Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

.
31 Mayıs 2016 - 16:25

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Yardımcı Doçent alınacaktır.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Atatürk Eğitim Fakültesi

İlköğretim

İlköğretim Matematik Eğitimi

Yrd. Doç.

1

Lisansını Matematik, Yüksek Lisansı Yetişkin Eğitimi alanında yapmış olmak. Doktorasını Matematik Eğitimi alanında yapmış olmak. Alanında 10 yıllık tecrübesi olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller

İngiliz Dili Eğitimi

Yrd. Doç.

1

Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini İngiliz Dili Eğitimi alanında yapmış olmak. İngiliz Dili Eğitimi alanında Teknoloji konusunda Doktora yapmış olmak. Yüksek Eğitim Kurumlarında uzmanlık alanında en az 5 yıllık ders verme deneyimine sahip olmak.

Dişhekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

Gömülü Mandibular üçüncü molar dişlerin çekiminden sonra uygulanan hyaluronik asitin tükrük ve doku parametreleri üzerine etkisini değerlendiren çalışma yapmış olmak.

Dişhekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Ortodonti

Yrd. Doç.

1

Çift çene ortoanatik cerrahi ve üç boyutlu görüntüleme konularında doktora tezi yapmış olmak.

Dişhekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Protetik Diş Tedavisi

Yrd. Doç.

1

-

Dişhekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Restoratif Diş Tedavisi

Yrd. Doç.

1

Başlangıç mine çürüklerinin bitkisel materyaller ile remineralizasyonu konusunda çalışma yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Kimya

Yrd. Doç.

1

Farmasötik Kimya dalında Yüksek Lisans ve Doktora diplomasına sahip olmak. Farmasötik Kimya alanında SCI kapsamındaki dergilerde Hepatit-C ve kanser konularında yayınlanmış makaleleri bulunmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Yrd. Doç.

1

Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak. Transdermal terapötik sistemler ve in vivo hayvan çalışması yapmış olmak. Tekstür analiz cihazı ile çalışma yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Farmasötik Mikrobiyoloji

Yrd. Doç.

1

Farmasötik Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

Yrd. Doç.

1

Fluoresans veren polimerik glukoz sensörü ve ağır metal sensörleri konularında SCI indeksli dergilerde makaleleri olmak, ders verme tecrübesine sahip olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

Yrd. Doç.

1

Polarografi yöntemiyle reaksiyon mekanizmalarının aydınlatılması konusunda SCI indeksli dergilerde makaleleri olmak. İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Yrd. Doç.

1

Yeniçağ Tarihinde Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Heykel

Heykel

Yrd. Doç.

1

Heykel Sanatının İkonografi ile ilişkisi üzerine çalışmalarda bulunmuş olması.

Güzel Sanatlar Fakültesi

İçmimarlık

İçmimarlık

Yrd. Doç.

1

Lisans eğitimini Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümünde tamamlamış olmak. Yüksek Lisans ve Sanatta yeterlik eğitimini Güzel Sanatlar Enstitüsünde tamamlamış olmak. Uzmanlık alanları: İç mekan tasarımında sürdürülebilirlik, mobilya tasarımı, tasarım tarihi, tasarımda insan faktörü.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Tekstil

Tekstil

Yrd. Doç.

1

Lisans eğitimini Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil bölümünde, Yüksek Lisans ve Sanatta yeterlilikleri eğitimlerini Güzel Sanatlar Enstitüsü Anasanat Dalında yapmış olmak, buluş kompozisyon ve baskı tasarımı alanlarında uzmanlaşmış olup, bu alanlarda ders vermiş olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Yrd. Doç.

1

Alanında Doktor olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Milletlerarası Özel Hukuk

Yrd. Doç.

1

Alanında Doktor olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Yrd. Doç.

1

Alanında Doktor olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Yrd. Doç.

1

Hadis alanında Doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Yrd. Doç.

1

İslam Hukuku alanında Doktora yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Reklamcılık ve Tanıtım

Yrd. Doç.

1

Alanında en az 2 dönem İngilizce ders vermiş olmak ve en az 5 yıl sektör tecrübesine sahip olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Sinema

Yrd. Doç.

1

Sahte belgesel konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İngilizce İşletme

Muhasebe ve Finansman

Yrd. Doç.

1

Finans alanında kurumsal yatırımcı ve kurumsal sosyal sorumluluk konularında çalışma yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İngilizce İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yrd. Doç.

1

Pazarlamada Veri Madenciliği konusunda çalışma yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Yrd. Doç.

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Yönetim ve Organizasyon alanında tamamlamış olmak. Girişimcilik alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Müh.

Elektronik

Yrd. Doç.

1

Doktorasını Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında tamamlamış olmak. Çok etmenli sistemler konusunda çalışmalarının olması tercih sebebidir.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Müh.

Telekomünikasyon

Yrd. Doç.

1

Doktorasını kablosuz ağlar konusunda tamamlamış ve akıllı şebekeler için iletişim teknolojileri ve standartları üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Yrd. Doç.

1

Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Proses ve Reaktör Tasarımı

Yrd. Doç.

1

Lisans ve Doktorasını Kimya Mühendisliği alanında tamamlamış olmak; proses simülasyonu ve teknikleri konusunda ders deneyimi olmak ve ağır metal giderimi, fermantasyon, biyopolimerler konusunda yayınları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yrd. Doç.

1

Siyasi Tarih üzerine Doktora çalışması yapmış olmak. Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Ulus. İlişk. (İng.)

Uluslararası İlişkiler

Yrd. Doç.

1

Uluslararası İlişkiler üzerine Doktora çalışması yapmış olmak. Türk-Yunan ilişkileri ve Yunan dış politikası üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetim Bilimleri

Yrd. Doç.

1

Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü mezun olmak. Spor Yönetim Bilimleri konusunda doktora yapmış olmak. Spor Yönetimi ve Rekreasyonu konusunda çalışma yapmış olmak. Tercihen Basketbol antrenörlüğü ve bu konuda çalışma yapmış olması.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

Endoskopik Spinal Cerrahi konusunda çalışmış olmak. Endoskopik Kafa Tabanı Cerrahisi Özel Eğitimi 
almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz

Yrd. Doç.

1

Koklear İmplant Cerrahisi, Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi, Fasiyal Plastik Cerrahisi ve Pediatrik otorinolaringoloji konularında cerrahi tecrübesi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd. Doç.

1

Pediatrik ortopedi ve tümör cerrahisi konusunda deneyimli olmak ve Pediatrik ortopedi ve tümör cerrahisi konusunda yayınları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Yrd. Doç.

1

PET ile Pulmoner Ateroskleroz tanısı alanında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Yrd. Doç.

1

"Radyoprotektörler konusunda hayvan deneyleri" ve "radyoterapiye ağrı cevabını öngörmede FDG PET'in yeri konusunda çalışmaları" olmak.

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Bankacılık

-

Yrd. Doç.

1

Bankacılık Bilim dalında Doktora yapmış olmak, Para Politikası ve Merkez Bankacılığı konularında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Anestezi Programı

Yrd. Doç.

1

Anestezi Uzmanı olmak. Rejyonel anestezide ileri düzey ultrasongrafi kullanımı eğitimi almış olmak. Kontrollü hipotansif anestezi konusunda çalışma yapmış olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Görsel, İşitsel Tek. ve Medya Yap.

Basım ve Yayın Teknolojileri

Yrd. Doç.

1

Flesko Baskı alanında Doktora yapmış olmak ve bu konuda yayınlar yapmış olmak. Üniversitede Basım Teknolojileri alanında teorik ve uygulamalı dersler vermiş olmak.

 
 
 

İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 31.5.2016 - İlan Bitiş: 14.6.2016

Bu ilan 760 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer Akademik İlanlar

TÜBİTAK TÜSSİDE Personel Alım İlanı
 
Başvuruların en geç 12/01 / 2017 tarihi saat 17:00' ye kadar yapılması gerekmektedir.
Görüntülenme: 892 Yorum: 0 Tarih: 22 Aralık 2016 - 20:16
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 900 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:32
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 1386 Yorum: 0 Tarih: 12 Aralık 2016 - 21:59
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 938 Yorum: 0 Tarih: 8 Aralık 2016 - 20:17
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 800 Yorum: 0 Tarih: 6 Aralık 2016 - 20:38
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 1034 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:25
Mardin Artuklu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 922 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:20
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 905 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:29
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 788 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:25
Nato Daimi Temsilciliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
 
Yazılı eleme sınavı 13 Aralık 2016 Salı günü saat 10:00'de T.C. NATO Daimi Temsilciliğinde yapılacaktır.
Görüntülenme: 1020 Yorum: 0 Tarih: 11 Kasım 2016 - 23:25
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim