Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Tarih > Karma Test 6

Soru 1
Orhun Yazıtlarını bilim dünyasına ilk defa Das Nord und östliche Theil von Europa und Asia adlı eseriyle tanıtan isim aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 2
İslâm tarihinde tam teşkilâtlı ilk büyük rasathâne aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 3
Tanzimat fermanın sağladığı uygun hava, bir Avrupa meselesi halini almış olan Mısır meselesinin çözümünü kolaylaştırmıştır.
Mısır Meselesinin çözümü için imzalanan Londra Antlaşmasına imza atan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilmez?
Soru 4
Tarih dersinde öğrencilerine "Bu muharebe klasik Türkmen ordularının Osmanlılar’ın ateşli silâhlarla mücehhez düzenli birlikleriyle artık baş edemeyeceğini ortaya koydu. Böylece Osmanlılar’ın Doğu Anadolu’ya ve ticaret güzergâhına hâkim olmalarının yolu açılırken Akkoyunlular bu yenilginin ardından kendilerini bir daha toparlayamadılar ve kısa bir süre sonra tarih sahnesinden çekildiler. " diye bilgiyi sunan Ibrahim öğretmen aşağıdaki hangi savaşın sonucundan bahsetmiştir?
Soru 5
10 Şubat 1947’de imzalanan ve Türkiye’nin temsil edilmediği hangi Antlaşma ile Rodos, Oniki Ada ve Meis Yunanistan’a devredilmiştir?
Soru 6
Ahîlik Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük rol oynamıştır. Bütün prensiplerini dinin asıl kaynağından alan Ahîliğin nizamnâmelerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 7
Cend ve diğer şehirlerdeki müslümanlarla birlikte gayri müslim Türkler’e karşı başlattığı cihad harekâtı ile büyük bir şöhrete kavuşan ve “el-Melikü’l-Gāzî” unvanıyla anılmaya başlanan Türk Hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 8
İpek yolu kervan ticareti vasıtasıyla Bizans ile anlaşmak üzere tarihte ilk defa Orta Asya’dan İstanbul’a elçilik heyeti gönderen Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 9
Büyük âlim ve mutasavvıf Şeyh Edebâli ahî şeyhlerinden olup Osman Gazi ile sıkı ilişkiler kurmuş ve kızını onunla evlendirmişti. Osman Gazi'den sonra tahta geçen Orhan Gazi de Ahilerle iyi iliskiler kurmuştur.
Orhan Gazi Ahîliğe ait aşağıdaki unvanlardan hangisini almıştır?
Soru 10
İslâm kültür ve medeniyetinden önemli ölçüde etkilenerek onun birçok yönlerini benimseyen, İslâm dinini kabul etmedikleri halde İslâm kültürü etkisi altında kalan Ispanyollara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 11
Genel olarak günlük tarzında yazılmış, özel olarak padişahların günlük faaliyetlerinin kaydedildiği tarihî eserlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 12
Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesinin ardından İtilaf Devletlerince Meclis dağıtılmış ve İstanbul resmen işgal edilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu gelişmenin yaratmış olduğu olumlu sonuç olarak gösterilebilir?
Soru 13
Milli Mücadele Dönemindenden destansı bir özgürlük mücadelesinden zaferle ayrılan Yeni Türk Devletinin bu başarısı aşağıdaki hangi Türk Devletinin kuruluşu ile benzer özellik taşır?
Soru 14
Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunan 16 Büyük Türk devletinden biri olan Batı Hun Imparatorlugunun hakimiyet bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 15
Bir dünya coğrafyası olan Nüzhetü’l-müştaķ, Ortaçağ’da İslâm dünyasında yazılmış yerkürenin genel ve sistematik coğrafyası üzerindeki en kapsamlı çalışmalardan biri olup Avrupa hakkında gerçeğe en yakın bilgileri veren ilk eserdir. Çeşitli ülkelerin ve özellikle Batı Avrupa ülkelerinin haritaları tarihte ilk defa aslına uygun sayılabilecek bir şekilde çizilmiştir.
Bu eserin muellifi Bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 16
Tarihte ilk defa ismi içerisinde “cebir” kelimesini taşıyan Kitâbü’l-Muhtasar fi’l-cebr ve’l-mukābele adlı eser aşağıdaki hangi Türk Islam bilginine aittir?
Soru 17
Kanûnî Sultan Süleyman’ın tahta çıkışından hemen sonra ilk büyük isyanı çıkaran eski bir Memlüklü emîri, Osmanlılar’ın Şam beylerbeyi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 18
Sözlük anlamı “arkadan gelen, birinin ardından giden kimse” olan kuruluş amacı II. Mahmud döneminde kurulan yeni orduya destek sağlamak ve halkı uzun süre mecburi hizmette tutmadan kendi bölgelerinde eğiterek iç güvenliği sağlamak olan ordu teşkilatı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 19
Türkiye’nin ilk öğretmen okulu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 20
Büyük ölçüde yabancı ülkelerde verdiği konferanslarından faydalanarak Türkiye’de Şark, Garp ve Amerikan Tesirleri adlı eseri kaleme almış, Hindistan intibalarını ise Inside India adıyla yayımlamış Milli Mücadele dönemi yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer Tarih Testleri

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer Testler

Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim