Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

b) GIAC Penetration Tester(GPEN) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.

c) Antivirüs, antispam, güvenlik duvarı, örün uygulama güvenlik duvarı (Web Application Firewall-WAF), Saldırı Tespit Sistemi (Intrusion Detection System-IDS), Saldırı Koruma Sistemi (Intrusion Prevention System-IPS), içerik filtreleme yazılımı ve e-posta güvenliği konularında en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek.

Tercihen:

a) Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

b) Açık Örün Uygulama Güvenlik Projesi (Open Web Application Security Project-OWASP) araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

c) ISO 27001 denetçi sertifikasına sahip olmak,

ç) Java, .Net, Oracle, SQL konularında bilgi sahibi olmak,

d) Microsoft ve açık kaynak kodlu (Linux, Unix vb.) işletim sistemleri ve güvenliği konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,

e) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) konularında bilgi sahibi olmak,

f) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Sanal Özel Ağ (VPN) konularında bilgi sahibi olmak, ğ) Merkezi iz kaydı (log) yönetimi ve analizi konusunda bilgi sahibi olmak,

h) Web ve uygulama sunucusu yazılımları ile veri tabanı güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak, ı) Zararlı yazılım analizi konusunda bilgi sahibi olmak,

i) E-posta üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar konusunda bilgi sahibi olmak,

j) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

II. İSTENİLEN BELGELER - BAŞVURU SEKLİ - YERİ - TARİHİ

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir. Başvurular, 06.12.2016-20.12.2016 tarihleri arasında www.msb.gov.tr adresinde bulunan "Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu"nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle istenilen belgelerle birlikte, en geç 20.12.2016 tarihi saat 17:00'a kadar Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne (Yahya Galip Cad. Bakanlıklar/ANKARA) elden teslim edilmek suretiyle yapılacaktır.

a) Fotoğraflı Başvuru formu ve 3 fotoğraf,

b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

c) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, ç) Son altı ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi,

d) Detaylı Özgeçmiş,

e) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

f) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

g) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR' da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

ğ) 2015 veya 2016 KPSSP3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı yetmiş [70] kabul edilecektir.),

h) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS-YDS vs.) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70'i ile yabancı dil puanının %30'unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir).

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak her bir unvan için dört katı (4) aday yazılı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.msb.gov.tr sitesinde 03.01.2017 tarihinde ilan edilecektir. Yazılı sınav sonucuna göre, sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi 27.01.2017 tarihinde www.msb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Milli Savunma Bakanlığının www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak ve yapılan duyurularla ilgili adayların e-posta adreslerine bildirim yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

IV. SINAV KONULARI, TARİHİ VE YERİ

Yazılı ve sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır. Tecrübe ve bilgi istenen şartlar ile ilgili uygulamalı gösterim yapılması talep edilecektir.

Yazılı sınav 10.01.2017 tarihinde Pazartesi günü saat:10:00'da, MSB Devlet Memurları Eğitim Merkezi Komutanlığı (Emniyet Mah. Celal Bayar Bulvarı 77/A Yenimahalle/ANKARA Tel.No:0312 2157600) adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınav 01-03.02.2017 ile 06-10.02.2017 tarihlerinde MSB Devlet Memurları Eğitim Merkezi Komutanlığı (Emniyet Mah. Celal Bayar Bulvarı 77/A Yenimahalle/ANKARA Tel.No:0312 2157600) adresinde yapılacaktır.

Sonuçların açıklanmasında ve sözlü sınav tarihinde Milli Savunma Bakanlığı değişiklik yapma hakkına sahip olduğundan adayların www.msb.gov.tr adresini takip etmeleri gerekmektedir.

V. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı/sözlü sınavda alınan puan üzerinden adayların, Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.msb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücretinin ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyonun en az yarısı kadar yedek aday belirlenecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 3.12.2016 - İlan Bitiş: 20.12.2016

Bu ilan 1398 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer Askeri İlanlar

Milli Savunma Bakanlığı 135 sivil memur alacak
 
Başvuru Tarihleri: 30 Aralık 2016-06 Şubat 2017
Görüntülenme: 1057 Yorum: 0 Tarih: 3 Ocak 2017 - 23:14
Hava Kuvvetlerinden Ayrılmış Pilotlar Yeniden İstihdam Ediliyor
 
.
Görüntülenme: 706 Yorum: 0 Tarih: 27 Aralık 2016 - 22:55
Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları başladı
 
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından en az lise mezunu uzman erbaş alımı başvuruları başladı. Jandarma 2017/1 uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu yayınlandı. Başvurular 23 Aralık 2016-16 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacak.Kaynak: Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı başladı 2017 yılı 1.dönem
Görüntülenme: 903 Yorum: 0 Tarih: 25 Aralık 2016 - 22:11
Jandarma Genel Komutanlığı En Az Lise Mezunu Sivil Memur Alımı
 
.
Görüntülenme: 925 Yorum: 0 Tarih: 24 Aralık 2016 - 19:43
Jandarma Genel Kom. Sivil Memur Alım İlanı
 
Başvuru Tarihi: Başvurular, 16 ARALIK 2016 tarihinde saat:09.00'da başlayarak,06 OCAK 2017 tarihinde saat:17.00'da sona erecek şekilde, sadece www.jandarma.tsk.tr internet adresinden yapılacaktır.
Görüntülenme: 903 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:25
Jandarma Genel Komutanlığı Sıhhiyeci Sözleşmeli Uzman Erbaş Alım İlanı
 
BAŞVURU TARİHLERİ: 16 Aralık 2016-09 Ocak 2017
Görüntülenme: 755 Yorum: 0 Tarih: 17 Aralık 2016 - 18:00
Deniz Kuvvetleri Kom. Muvazzaf Astsubay Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 988 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 23:19
Deniz Kuvvetleri Kom. Muvazzaf Subay Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 1321 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 23:18
Hava Kuvvetleri Kom. Muvazzaf Astsubay Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 1502 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 22:58
Hava Kuvvetleri Kom. Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 1620 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 22:55
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim