Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

.
14 Nisan 2016 - 11:04

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Avrupa Birliği Enstitüsü ve Nörolojik Bilimler Enstitüsü'ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Atatürk Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

Eğitim Psikolojisi alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Okul Öncesi Psikoloji Danışma ve Rehberlik ile ilgili kitapları ve yayınları olmak. Öğrenme Güçlükleri konusunda yayınları olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar

Resim İş Eğitimi

Doçent

1

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı'nda son 5 yıldır Endüstriyel Tasarım Anasanat Atölye dersleri veriyor olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

Doçentliğini Sosyoloji alanında almış olmak ve Tarih Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi Uygulamalı Sosyoloji alanında çalışmaları bulunmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller

Fransız Dili Eğitimi

Doçent

1

Doktora çalışmasını Erken Yaşta Yabancı Dil Eğitimi alanında yapmış olmak. Yöntem Kitaplarını Eleştiren Makaleler yazmış olmak. Öğretmenlik Uygulaması konusunda yayınları olmak.

Dişhekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Ortodonti

Doçent

1

-

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Doçent

1

Yüksek-harmonik üretim ve plazmalardaki atomik süreçler alanlarında SCI teorik çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

İstatistik

-

Doçent

1

İstatistik bilim dalında Doçent olmak ve sağkalım analizi konusunda SCI, SCIE kapsamında taranan dergilerde yayını olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

Doçent

1

Diferansiyel puls voltametri, iletken polimerler ve polimer nano kompozitlerin termal ve elektriksel özellikleri üzerine SCI makaleleri olmak, alanında lisans ve lisansüstü ders verme tecrübesine sahip olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik

Grafik

Doçent

1

Grafik Tasarım alanında Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Eğitimi düzeyinde Ambalaj Tasarımı ve Kurumsal Kimlik Tasarımı üzerine çalışmalar ve araştırmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Temel Eğitim

-

Doçent

1

Temel Eğitim Bölümünde en az 5 yıl süreyle görev yapmış, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik tezlerini alanıyla ilgili olarak ürettiği yapıt üzerine yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Profesör

1

Alanında Doçent olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Usul Hukuku

Doçent

1

Alanında Doçent olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Doçent

1

Alanında Doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Profesör

1

İlk Dönem İslam Tarihi alanında eserleri olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kuranı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

Profesör

1

Kuranı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi alanında eserleri olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk-İslam Sanatları Tarihi

Doçent

1

Türk-İslam Sanatları alanında eserleri olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent

1

İslam Hukuku alanında Doçent olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Gazetecilik

Doçent

1

Spor ve medya ilişkisi üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği

Doçent

1

Medya ekonomisi ve medyada gündem kurma konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

İletişim Enformatiği

Bilişim

Doçent

1

Bilişim Bilim dalında Doktora yapmış olmak, sosyal medyada ölçümleme alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

Almanca İşletme

Üretim Yönetimi

Doçent

1

Yeni Üretim Teknikleri, Gelişmekte olan Ülkelerde Üretim, Küresel Üretim Konularında 
çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

İnsan Kaynakları

Doçent

1

Yönetim ve Organizasyon Alanında Doktorasını tamamlamış olmak. Yönetim ve Strateji Alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. İnsan Kaynakları ve Liderlik Alanında Uluslararası çalışmalarının olması.

İşletme Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

Yönetim ve Organizasyon Alanında Doktorasını tamamlamış olmak. Yönetim ve Strateji Alanında Doçentlik Unvanına sahip olmak. Kurumsal Girişimcilik Alanında Uluslararası çalışmalarının olması.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Doçent

1

Doçentliğini Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği Bilim alanında almış olmak; Algoritmalar ve Hesaplama Kuramı konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Doçent

1

Doçentliğini Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Bilim alanında almış olmak ve Anaerobik Arıtma Teknolojileri konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

Doçent

1

Doçentliğini Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Bilim alanında almış olmak ve Biyolojik Azot ve Klorlu Organik Giderim Prosesleri konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Ortopedik Fizyoterapi Rehabilitasyon

Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktorası yapmış ve aynı alanda Doçent ünvanı almış olmak. Ortopedik Rehabilitasyon, Protez-Ortez-Biomekanik alanlarında deneyimli olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği

Doçent

1

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Doktora yapmış ve aynı alanda Doçent ünvanı almış olmak. Evde Bakım Hemşireliği alanında ders vermiş ve çalışmasının olması.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Hukuk Bilimleri

Doçent

1

Yerel yönetimlerde açıklık politikaları, kalkınma ajansları, kamu denetçiliği, kentsel vizyon ve stratejik şehir planlaması konularında yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Makine Mühendisliği

-

Doçent

1

Şekil hafızalı malzemelerin talaşlı imalatı konusunda uzman olmak ve bu konuda uluslararası dergilerde yayınları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

Avrupa Anestezi Board Diploması olmak. Kalp nakli ve Pediatrik ve erişkin kalp destek sistemleri implantasyonu deneyimi olmak. Fetal Cerrahi anestezi deneyimi olmak. Karaciğer nakli eğitimi olmak. EAMS havayolu eğitimcisi sertifikası olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı ve doçenti olmak. Sıçanlarda deneysel fokal serebral iskemi,spinal kord hasarı ve intrauterin iskemi modelleri konusunda deneyimi olmak. Servikal cerrahi sonrası görülen özafagus perforasyonları konusunda çalışma yapmış olmak. İntraoperatif tomografinin spinal operasyonlarda kullanımı ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

Yoğun Bakım yandal uzmanlığı olmak. Genetik araştırma yapmış olmak. Microarray konusunda deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Doçent

1

Tıp Doktoru olmak, Halk Sağlığı Doktorasına sahip olmak, Halk Sağlığı alanında Doçent olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı olup, Endokrinoloji Uzmanlık board belgesine sahip olmak.

Yurt dışında Diyabet konusunda çalışmış olmak.

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Aktüerya

-

Doçent

1

Finans alanında Doçent olmak, finans ve risk yönetimi ile sigortacılık alanında çalışmalar yapmış 
olmak.

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Sermaye Piyasası

-

Doçent

1

Finans alanında Doçent olmak, sermaye piyasası ve davranışsal finans ile finans uygulamaları 
alanında çalışmalar yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Doçent

1

Karate sporcularının performans parametreleri hakkında Uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Doçent

1

Futbolcularda menajerlik sistemi algısı hakkında Uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğrt.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

Doçent

1

Spor Bilimleri Temel alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak ve eğitim bilimleri ve sporda psikososyal alanlarda bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Anestezi Programı

Doçent

1

Anestezi Doçenti olup, Moleküler Tıp Alanında Doktorası olmak.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Doçent

1

Nicel Karar Yöntemleri Alanında Doçent ünvanı almış olmak.

İstatistiksel Çıkarım ve Sınıflandırma Analizleri Konularında Yayınlar yapmış olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Tasarım

Moda Tasarımı Programı

Doçent

1

Tasarım alanında Doçent unvanı almış olmak. Tekstil Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak. 
Tekstil ve Konfeksiyon Tasarımı konularında Uzaktan Eğitim'de teorik ve uygulamalı ders vermiş olmak.

Avrupa Birliği Enstitüsü

-

Avrupa Birliği İktisatı

Doçent

1

Lisans, Yüksek Lisans ile doktora eğitimlerini İktisat ve AB İktisadı konuları üzerine yapmak, bunun yanısıra Uluslararası İktisat, Uluslararası Finans ile birlikte AB'de Ekonomik ve Parasal Birlik, AB'de Bankacılık ve Finans alanlarını kapsayan çalışmaları olmak.

Nörolojik Bilimler Enstitüsü

-

-

Profesör

1

Çocuk, ergen ve erişkin olmak üzere iki alanda ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak. Beyin davranış ilişkisi üzerine lezyon ve nörogelişimsel bozukluklar temelinde çalışmış olmak.

 
 
 

İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 12.4.2016 - İlan Bitiş: 25.4.2016

Bu ilan 652 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer Akademik İlanlar

TÜBİTAK TÜSSİDE Personel Alım İlanı
 
Başvuruların en geç 12/01 / 2017 tarihi saat 17:00' ye kadar yapılması gerekmektedir.
Görüntülenme: 892 Yorum: 0 Tarih: 22 Aralık 2016 - 20:16
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 900 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:32
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 1386 Yorum: 0 Tarih: 12 Aralık 2016 - 21:59
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 938 Yorum: 0 Tarih: 8 Aralık 2016 - 20:17
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 800 Yorum: 0 Tarih: 6 Aralık 2016 - 20:38
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 1034 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:25
Mardin Artuklu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 922 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:20
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 905 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:29
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 788 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:25
Nato Daimi Temsilciliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
 
Yazılı eleme sınavı 13 Aralık 2016 Salı günü saat 10:00'de T.C. NATO Daimi Temsilciliğinde yapılacaktır.
Görüntülenme: 1020 Yorum: 0 Tarih: 11 Kasım 2016 - 23:25
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim