Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Tarih > Karma Test 7

Soru 1
Osmanlı malî teşkilâtında bazı görevlilere yıllık yapılan ödemeler ve taşra teşkilâtında gelirleri yıllık olarak hazineye aktarılan eyaletlere "Salyaneli" denir.
Osmanlı Devleti'nde ilk salyaneli eyalet aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 2
Esas olarak bir kara devleti olan Osmanlılar'ın tam anlamıyla deniz siyasetinin içine girdiği gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 3
Bir tayini, bir vazife veya muafiyetin verildiğini gösteren, üzerinde padişahın tuğrası bulunan belge aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 4
1774 Küçük Kaynarca, 1826 Akkirman, 1829 Edirne antlaşmalarının Rusya’ya tanıdığı üstün duruma son veren, 13 Temmuz 1841 Boğazlar mukavelenâmesini değiştiren, Osmanlı Devleti’nin Avrupa ailesi camiasına dahil edildiğini ilân eden ve onu siyasî yönden yeni bir döneme sokan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 5
Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde ellerindeki çiftliklerine karşılık atlarıyla sefere giden, daha sonra geri hizmet kıtası olarak hizmet gören, vergiden muaf oldukları için bu unvanla anılan askerî grup aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 6
Osmanlı Devleti’nde özellikle son asırlarda asayişi sağlamakla yükümlü gizli zâbıta görevlilerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 7
Adı bilinen ilk Osmanlı Tarih Yazarıdır. Kendisini asıl önemli kılan husus bugüne orijinal haliyle ulaşamayan "Menâkıb-ı Âl-i Osmân" adlı eseridir. İlk Osmanlı tarihi kabul edilen bu eserin varlığı Âşıkpaşazâde’nin Tevârîh-i Âl-i Osmân’ındaki ifadelerden anlaşılır. Yukarıda bilgileri verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 8
Osmanlı askerî teşkilâtında özellikle askerî sınıfların yardımcıları veya adaylarını ifade eden, önceleri ilk Osmanlı askerî gruplarından piyademüsellem ocaklarının yardımcı, ihtiyat gücü, sonraları da Yeniçeri Ocağı’nda asker adayları, muhafazada kalan yardımcı askerler, savaşlara katılan gönüllü siviller olan askeri sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ü anlatan belgesellerden biridir?
Soru 10
Fransız elçiliğine giderek Prens Napolyon’un ziyaret eden ve ilk defa o, Fransız İmparatoru III. Napolyon’un “LÊGİON D'HONNEUR" nişanını kabul ederek geleneği bozan Osmanlı Sultanı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 11
Ruslar'ın Türklerin yaşadığı birçok bölgeyi işgal etmesiyle birlikte XVII. yüzyılda adını “Demirciler Aladağı” olarak adını değiştirdikleri dağ aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 12
Tarihi kaynaklarda “Asla zapt edilemez.” diye bahsedilen Bizans ve Gürcü itti fakının elinde bulunan Selçuklu hükümdarı Alp Arslan tarafından fethedilen kale aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 13
Türk-İslam devletlerinde saray, hükümdar ve ailesinin oturduğu yer, devletin de idare edildiği merkez ve aynı zamanda her çeşit memurun yetiştirildiği yerlerden oluşurdu.
Selçuklularda saraya;
I. Kapu
II. Bergah
III. Dergah
Yukarıda verilenlerden hangisi yada hangileri saraya verilen isimler arasında yer alır?
Soru 14
Gelibolu yarımadasındaki Çimpe Kalesi'nin alınmasında etkili olan ve bu başarısından dolayı "Gelibolu Fatihi" olarak nitelendirilen Osmanlı şehzadesi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 15
Şark meselesinin ilk kez ortaya atıldığı 1815 yılında yapılan kongre aşağıda verilen yerlerin hangisinde yapılmıştır?
Soru 16
Tanzimat Fermanıyla aşağıda verilen kavramlardan hangisiyle eşit hak ve görevler ile “tek vatandaşlık” amaçlanmıştır?
Soru 17
19.yy Osmanlı Kültür ve Medeniyetinde yenilikleri anlatan Nurullah Hoca;
-Balo ve tiyatroya giden ilk padişahtır.
-Batı usulünde saray ve ordu mızıkası kurdurdu.
-Telgraf,ilk kez onun döneminde kuruldu.
-Tren ilk kez bu dönemde işletildi.
Yukarıda verilenleri tahtaya yazarak öğrencilere sormuştur. Tahtada yazılanlar 19. yüzyılda hangi Osmanlı Padişahı döneminde gerçekleştirilmiştir?
Soru 18
Lambalı Kadın olarak bilinen Florance Nightingale İstanbul'a gelerek Osmanlı askerlerinin tedavileriyle ilgilenmesinden dolayı 1907’de Liyakat Madalyası ile ödüllendirilen ilk kadın sağlıkçı olmuştur.
Florance Nightingale'nin bu ödülü almasında etkili olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 19
Kınalızade Ali Efendi'nin Ahlak-i Alâi adlı eserinde yer alan "Hakkaniyet Çemberi" Osmanlı toplum yapısının oluşmasında da etkili olmuştur.
Adı geçen eserde yer alan Hakkaniyet çemberinin asıl unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 20
Osmanlı toplumunda ilk kadın hakları savunucusu ve ilk kadın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer Tarih Testleri

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer Testler

Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim