Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > MEB Teşkilatı Hakkında CK > MEB Teşkilatı Hakkında CK-01 (Çözümlü)

Soru 1

MEB Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre milli eğitim hangi teşkilatlardan oluşur?
1. Merkez teşkilatı
2. Taşra Teşkilatı
3. Yurtdışı Teşkilatı
4. Bağlı kuruluşlar

Soru 3

• Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek
• Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek. 
• Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

MEB Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre yukarıda sıralanan görevler Bakanlığın hangi hizmet birimine aittir?

Soru 4

 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesine göre “ İlköğretim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve maddî yönden desteklenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ” görevi aşağıdakilerden hangi hizmet birimine aittir?

Soru 5

 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesine göre “İlgili bakanlıklarla işbirliği içinde, özel eğitim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak” görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 6

 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesine göre “Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek” görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 7

 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesine göre “Eğitim ve öğretimin teknoloji ile desteklenmesine yönelik işleri yürütmek” görevi aşağıdakilerden hangi hizmet birimine aittir?

Soru 9

 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesine göre “9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,” aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

Soru 10

 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesine göre “Eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, meslekî eğitimi yaygınlaştıracak politika ve stratejilerin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, belirlenen politikaları uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek.” Bakanlığın hangi hizmet biriminin görev alanındadır?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

Gün 12 Kasım 2018 tarihinde saat 13:08'de demiş ki;

Teşekkürler ...............................

10

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim