Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

.
20 Haziran 2016 - 19:49

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosu için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, 3 adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, 4 (dört) nüsha dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek ilgili birime;

İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içerisinde başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR

-Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar YDS-100 üzerinden en az 60 puan almak veya ulusal ya da uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından (KPDS,TOEFL vb.) denk puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge,

- Meslek Yüksekokulu Yardımcı Doçent kadrosuna atamalar YDS -60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen muadili sınavların puanından muaftır.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

-Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin edilebilir.

BİRİMİ/BÖLÜMÜ

PROGRAMI/ANABİLİM

DALI

UNVANI

TAHSİS EDİLEN KADRO

 
   

DERECESİ

ADEDİ

NİTELİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

1

Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında almış ve davranış sorunları ile aile işlevleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanında yapmış, Piyano Eğitimi ve Müzik Teorisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanında yapmış ve flüt eğitimi, müzik eğitimi, etüt analizi, çalgı çalmaya bağlı bedensel sorunlar ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Batı Akdeniz ve Güney Ege Bölgelerinde yetişen Lathyrus bitkisi üzerine sistamatik ve sitotaksonomik çalışmalar yapmış olmak.

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent

1

1

İngiliz Dili Eğitimi/öğretimi alanında doçentliğini yapmış ve Çocuklara Yabancı Dili Öğretimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Türkçe Eğitiminde doçentliğini almış, Türkçe Öğretimi ve Çocuk Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak.

İlköğretim

Sınıf Eğitimi

Yrd.Doç.

3

1

Sınıf öğretmenliği alanında doktora yapmış ve kavram odaklı okuma öğretimi konusunda çalışmış olmak.

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yrd.Doç.

4

1

Türkçe Eğitiminde doktora yapmış ve Çocuk Romanlarının demokratik kültür bilinci edinimine etkisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Bilgisayar ve Öğr. Tek Eğt.

Bilgisayar ve Öğr. Tek Eğt.

Yrd.Doç.

3

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış ve büyük veri analiz yöntemleri ile sosyal medya temelli tavsiye motoru geliştirme konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi.Tef. Plan. ve Ekonm

Yrd.Doç.

4

1

Doktorasını Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında yapmış, Duygusal zeka ve motivasyon konularında çalışmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Öncesi Bilimler

Farmakoloji-Toksikoloji

Doçent

1

1

Veteriner Farmakoloji alanında doçentlik ünvanını almış, sağlıklı ve koksidiyozlu etlik piliçlerde sülfakinoksalinin farmakokinetiği üzerine çalışmış olmak.

Zootekni ve Hayvan Besleme

Zootekni

Doçent

1

1

Veteriner Genetik anabilim dalında doktora yapmış ve yerli keçilerde genetik polimorfizm konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Klinik Öncesi Bilimler

Mikrobiyoloji

Yrd.Doç.

3

1

Kanatlı Hayvan Hastalıkları ve Salmonella Enfeksiyonlarının Moleküler Teşhisi Konusunda Çalışmış Olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Tarih

Y akınçağ T arihi

Doçent

1

1

Yakınçağ Tarihi alanında doçentliğini almış ve Balkan Tarihi üzerine çalışmaları olmak.

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Doçent

1

1

Kentsel dönüşüm ve kentsel sorunlar konularında çalışmalar yapmış olmak.

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doçent

1

1

Doçentliğini Klasik Arkeoloji alanında almış olmak ve Troas- İonia-Pisidya bölgelerindeki yerleşimler üzerine çalışmaları bulunmak.

Biyoloji

Hidrobiyoloji

Doçent

1

1

Su akarları taksonomisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tarih

Ortaçağ T arihi

Yrd.Doç.

5

1

Memlükler tarihi üzerine doktora ve Ortaçağ Müslüman Türk Devletleri tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Antropoloji

Paleoantropoloji

Yrd.Doç.

3

1

Hominoid fosilleri üzerinde morfometrik çalışmalar yapmış olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Hücre Biyolojisi

Yrd.Doç.

3

1

Meme Kanseri hücrelerinde ATM TRIM29 ifadesinin kontrolü konusunda doktora yapmış olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Hücre Biyolojisi

Yrd.Doç.

5

1

Brachypodium'un moleküler ve morfolojik karakterizasyon üzerine doktora yapmış ve meşelerde transkriptom sekanslama ile kuraklık genlerine ait SNP markerların geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları olmak.

Felsefe

Bilim Tarihi

Yrd.Doç.

5

1

Bilim Tarihi ve Bilim Felsefesi alanında doktorasını yapmış ve açıklama konusunda çalışmış olmak.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

Elektrik Mühendisliği

Elektrik Tesisleri

Yrd.Doç.

3

1

Yenilenebilir enerji kaynakları ve ışık boruları ile aydınlatma konularında çalışmaları olmak.

Polimer Mühendisliği

Polimer Mühendisliği

Yrd.Doç.

1

1

Kimya Mühendisliğinde doktora yapmış, Kömür ve biyokütlenin kabarcıklı akışkan yataklı yakıcılarda birlikte yakılması üzerine çalışmaları olmak.

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Yrd.Doç.

1

1

Süper alaşım malzemelerin işlenmesi ve minimum miktarda soğutma sistemleri konusunda çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

Kamu yönetimi alanında doçentlik unvanını almış ve yeni kamu yönetimi, stratejik planlama, karar verme konularında çalışmaları olmak.

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Yrd.Doç.

1

1

İşletme alanında doktora yapmış, finansal sermaye akımlarının makro ekonomik göstergelerle ilişkisi üzerine çalışmış olmak.

İşletme

Sayısal Yöntemler

Yrd.Doç.

1

1

İstatistik alanında doktora yapmış ve dairesel veriler için Bayesci modelleme konusunda çalışmış olmak

Sosyal Hizmetler

Birey ve Toplum Sorunları Anabilim Dalı

Yrd.Doç.

1

1

Yaşlı Sağlığı Programında doktora yapmış, 65 yaş ve üzeri bireylerin süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıkları, obezite ve halk sağlığı konularında çalışmış olmak.

BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yrd.Doç.

3

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış ve oyunlarda durum uzayının sezgisel modellemesi konusunda çalışmış olmak.

Konaklama İşletmeciliği

Konaklama İşletmeciliği

Yrd.Doç.

3

1

İşletme alanında doktora, muhasebede bulanık mantık uygulaması üzerine çalışma ve turizm işletmelerinde vergilendirme üzerine çalışma yapmış olmak.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 

Yrd.Doç.

3

1

Turizm alanında doktora yapmış ve otel işletmelerinde şikayet yönetimi-yetkilendirme ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 

Yrd.Doç.

4

1

Turizm alanında doktora yapmış ve yiyecek-içecek işletmelerinde hizmet garantisi konusunda çalışma yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetimi Bilimleri

Doçent

1

1

Yaşlılarda egzersiz reçetesi ve düşmeler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetimi Bilimleri

Doçent

1

1

Çoklu zeka alanında çalışma yapmış olmak.

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Y önetim ve Organizasyon Bölümü

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı

Yrd.Doç.

1

1

Süleymanname ve Eski Anadolu Türkçesi konularında çalışmış olmak.

BURDUR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

İlk ve Acil Y ardım

Yrd.Doç.

5

1

Malakoloji konusunda doktora yapmış ve alanında en az 3 yeni tür tanımlamış olmak.

BURDUR MESLEK YÜKSEKOKULU

Veterinerlik Bölümü

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

Yrd. Doç.

5

1

Probiyotiklerin kuzu besisinde in vivo ve in vitro etkilerinin araştırılması konusunda çalışmış olmak.

TEFENNİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Bitki Koruma

Yrd.Doç.

4

1

Lathyrus türleri üzerinde karyolojik, Yağ Gülü (Rosa damascena) üzerinde karakterizasyon çeşitlilik ve verim analizi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Bitki Koruma

Yrd.Doç.

5

1

Tatlısu alglerinin sistematiği konusunda doktora yapmış olmak, mikroalglerin izolasyonu kültürü ve biyokimyasal özellikleri üzerine çalışmaları bulunmak.

 
 
 

İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 20.6.2016 - İlan Bitiş: 4.7.2017

Bu ilan 733 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer Akademik İlanlar

TÜBİTAK TÜSSİDE Personel Alım İlanı
 
Başvuruların en geç 12/01 / 2017 tarihi saat 17:00' ye kadar yapılması gerekmektedir.
Görüntülenme: 772 Yorum: 0 Tarih: 22 Aralık 2016 - 20:16
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 799 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:32
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 1241 Yorum: 0 Tarih: 12 Aralık 2016 - 21:59
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 835 Yorum: 0 Tarih: 8 Aralık 2016 - 20:17
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 700 Yorum: 0 Tarih: 6 Aralık 2016 - 20:38
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 923 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:25
Mardin Artuklu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 810 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:20
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 792 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:29
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 692 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:25
Nato Daimi Temsilciliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
 
Yazılı eleme sınavı 13 Aralık 2016 Salı günü saat 10:00'de T.C. NATO Daimi Temsilciliğinde yapılacaktır.
Görüntülenme: 915 Yorum: 0 Tarih: 11 Kasım 2016 - 23:25
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim