Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Tarih > Karma Test 5

Soru 1
Cumhuriyetin ilanından sonra Hukuk alanında birçok düzenleme farklı ülkelerden yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinde Alınan Kanun Alındığı Ülke eşleştirmesi doğru bir şekilde yapılmıştır? Borçlar Kanunu | Ceza Kanunu | Medeni Kanun
Soru 3
I. “Türkiye Devleti’nin yönetim şekli Cumhuriyet’tir.” ibaresinin eklenmesi
II. “Devletin dini İslam’dır.” hükmünün çıkarılması
III. “Türkiye Devleti’nin cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçı” olduğunun belirtilmesi
Yukarıdaki konulardan hangileriyle ilgili olarak 1921 Anayasası’nda değişiklik yapılmıştır?
Soru 4
Türkiye'de ilk defa şeker üretimi yapan fabrika aşağıdaki şehirlerden hangisindedir?
Soru 5
Selçuklularda atabey adı verilen melik hocasının, Osmanlı Devleti’ndeki benzeri aşağıdakilerden hangisinin hocasıdır?
Soru 6
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı,
I. Kafkas,
II. Galiçya,
III. Makedonya
cephelerinden hangileri taarruz amacıyla açılmıştır?
Soru 7
Uygurların Maniheizm dinini benimsemelerinin ve yerleşik hayata geçmelerinin,
I. askerlik,
II. ekonomi,
III. mimarlık
alanlarından hangilerinde bir değişikliğe neden olduğu savunulabilir?
Soru 8
Kanuni Sultan Süleyman Döneminde, Fransa ile kapitülasyon olarak bilinen dostluk ve ticaret antlaşması imzalanmıştır.
Osmanlı Devleti’nin bu antlaşmayla,
I. Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak,
II. Osmanlı ülkesinde ticareti canlandırmak,
III. önemli ticaret yollarını ele geçirmek
durumlarından hangilerini gerçekleştirmeyi amaçladığı savunulabilir?
Soru 11
I. Kuvayi Seyyare
II. Kuvayi İnzibatiye
III. Merkez Ordusu
Yukarıdakilerden hangileri, düzenli orduya geçişi doğrudan ya da dolaylı olarak engelleyici çalışmalarda bulunmuştur?
Soru 12
I. Edirne Selimiye Cami
II. Üçüncü Ahmet Çeşmesi
III. Dolmabahçe Sarayı
Yukarıdaki eserlerden hangileri Lale Devri’nde yapılmıştır?
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, İki İnönü Savaşı arasında geçen sürede imzalanmıştır?
Soru 14
Türkler, tarihsel süreç içerisinde ay ve güneş yılı esaslı takvimler kullanmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin kullandığı güneş yılı esaslı takvimler arasında yer almaz?
Soru 15
Endülüs’te özel muhafız birliklerinin hemen tamamını oluşturan Slav kökenli paralı askerlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, Nobel Ödülü verilen dallardan biri değildir?
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran altı ülke arasında yer almaz?
Soru 19
Son yıllarda dünyanın en gerilimli ve sorunları bir türlü bitmeyen bölgesi durumundaki "Dünyanın 1 numaralı fırtına merkezi" aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 20
Dîvânü lugāti’t-Türk’te “hakanın oturduğu şehir” anlamına gelen yer aşağıdakilerden hangisidir?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer Tarih Testleri

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer Testler

Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim