Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Notları


KPSS Eğitim Bilimleri


MEB AKS


Öğretmen Dökümanları


Müdür - Müdür Yardımcılığı


Konu 06 (Yürütme - 1)

24 Kasım 2019

YÜRÜTME

Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.

↬ Cumhurbaşkanı Seçilme Şartları

T.C vatandaşı olmak

40 yaşını doldurmuş olmak

Yüksek öğretim mezunu olmak

Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak

↬ Cumhurbaşkanı seçimi

Cumhurbaşkanı görev süresi 5 yıldır.

Aynı kişi üst üste 2 kez cumhurbaşkanı seçilebilir.

Cumhurbaşkanı genel oyla seçilir.

Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir.

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2 turda tamamlanır.

↬ Cumhurbaşkanlığı aday belirlemede;

Siyasi parti grupları

En son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az %5’ini almış olan siyasi partiler

En az 100.000 seçmen aday gösterilebilir.

↬ Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Kanunları yayımlar ya da tekrar görüşülmesi için geri gönderir.

TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verir.

Dilediği takdirde TBMM’nin yeni yasama dönemi için açılış konuşması yapar.

Gerekli gördüğünde TBMM’yi toplantıya çağırır.

Anayasa değişikliklerinin şekil bakımından iptali için Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açar.

Kanun, TBMM İç Tüzüğünün tamamının ya da belirli hükümlerinin Anayasaya şekil ve esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine iptal davası açar.

↬ Cumhurbaşkanının Yürütmeye ilişkin Görev ve Yetkileri

MGK’ya başkanlık etmek.

Yabancı devletlere temsilci göndermek, yabancı devletlerin temsilcilerini kabul etmek.

Kararnameleri imzalamak.

Üniversite rektörlerini seçmek.

TBMM adına TSK’nın başkomutanlığını temsil etmek.

DDK üyelerini ve başkanını atamak.

Genelkurmay başkanını atamak.

YÖK üyelerini seçmek.

Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak.

↬ Cumhurbaşkanının Yargıya İlişkin Görev ve Yetkileri

Anayasa Mahkemesine 12 üye seçmek.

Danıştay üyelerinin ¼’ünü seçmek. (2017 deşikliği)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekilini seçmek. (2017 deşikliği)

HSK’ya 4 üye seçmek. (2017 deşikliği).

NOT:  Cumhurbaşkanı Yargıtay üyelerini seçmez.

Cumhurbaşkanı siyasal açıdan sorumsuzdur.

Cumhurbaşkanı yalnızca vatana ihanetten suçlanabilir.

Cumhurbaşkanı kişisel suçlardan tam sorumludur.

Cumhurbaşkanı makamı herhangi bir nedenle boşalması halinde 45 gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. (2017 deşikliği)

Yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı, Cumhurbaşkanlığına vekalet eder. (2017 deşikliği)

↬ Devlet Denetleme Kurulu (DDK)

İdarenin hukuka uygun ve düzenli çalışmasını sağlamak amacıyla denetim, inceleme, araştırma ve idari soruşturma yapar.

1982 Anayasası ile düzenlenmiştir. (2017 deşikliği)

Doğrudan Cumhurbaşkanına bağlıdır(2017 deşikliği)

Başkan ve üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanır. (2017 deşikliği)

DDK’nin işleyişi, özlük hakları, üyelerinin görev süresi Cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenlenir. (2017 deşikliği)

↬ DDK’nın Denetleme Yetkisi Nerelerde Vardır?

Tüm kamu kurum ve kuruluşları

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

İşçi ve işveren meslek grupları

Kamuya yararlı dernek ve vakıflar

NOT: DDK Yargı Organlarını DENETLEYEMEZ !!!!

↬ Cumhurbaşkanı Yardımcılar ve Bakanlar

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir. (2017 deşikliği)

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar; milletvekili seçilme yeterliliğine sahip işiler arasından cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır. (2017 deşikliği)

Cumhurbaşkanının hastalanması, yurt dışına çıkması gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet eder. (2017 deşikliği)

Milletvekili olan kişi, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan seçilirse milletvekilliği sona erer. (2017 deşikliği)

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar ,milletvekilleri gibi TBMM önünde ant içerler. (2017 deşikliği)

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar yasama dokunulmazlığından yararlanır. (2017 deşikliği)

Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görev ve yetkileri ile teşkilat yapısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenir. (2017 deşikliği)

↬ Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkartılabilir.

Kişinin hak ve ödevleriyle, siyasi hak ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nin yargısal denetimi Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır.

NOT: Olağanüstü hal yönetimindeki Cumhurbaşkanı Kararnameleri’ne karşı yargı yolu kapalıdır.


Bu not 36 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim