Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Notları


KPSS Eğitim Bilimleri


MEB AKS


Öğretmen Dökümanları


Müdür - Müdür Yardımcılığı


Konu 06 (Yürütme - 2)

24 Kasım 2019

↬ Yönetmelik

İdarenin en kapsamlı düzenleyici işlemidir.

Kanuna aykırı olmamak kaydıyla kanun ve tüzüklerin uygulamasını göstermek amacıyla çıkarılır.

Yetki Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerine aittir.

Yönetmeliklerin hepsi resmi gazetede YAYIMLANMAZ.

Yönetmeliklerin yargısal denetimi ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da yapılır.

NOT: Belli bir yörede uygulanacak olan yönetmeliklerin yargısal denetimini o yerde bulunan genel görevli idari yargı yeri olan İdare Mahkemeleri’nde yapılır.

Normlar hiyerarşisinde genelge yönetmeliğin altında bulunur.

Yönetmeliklerin cumhurbaşkanı tarafından imzalanması gerekli değildir.

↬ Milli Güvenlik

↬ Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı 

Başkomutanlık, Cumhurbaşkanı tarafından temsil bulunur.

Anayasaya göre milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM’ye karşı Cumhurbaşkanı sorumludur. (2017 deşikliği)

 Genelkurmay Başkanı Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup savaşta Başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı adına yerine getirir.

Genelkurmay Başkanı Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

Cumhurbaşkanının katılamadığı zamanlar MGK Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında toplanır. (2017 deşikliği)

↬ Milli Güvenlik Kurulu

Cumhurbaşkanı başkanlığında

Cumhurbaşkanı yardımcıları (2017 deşikliği)

Genelkurmay Başkanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri bakanı

Kara-Deniz-Hava Kuvvetleri komutanları tarafından kurulur.

Kurul bir gündemle toplanır.

Gündem Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Genelkurmay Başkanının önerileri alınarak Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. (2017 deşikliği)

✎   MGK Kanuna göre; kurul 2 ayda bir kez toplanır.

✎   MGK 1961 Anayasası ile kurulmuştur.

✎   MGK Genel Sekreteri kurul üyesi olmadığı halde toplantılarda bulunur.

✎   MGK Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile belirlenir. (2017 deşikliği)

✎   MGK kararları tavsiye niteliği taşır, bağlayıcı değildir.

1982 Anayasasına Göre Olağanüstü Hal Sebepleri

 • Savaş hali
 • Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi
 • Seferberlik
 • Doğal afet
 • Ayaklanma, vatan veya Cumhuriyet’e karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma
 • Ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması
 • Anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması
 • Şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması
 • Tehlikeli salgın hastalık
 • Ağır ekonomik bunalım

Bu hallerin ortaya çıkması durumunda Cumhurbaşkanı yurdun tamamında veya bir bölgesinde süresi 6 ayı geçmemek şartıyla olağanüstü hal ilan edilir.

OHAL ilanı kararı verildiği gün resmi gazete’de yayımlanır ve aynı gün TBMM’nin onayına sunulur.

TBMM tatilde ise toplantıya çağırır.

TBMM gerekli gördüğü durumlarda olağanüstü halin süresini kısaltabilir, uzatabilir, OHAL’i kaldırabilir.

OHAL

 • Cumhurbaşkanının talebi üzerine TBMM her defasında 4 ayı geçmemek koşulu ile süreyi uzatabilir.
 • Savaş hallerinde bu 4 aylık süre ARANMAZ.

Bu not 31 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim