Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

Mardin İlçeleri Bekçi Alım İlanı

.
7 Nisan 2016 - 12:12

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

MARDİN VALİLİĞİNE ve KAYMAKAMLIKLARINA ALINACAK ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ İLANI

1. GENEL HUSUSLAR

a) 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında Hakkari, Şırnak Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerinde, mülki sınırlar içerisinde görevlendirilmek üzere Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve yazılı sınav sonucuna göre, alımı yapılacak personel kontenjanı EK-1 de belirtilmiştir.

b) İl merkez ilçesi sınırları içinde çalıştırılmak üzere bekçi adaylığına alınacaklar için giriş sınavları il merkezinde Artuklu Kaymakamlığı, diğer ilçelerde ise Kaymakamlıklarca uygun görülen tarihte ilçe merkezinde yapılır.

c) Adaylardan aranacak şartları taşıyanlar, öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre asil ve yedek aday listesi belirlenecektir.

d) Adaylara Valilik ve Kaymakamlıkların internet adresinden yapılacak tüm duyurular tebligat niteliğinde olup, bu sebeple personel alımı süresince belirtilen resmi internet adreslerinin takip edilmesi gerekmektedir.

e) Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak,

c) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak, (30 yaşından yukarı olmamak kaydı asıl aday listesine girmiş olan istekliler için bekçiliğe giriş sınavı için verilen dilekçenin Valilik / Kaymakamlıklar tarafından İl / İlçe Emniyet Müdürlüklerine / Amirliklerine havale olduğu tarih; yedek aday listesine giren istekliler için adaylığa tayin tarihi göz önüne alınarak hesaplanır.)

d) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik edilmiş olmak,

e) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48'nci maddesindeki şartları taşımak,

g) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

h) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

3. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve TARİHİ:

a) Bekçi adayları, çalışmak istedikleri Kaymakamlıklara istenilen evraklar ile birlikte başvururlar.

b) Başvuru dilekçelerinde sınav yerine kadar gidiş dönüş ve zaruri masrafları ile sınavı kazandığı takdirde sağlık kurulu raporu almak üzere yaptığı masrafların kendilerine ait olacağı, ileride bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacakları yer alır.

c) Dilekçe Yönetmeliğin 5 inci maddenin birinci fıkrasındaki hususların bulunup bulunmadığı araştırıldıktan ve tamamlattırıldıktan sonra belgeler o yer İlçe Emniyet Müdürlüklerine / Amirliklerine havale olunur ve isteklinin bekçi olabilmesi için kanunun 6 ncı maddesinde sayılan niteliklere sahip olup olmadığı hususunda gerekli soruşturma yapılır.

d) Dilekçeye bağlı belgelerin incelenmesinde, bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri taşımadığı açıkça anlaşılan veya yapılan soruşturmada bekçi olmaya mani bir hali tespit edilen istekliye

Kaymakamlıklarca isteğin kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Dilekçe ekleri ile beraber istemi halinde sahibine geri verilir.

e) Adaylar yapılacak olan sözlü ve yazılı sınava katılmak amacıyla;

T.C. kimlik numarası beyanı,

Okul diploma veya tasdiknamesi aslı veya kurumca tasdikli örneği,

Askerlik durum beyanı,

4,5x6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf,

Adli sicil beyanı,

Gerekmesi halinde lisede hazırlık okuduğuna dair beyanı.

f) Başvurular 06 Nisan 2016- 05 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

g) Bekçiliğe girmeye mani bir hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere fotoğraflı ve açık kimlikleri yazılı birer "Sınava giriş belgesi" verilir. Bu belgede, sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saati de belirtilir. Sözlü ve/veya yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu "Başvuru Formu" nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar başvuru süresi içerisinde Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirip, yeniden imzalayacaklardır. Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

4. SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

a) Sözlü sınava girmeye hak kazananlar 07/05/2016 tarihinde aşağıda belirtilen başvuruda bulundukları yerlerde sınava gireceklerdir.

ARTUKLU Kaymakamlığı Sözlü Sınav Yeri: Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu (HİLTON oteli yanı), (Sözlü Sınav saati:10:00)

Mazıdağı Kaymakamlığı Sözlü Sınav Yeri: Hükümet Konağı Kaymakamlık Makamı, (Sözlü Sınav saati:09:30)

Savur Kaymakamlığı Sözlü Sınav Yeri: Savur Nuri ÇINGILLIOĞLU Anadolu Lisesi, (Sözlü Sınav saati:10:00)

Ömerli Kaymakamlığı Sözlü Sınav Yeri: Mehmet KAVAK Anadolu Lisesi , (Sözlü Sınav saati:10:00)

Kızıltepe Kaymakamlığı Sözlü Sınav Yeri: Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi, (Sözlü Sınav saati:10:00)

Dargeçit Kaymakamlığı Sözlü Sınav Yeri: Sakarya İlkokulu, (Sözlü Sınav saati:10:00)

Midyat Kaymakamlığı Sözlü Sınav Yeri: Midyat Aziz ÖNEN Lisesi, (Sözlü Sınav saati:10:00)

Yeşilli Kaymakamlığı Sözlü Sınav Yeri: Kaymakamlık Toplantı Salonu, (Sözlü Sınav saati:13:30)

Derik Kaymakamlığı Sözlü Sınav Yeri : Derik İlçe Emniyet Amirliği, (Sözlü Sınav saati:09:00)

Nusaybin Kaymakamlığı başvuruları Artuklu Kaymakamlığınca yürütülecektir.

b) Sözlü sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri mülki amirliklerce adaylara verilecek "Sınav Giriş Belgesinde" belirtilecek olup, sözlü sınava "Sınav Giriş Belgesi" ile katılınacaktır. "Sınav Giriş Belgesi"ni göstermeyenler sınavlara alınmazlar.

c) Sözlü sınavda adayların, kültür durumu ile beraber;

Genel görünüş itibariyle bekçiliğe girmeye elverişli olup olmadığı,

Hal ve tavır, vakara uymayan konuşma itiyadı, laubali ve yılışık hareketleri,

Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük çekilme veya aksaklık, gibi bekçiliğe girmeğe mani halleri olup olmadığı değerlendirilecektir.

d) Başvuruda bulunan adaylardan, sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılarak yazılı sınava çağrılacaktır.

e) Sözlü sınav sonuçları 09/05/2016 tarihinde Valilik ve Kaymakamlıkların internet adresinden ilan edilir.

5. YAZILI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

a) Yazılı sınava girmeye hak kazananlar, 11/05/2016 tarihinde aşağıda belirtilen yerlerde sınava gireceklerdir.

ARTUKLU Kaymakamlığı Yazılı Sınav Yeri: Hatuniye Kız Meslek Lisesi, Yazılı Sınav saati:10:00

Mazıdağı Kaymakamlığı Yazılı Sınav Yeri: Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) Yemekhane Salonu, Yazılı Sınav saati:09:30

Savur Kaymakamlığı Yazılı Sınav Yeri: Savur Nuri ÇINGILLIOĞLU Anadolu Lisesi, Yazılı Sınav saati:10:00

Ömerli Kaymakamlığı Yazılı Sınav Yeri: Mehmet KAVAK Anadolu Lisesi , Yazılı Sınav saati:10:00

Kızıltepe Kaymakamlığı Yazılı Sınav Yeri: Kızıltepe İnkilap Ortaokulu, Yazılı Sınav saati:10:00

Dargeçit Kaymakamlığı Yazılı Sınav Yeri: Sakarya İlkokulu, Yazılı Sınav saati:10:00

Midyat Kaymakamlığı Yazılı Sınav Yeri: Midyat Aziz ÖNEN Lisesi ve Midyat Anadolu Lisesi, Yazılı Sınav saati:15:00

Yeşilli Kaymakamlığı Yazılı Sınav Yeri: Sakarya İlköğretim Okulu, Yazılı Sınav saati:14:00

Derik Kaymakamlığı Yazılı Sınav Yeri. Derik İlçe Emniyet Amirliği Lokali, Yazılı Sınav saati:09:00

Nusaybin Kaymakamlığı başvuruları Artuklu Kaymakamlığınca yürütülecektir.

b) Yazılı Sınav soruları Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden tertip olunur.

c) Yazılı sınav soru adeti............ , süresi........... (dk) dır. (Sınavın şekli, sınav süresi ve sınavda

sorulacak soru adedi valilik ve kaymakamlıklarca belirlenir.)

d) Sınav esnasında, sınava katılanların diğer sınava katılanlar ile konuşmaları, gerek birbirinden gerek dışardan kopya almaları yasaktır. Bu hareketleri yaptıkları görülenler derhal sınav dışı edilirler ve kağıtlarına durum işaret edilir. Bu husus sınav sonunda düzenlenecek tutanağa kaydedilir.

e) Sınava özürlü veya özürsüz saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını kaybetmiş sayılır.

f) Yazılı sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirir.

6. KESİN BAŞARI LİSTESİ

a) Yazılı sınavda en yüksek puan alanlardan başlamak üzere sınavda başarı gösterenlerin ad ve soyadları ile puanları yazılı liste hazırlanır. Bu listenin başından itibaren boş kadro sayısı kadar aday "Asil Aday Listesi"ni, geri kalan kısmı da "Yedek Aday Listesi"ni teşkil eder.

b) Asil ve Yedek Aday Listesi oluşturulurken yapılan puanlamada adayların puanlarında eşitlik olması durumunda yaşça küçük olana öncelik verilir.

c) Asil ve yedek aday listesi 11/05/2016 tarihinde Valiliğin internet adresinden ilan edilir.

7. SONUÇLARA İTİRAZ

Yazılı sınav sonuçlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla neticelerin ilanından itibaren iki iş günü içinde sınav komisyonuna itirazda bulunulabilir. İtiraza iki iş günü içerisinde komisyonca cevap verilir.

8. SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

a) Aday listesine giren isteklilerden yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanlar tebligat üzerine en yakın tam teşekküllü devlet hastanesinden alacakları Sağlık Kurul Raporlarını ilgili emniyet birimlerine teslim ederler.

b) Bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanırlar. Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

c) Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine yedek listesinden sıra ile çağrılır.

İLAN OLUNUR.

NOT 1: İlgili mevzuat doğrultusunda yeknesaklığın sağlanması amacıyla ilana Valilikler çıkacaktır, ancak başvuru, sınav ve diğer işlemler ilgili Valilik ve Kaymakamlıklarca yapılacaktır.

NOT 2: Tüm işlemler 10.10.1966 Tarih ve 12422 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 2/4/2016 tarih ve 29672 sayılı değişiklikle Resmi Gazetede Yayımlanan Çarşı Ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği'ne uygun yürütülecektir.

İLÇELERE GÖRE ALINACAK ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KONTENJANLARI (EK-1)

ARTUKLU

214

DARGEÇİT

20

DERİK

25

KIZILTEPE

126

MAZIDAĞI

30

MİDYAT

83

NUSAYBİN

85

ÖMERLİ

20

SAVUR

30

YEŞİLLİ

20

TOPLAM

653

Not: Nusaybin İlçesinde devam eden sokağa çıkma yasağı nedeniyle müracaat ve işlemler Artuklu Kaymakamlığınca yürütüleceğinden, başvuruların şahsen Artuklu İlçe Kaymakamlığı'na yapılması gerekmektedir.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İLÇE KAYMAKAMLIĞINA

...................... İlçe Emniyet ............................................. 'ne Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı

için yapılacak olan sınavlara katılmak istiyorum. Sınav yerine kadar gidiş dönüş ve zaruri masraflarım ile sınavı kazandığım takdirde sağlık kurulu raporu almak üzere yaptığım masrafların bana ait olacağını ileride bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacağımı taahhüt ediyorum.

Gereğini arz ederim.... /....... /2016

Adı Soyadı

İmza

EKLER :

1- T.C. kimlik numarası beyanı, (Kimlik Fotokopisi)

2- Okul diploma veya tasdiknamesi aslı veya kurumca tasdikli örneği,

3- Askerlik durum beyanı, (terhis belgesi)

4- 4,5x6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf, (son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)

5- Adli sicil beyanı,

6- Lisede hazırlık okumuş ise belgesi.

İkamet Adresi

İrtibat Tel:

 
 
 

İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 7.4.2016 - İlan Bitiş: 30.4.2016

Bu ilan 581 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer Genel İlanlar

Şırnak Valiliği Bekçi Alım İlanı
 
Çarşı ve Mahalle Bekçisi / Başvurular 06 Ocak 2017 tarihinde son bulacak. Bekçi adayları, çalışmak istedikleri Valilik ve Kaymakamlıklara istenilen evraklar ile birlikte başvururlar.
Görüntülenme: 2883 Yorum: 0 Tarih: 4 Ocak 2017 - 20:59
BTK Bilişim Uzmanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 885 Yorum: 0 Tarih: 3 Ocak 2017 - 23:17
Adli Tıp Kurumu Personel Alım İlanı
 
Başvurular 09 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 16 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.
Görüntülenme: 1015 Yorum: 0 Tarih: 30 Aralık 2016 - 23:11
Emniyet Genel Müd. Sihhı Tesisat Teknisyeni Alım İlanı
 
Başvurular 30/01/2017 - 03/02/2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
Görüntülenme: 821 Yorum: 0 Tarih: 26 Aralık 2016 - 21:33
Emniyet Genel Müd. Hizmetli Alım İlanı
 
Başvurular 23/01/2017 - 27/01/2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
Görüntülenme: 1225 Yorum: 0 Tarih: 26 Aralık 2016 - 21:31
Emniyet Genel Müd. Aşçı Alım İlanı
 
Başvurular 09/01/2017 - 13/01/2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
Görüntülenme: 1170 Yorum: 0 Tarih: 26 Aralık 2016 - 21:28
Sosyal Güvenlik Kurumu 400 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı yapacak
 
400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı giriş sınavı duyurusu yapıldı. Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı sözlü sınavına alınacak bölümler, kadro sayıları, KPSS Puan Türleri ve Taban Puanları açıklandı. Başvuru şartları ve detaylar için tıkla.Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu SGK 400 Sosyal Güvenlik Denetmen yardımcısı alımı
Görüntülenme: 863 Yorum: 0 Tarih: 25 Aralık 2016 - 22:16
TEMSAN lise mezunu TMY personel alımı İlanı
 
TEMSAN lise mezunu personel alımı yapacak. İŞKUR'da yayınlanan ilana göre TEMSAN'a lise mezunu işçi alımı başvuruları 2 Ocak'a kadar alınacak.Kaynak: TEMSAN lise mezunu TMY personel alımı
Görüntülenme: 970 Yorum: 0 Tarih: 25 Aralık 2016 - 22:15
Diyanet İşleri Başkanlığı 70 sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı
 
Diyanet İşleri Başkanlığı DİB tarafından 70 sözleşmeli personel alımı yapılacağı ilan edildi. DİB yurtdışında istihdam etmek üzere 70 din görevlisi (kadın ve erkek) alımı için sınav yapılacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2017 olarak açıklandı.Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı DİB 70 sözleşmeli personel alıyor
Görüntülenme: 844 Yorum: 0 Tarih: 25 Aralık 2016 - 22:09
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İşçi Alım İlanı
 
İlana başvuru yapacak olan adaylar 19 - 28 Aralık 2016 tarihleri arasında belirtilen illerdeki İŞKUR müdürlüklerine başvurularını yapacaklar.
Görüntülenme: 951 Yorum: 0 Tarih: 24 Aralık 2016 - 19:55

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim