Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Tarih > Karma Test 1

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinde köklü reformlar yapılmıştır ?
Soru 2
1926’da İngiltere ile imzalanan Ankara Anlaşması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
Soru 3
‘II.Meşrutiyet döneminde Kanun-i Esasi’de yapılan değişiklikle meclis üstünlüğü ön plana çıkarılmış, padişahın yetkileri kısıtlanarak hükümetin padişaha karşı değil, meclise karşı sorumlu hale gelmesi sağlanmıştır.’
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ters düştüğü söylenebilir?
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşmasını imzalamayan devlettir?
Soru 5
Osmanlı Devleti aşağıdaki ülkelerden hangisini I. Dünya Savaşı öncesinde yitirmiştir?
Soru 6
I. Celali isyanları şiddetle bastırılarak otorite sağlanmıştır
II. Askeri ocaklar düzeltilmeye çalışılmıştır

III. Maliye düzene konulmaya çalışılmıştır

Yukarıda bahsedilen ıslahatlar hangi dönemde yapılmıştır?
Soru 7
Osmanlı Devletini dağılma sürecine sokarak Balkanlarda birçok devletin bağımsızlıklarını kazanmasına neden olan antlaşma hangisidir ?
Soru 10
Lozan Görüşmelerinde itilaf devletleri, aşağıdaki konuların hangisinde TBMM hükümetine karşı ortak baskı uygulamışlardır ?
Soru 11
İstanbul Hükümeti’nin yetersizliğini belirterek ulusu kendi olanakları ile kurtuluş mücadelesine çağıran M.Kemal hangi olay sonucunda ordu görevinden istifa etmiştir ?
Soru 12
“Kasr-ı Şirin Antlaşması, Osmanlı-İran sınırını belirlemiş ve bu sınır büyük değişikliğe uğramadan günümüze kadar korunmuştur.”
Bu antlaşma aşağıdaki hangi padişah zamanında imzalanmıştır?
Soru 13
Osmanlı Devleti’ni Avrupa’da en geniş sınıra ulaştıran ‘Bucaş Antlaşması’ aşağıdaki devletlerden hangisi ile imzalanmıştır ?
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi XIX. Yüzyıl azınlıklarına verilen en geniş ayrıcalıkları içeren bir belgedir?
Soru 15
Milli Mücadelenin çekirdeğini oluşturacak olan Heyet-i Temsiliye’nin kurulması ilk defa nerede kararlaştırılmıştır?
Soru 16
Osmanlı İmparatorluğu’nda Avrupa hukuk kurallarına göre işleyen mahkemeler ilk defa hangi devirde kurulmaya başlamıştır?
Soru 18
Fransa’nın Suriye üzerindeki manda yönetimini kaldırması aşağıdakilerden hangisini gündeme getirmiştir?
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalardan birisidir ?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer Tarih

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim