Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

Karabük Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

.
15 Haziran 2016 - 13:26

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü aşağıda isimleri yazılı Anabilim Dallarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisansüstü öğrenciler alacaktır. Adayların 01-24 Haziran 2016 tarihleri arasında internet aracılığıyla(http://sbe.karabuk.edu.tr) müracaat etmeleri gerekmektedir. İlgililere duyurulur.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ ALIMI YAPACAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

ANABİLİM DALI

ALES

PUANI

ALES PUAN

TÜRÜ

YÜKSEK LİSANS

KONTENJAN

KOŞULLAR

COĞRAFYA ABD

55

SÖZEL

EŞİT AĞIRLIK

10

Coğrafya Bölümü veya Coğrafya Eğitimi Lisans Programlarından Mezun Olmak.

İKTİSAT ABD

55

EŞİT AĞIRLIK

SAYISAL

20

İktisat, Maliye, Ekonometri veya Mühendislik Lisans Diplomasına Sahip Olmak

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ABD

55

SÖZEL

10

İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, Amerikan Kültür ve Edebiyatı, İngiliz Mütercim Tercümanlığı, Bölümlerinden Mezun Olmak.

İŞLETME ABD

55

EŞİT AĞIRLIK

25

Lisans Diplomasına Sahip Olmak (Alan Dışı Programa Kayıt Yaptıran Öğrenciler Bilimsel Hazırlığa Tabi Olacaktır).

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ABD

55

EŞİT AĞIRLIK

12

İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak

SANAT TARİHİ ABD

55

SÖZEL

15

Fakültelerin Sanat Tarihi, Mimarlık ve Resim Bölümlerinden Mezun Olmak

YENİ TÜRK DİLİ ABD

55

SÖZEL

5**

Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı ve Çağdaş Türk Lehçeleri bölümlerinden Mezun Olmak

AKTÜERYA VE RİSK YÖNETİMİ ABD

55

EŞİT AĞIRLIK

15

Fakültelerin Aktüerya ve Risk Yönetimi, Aktüerya Bölümü, Matematik Bölümü, İkitsat Bölümü, İşletme ve Ekonometri Bölümlerinden mezun olmak.

ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ ABD

55

EŞİT AĞIRLIK

15

Üniversitelerin Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden Mezun Olmak

5

Üniversitelerin Lisans Bölümlerinden Mezun Olmak

KAMU YÖNETİMİ ABD

55

EŞİT AĞIRLIK

10

İktisadi ve İdari Bilimler,Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakülteleri ile Fen Edebiyat Fakültelerinin Sözel Bölümlerinden Mezun Olmak

TARİH ABD

55

SÖZEL

25

Edebiyat ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Mezunu Olmak,Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Mezunu Olmak,İlahiyat Fakültesi Mezunu Olmak

(**) Sakarya Üniversitesi ile Ortak Program

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ ALIMI YAPACAK DOKTORA PROGRAMLARI

ANABİLİM DALI

ALES

PUANI

ALES PUAN

TÜRÜ

DOKTORA

KONTENJAN

KOŞULLAR

COĞRAFYA ABD

60

SÖZEL

EŞİT AĞIRLIK

5

Coğrafya veya Coğrafya Eğitimi alanında Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak.

İNGİLİZ DİLİ VE

EDEBİYATI ABD

60

SÖZEL

5

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu Olmak

İŞLETME ABD

60

EŞİT AĞIRLIK

5

Yüksek Lisans Diplomasına Sahip Olmak (Alan Dışı Programa Kayıt Yaptıran Öğrenciler Bilimsel Hazırlığa Tabi Olacaktır).

TARİH ABD

60

SÖZEL

5

Tarih Anabilimdalı Yüksek Lisans Mezunu Olmak

(**) Sakarya Üniversitesi ile Ortak Program

BAŞVURU KOŞULLARI

A- YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

a) Lisans Diplomasına sahip olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir.

c) İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak

B- DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

a)Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak,

b)Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) en az 55puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.

ALES'den başvurduğu programın puan türünde en az 60almış olmak. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir.

(NOT: ALES standart puanı 55'den az olmamak koşuluyla başvurduğu Yüksek Lisans Programını Üniversitede veya başka bir Yükseköğretim Kurumunda tamamladıktan sonra bir yarıyıldan fazla ara vermemiş olmak şartıyla Doktora Programına başvuran adaylarda yeniden ALES'e girmiş olma şartı aranmaz. Bu adayların kabulünde, Yüksek Lisans Programına başvuru sırasındaki ALES standart puanları esas alınır.)

c)İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşıma

Yükseköğretim Kurumu'nca belirlenen ALES geçerlilik Tablosu

ALES sınavının

yapıldığı tarih

Geçerlilik süresi

Geçerlilik bitiş tarihi

2013 Kasım

2014 Mayıs

2014 Kasım

2015 Mayıs

2015 Kasım

2016 Mayıs

3 Yıl

3 Yıl

3 Yıl

3 Yıl

3 Yıl

3 Yıl

Aralık 2016 sonu

Haziran 2017 sonu

Aralık 2017 sonu

Haziran 2018 sonu

Aralık 2018 sonu

Haziran 2019 sonu

C- DEĞERLENDİRME VE ÖĞRENCİ KABULÜ

a) Yüksek Lisans Programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan (ALES) standart puanı ve adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak yazılı sınav sonucu değerlendirilerek öğrenci alınır. Yüksek Lisans Programına başvuran adaylar değerlendirme öncesinde Yabancı Dil Sınavına alınırlar*. YDS'den en az 55 (ellibeş) puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olduğuna Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilenler bu sınavdan muaf tutulur. Adayların Yabancı Dil Sınavı ve Yazılı Sınavlarının değerlendirilmesi, Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç, beş ya da en çok yedi üyeden oluşan jürilerce yapılır. Yabancı Dil Sınavı; yabancı dilde yazılmış, adayın bilim alanı ile ilgili 200 kelimelik bir metnin Türkçe'ye 2 (iki) saat içinde, metnin anlamına sadık kalacak şekilde tercüme edilmesi suretiyle yapılır. Bu sınavda sözlük kullanılabilir. Yabancı Dil Sınavında başarı notu tam notun %60 (yüzde altmış)'ıdır. Yabancı Dil Sınavından muaf olmadığı halde sınava girmeyen veya sınava girerek başarısız bulunanlar Yazılı Sınava alınmaz.

b) Yüksek Lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %70'i ve yazılı puanının %30'u alınarak hesaplanır. Yazılı Sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı Sınava girmeyen veya Yazılı Sınav notu, 60'ın altında olan adaylar başarısız kabul edilir.Yapılan değerlendirmede, 100 tam puanüzerinden en az 65 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dahilinde Yüksek Lisans Programlarına kabul edilirler.

c) Doktora öğrenimine kabulde başarı notu; ALES puanının %70'i ve yazılı puanının %30'u alınarak hesaplanır. Yazılı Sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı Sınava girmeyen veya Yazılı Sınav notu, 65'in altında olan adaylar başarısız kabul edilir.Yapılan değerlendirmede 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dahilinde Doktora Programlarına kabul edilirler.

D- BAŞVURU

a)Adaylar başvurularını 01-24 Haziran 2016tarihlerinde yapabileceklerdir.

b)Başvurular Sosyal Bilimler Enstitüsü için http://sbe.karabuk.edu.tr adresinden Online Başvuru Formu doldurularak yapılacaktır.

E- YABANCI DİL VE YAZILI SINAVLARI

Yabancı Dil ve Yazılı Sınavları aşağıda belirtilen gün ve saatlerde ilgili Anabilim Dalı Başkanlığında yapılacaktır.

 

Yabancı Dil Sınavı

Saat

Yazılı Bilim Sınavı

Saat

Sınav Yeri

YÜKSEK LİSANS

28.06.2016

10.00

29.06.2016

10.00

Sınavlardan önce ilan edilecektir

DOKTORA

-

-

29.06.2016

13.00

F- SONUÇLARIN İLANI VE KAYIT TAKVİMİ

Süreç

Tarih

Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının İlanı

28 Haziran 2016

Giriş Sınav Sonuçlarının İlanı

01 Temmuz 2016

Öğrenci Numaralarının İlanı

01 Temmuz 2016

Lisansüstü Programlara Kesin Kayıtların Yapılması

05-07 Eylül 2016

Uzaktan Eğitim Yedek Öğrenci Listelerinin İlanı

07 Eylül 2016

Uzaktan Eğitim Yedek Öğrenci Kayıtlarının Yapılması

08 Eylül 2016

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne aşağıda isimleri yazılı Anabilim Dallarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alınacaktır. Adayların 01-24 Haziran 2016tarihleri arasında başvurularını http://sabien.karabuk.edu.tr/ adresinden online yapmaları gerekmektedir. İlgililere duyurulur.

ANABİLİM DALI

BİLİM DALI

PUAN TÜRÜ

KONTENJAN

KOŞULLAR

Yüksek Lisans

Doktora

Ebelik

-

Sayısal

5

-

Ebelik Lisans mezunu

Hemşirelik Bilimi

-

Sayısal

11

-

Hemşirelik Lisans Mezunu

Çocuk Gelişimi ve Eğitim

-

Eşit-Ağırlık

10

-

Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Bölümlerinden Lisans mezunu

BAŞVURU KOŞULLARI

A- YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

a) Lisans diplomasına sahip olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak. ALES sonucu yerine, bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan, Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar, Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir.

c) İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak

Yükseköğretim Kurumu'nca belirlenen ALES geçerlilik Tablosu

ALES sınavının

Yapıldığı tarih

Geçerlilik süresi

Geçerlilik bitiş tarihi

2013 Kasım

2014 Mayıs

2014 Kasım

2015 Mayıs

2015 Kasım

2016 Mayıs

3 yıl

3 yıl

3 yıl

3 yıl

3 yıl

3 yıl

Aralık 2016 sonu

Haziran 2017 sonu

Aralık 2017 sonu

Haziran 2018 sonu

Aralık 2018 sonu

Haziran 2019 sonu

C- DEĞERLENDİRME VE ÖĞRENCİ KABULÜ

a) Yüksek Lisans Programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan (ALES) standart puanı ve adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak yazılı sınav sonucu değerlendirilerek öğrenci alınır. Yüksek Lisans Programına başvuran adaylar değerlendirme öncesinde Yabancı Dil Sınavına alınırlar*. YDS'den en az 55 (ellibeş) puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olduğuna Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilenler bu sınavdan muaf tutulur. Adayların Yabancı Dil Sınavı ve Yazılı Sınavlarının değerlendirilmesi, Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç, beş ya da en çok yedi üyeden oluşan jürilerce yapılır. Yabancı Dil Sınavı; yabancı dilde yazılmış, adayın bilim alanı ile ilgili 200 kelimelik bir metnin Türkçe'ye 2 (iki) saat içinde, metnin anlamına sadık kalacak şekilde tercüme edilmesi suretiyle yapılır. Bu sınavda sözlük kullanılabilir. Yabancı Dil Sınavında başarı notu tam notun %60 (yüzde altmış)'ıdır. Yabancı Dil Sınavından muaf olmadığı halde sınava girmeyen veya sınava girerek başarısız bulunanlar Yazılı Sınava alınmaz.

b) Yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %70'i ve yazılı puanının %30'u alınarak hesaplanır. Yazılı Sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı Sınava girmeyen veya Yazılı Sınav notu, 60'ın altında olan adaylar başarısız kabul edilir.Yapılan değerlendirmede, 100 tam puanüzerinden en az 65 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dahilinde Yüksek Lisans Programlarına kabul edilirler.

E- YABANCI DİL VE YAZILI SINAVLARI

Yabancı Dil ve Yazılı Sınavları aşağıda belirtilen gün ve saatlerde ilgili Anabilim Dalı Başkanlığında yapılacaktır.

Anabilim Dalları

Y.Dil Sınavı

Saat

Yazılı

Saat

Sınav Yeri

Ebelik ABD

28.06.2016

Yabancı Diller Binası

10:00

29.06.2016

M304

10:00

Mühendislik Ek bina

M304

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ABD

28.06.2016

Yabancı Diller Binası

10:00

29.06.2016

M304

10:00

Mühendislik Ek bina

M304

Hemşirelik Bilimi ABD

28.06.2016

Yabancı Diller Binası

10:00

29.06.2016

M304

10:00

Mühendislik Ek bina

M304

F- SONUÇLARIN İLANI VE KAYIT TAKVİMİ

Giriş Sınav Sonuçlarının İlanı

01 Temmuz 2016

Öğrenci Numaralarının İlanı

01 Temmuz 2016

Lisansüstü Programlara Kesin Kayıtların Yapılması

05-07 Eylül 2016

Yedek Öğrenci Kayıtlarının Yapılması

08 Eylül 2016

Ders Alma

05-09 Eylül 2016

Ders Almalara İlişkin Danışman Onayının Son Tarihi ve Derslerin Başlaması

09 Eylül 2016

Derslerin Başlaması

19 Eylül 2016

G- KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a- Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı veya Enstitüce onaylı sureti,

b- Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans not durum belgesinin (Transkript) aslı veya Enstitüce onaylı sureti,

c- ALES Sonuç Belgesi aslı veya Enstitüce onaylı sureti,

d- YDS/ÜDS/KPDS Sonuç Belgesi aslı veya Enstitüce onaylı sureti,

e- Nüfus Cüzdanın Enstitüce onaylı sureti,

f- 6 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş).

NOT:

1- Adayların kesin kayıt işlemlerini şahsen yaptırmaları zorunludur. Mazereti sebebiyle gelemeyecek adaylar, bir başka kişiye noterden vekalet vermeleri suretiyle kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.

2- Değerlendirme sonucunda başarılı olan öğrenci sayısı 5'den daha az olan Anabilim/Anasanat Dallarında o ders yılı için Lisansüstü öğretimi açılmayabilir.

3- Başvuru bilgi ve belgelerinin yanlış veya eksik olması halinde müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4- Başvurular ilan metninde belirtilen mezuniyetlerin dışında kabul edilmeyecektir.

5- Daha fazla bilgi edinmek isteyenler Enstitü Müdürlüğüne başvurabilir.

6- 10 TL değerinde posta pulu veya ücreti

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tel:(0-370) 433 37 88 Fax:0 (370) 433 37 99

ADRES:

Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Yüksekokullar Binası Ziraat Bankası Yanı Zemin kat

Demir Çelik Kampüsü

78050 / KARABÜK

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne aşağıda isimleri yazılı Anabilim Dallarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. Adayların 01-24 Haziran 2016 tarihleri arasında internet aracılığıyla (http://fbe.karabuk.edu.tr) müracaat etmeleri gerekmektedir. İlgililere duyurulur.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ANABİLİM DALI

PUAN TÜRÜ

YÜKSEK

LİSANS

(Kontenjan)

KOŞULLAR

DOKTORA

(Kontenjan)

KOŞULLAR

FİZİK

Sayısal

5

Fen-Edebiyat, Fen, Mühendislik ve Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

-

-

KİMYA

Sayısal

10

Kimya, Kimya ve Fen Bilimleri Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği, Eczacılık Fakültelerinden mezun olmak.

10

Enstitülerin Kimya, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalları ile Eczacılık Anabilim Dallarından Yüksek Lisans mezunu olmak.

(Bülent Ecevit Üniversitesi ile Ortak)

MATEMATİK

Sayısal

3

Fen Fakültesi Matematik Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ve Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümü mezun olmak.(İlköğretim Matematik Öğretmenliği mezunları başvuramaz)

-

-

MİMARLIK

Sayısal

10

Fakültelerin Mimarlık bölümünden mezun olmak.

5

Enstitülerin Mimarlık Anabilim Dallından Yüksek Lisans mezunu olmak.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Sayısal

12

Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Mühendislik Bölümleri (Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, vb), Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Teknik Eğitim Fakültesi: Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü mezunu olmak,(Gerek görülen durumlarda kabul edilen öğrencilere Bilimsel Hazırlık dersleri aldırtılabilir.)

4

Enstitülerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ile ilgili tüm diğer Mühendislik Bölümleri (Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği vb), Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dallarından Yüksek Lisans mezunu olmak.

KKTC UYRUKLU ÖĞRENCİLER

1

-

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Sayısal

30

Fakültelerin ilgili alanından veya Teknik Eğitim Fakültelerinin Makine Eğitimi alanında Lisans Diplomasına sahip olmak.

15

Enstitülerin ilgili alanlarında veya Makine Eğitimi alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

Sayısal

10

Mühendislik Fakültelerinin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ile Malzeme Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmak.

3

Enstitülerin ilgili Anabilim Dalından Yüksek Lisans mezunu olmak. (Alan dışından gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık uygulatılacaktır.)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Sayısal

10

Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği. Teknik Eğitim Fakültesi: Elektrik Öğretmenliği ve Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü mezunu olmak,

5

Enstitülerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dallarından Yüksek Lisans mezunu olmak.

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Sayısal

15

Fakültelerin Mekatronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve diğer Fakültelerin benzer bölümlerinden mezun olmak.

-

-

ENERJİ SİSTEMLERİ

MÜHENDİSLİĞİ

Sayısal

10

Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Eğitimi bölümlerinden mezun olmak.

5

Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Eğitimi Anabilim Dallarında Yüksek Lisans mezunu olmak.

İMALAT MÜHENDİSLİĞİ

Sayısal

15

Fakültelerin İmalat Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metal Eğitimi, Makine Eğitimi veya fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

7

Enstitülerin İmalat Mühendisliği, Metalürji Malzeme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metal Eğitimi, Makine Eğitimi, Enerji Sistemleri Mühendisliği veya ilgili Anabilim Dallarından Yüksek Lisans mezunu olmak.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

(Sakarya Üniversitesi ile Ortak)

Sayısal

10

Fakültelerin Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya Sistem Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

3

Enstitülerin Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya Sistem Mühendisliği Anabilim Dallarından mezun olmak.

(Lisans eğitimlerini de aynı bölümlerde yapmış olmak.)

ENDÜSTRİYEL TASARIM

MÜHENDİSLİĞİ

Sayısal

10

Mühendislik, Teknoloji veya Teknik Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

5

Enstitülerin ilgili alanlarında Yüksek Lisans mezunu olmak.

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Sayısal

10

Orman Endüstri Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık, Endüstriyel Ürünler Tasarımı veya Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.

5

Enstitülerin Orman Endüstri Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık, Endüstriyel Ürünler Tasarımı veya Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Anabilim Dallarından herhangi birinde Yüksek Lisans mezunu olmak.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

Sayısal

10

Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi Kimya ve Biyoloji Bölümleri ile Ziraat Fakültesi mezunu olmak. (Lisans mezuniyet alanları Çevre Mühendisliği dışında olan öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı) uygulanacaktır.

-

-

POLİMER MÜHENDİSLİĞİ

Sayısal

5

Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinini Polimer Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Fen ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Kimya bölümlerinden mezun olmak.

-

-

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

Sayısal

10

Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinin Biyomedikal Mühendisliği, Tıp Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği bölümlerinden, Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümünden, Fen-Edebiyat, Fen Fakültesi'nin Biyokimya, Kimya Bölümlerinden ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Lisans Bölümü Mezun Olmak. (Biyomedikal Mühendisliği Bölümü dışında kalan bölümlere bilimsel hazırlık okutulacaktır.)

-

-

BAŞVURU KOŞULLARI

A- YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

a)Lisans Diplomasına sahip olmak,

b)Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir.

c)İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak,

B- DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

a)Lisans veya Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak,

b)Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.

ALES'den başvurduğu programın puan türünde en az 60, lisans diplomasıyla başvuranlardan başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 70 standart puana sahip olmak. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir.

(NOT: ALES standart puanı 55'den az olmamak koşuluyla başvurduğu Yüksek Lisans Programını Üniversitede veya başka bir Yükseköğretim Kurumunda tamamladıktan sonra bir yarıyıldan fazla ara vermemiş olmak şartıyla Doktora Programına başvuran adaylarda yeniden ALES'e girmiş olma şartı aranmaz. Bu adayların kabulünde, Yüksek Lisans Programına başvuru sırasındaki ALES standart puanları esas alınır.)

c)İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak,

Yükseköğretim Kurumu'nca belirlenen ALES geçerlilik Tablosu

ALES sınavının yapıldığı tarih

Geçerlilik süresi

Geçerlilik bitiş tarihi

2013 Kasım

2014 Mayıs

2014 Kasım

2015 Mayıs

2015 Kasım

2016 Mayıs

3 yıl

3 yıl

3 yıl

3 yıl

3 yıl

3 yıl

Aralık 2016 sonu

Haziran 2017 sonu Aralık 2017 sonu Haziran 2018 sonu

Aralık

 
 
 

İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 14.6.2016 - İlan Bitiş: 24.6.2016

Bu ilan 836 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer Yüksek Lisans ve Doktora

Abdullah Gül Üniv. Fen Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
.
Görüntülenme: 670 Yorum: 0 Tarih: 28 Aralık 2016 - 21:32
Bozok Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
Online başvuru 23 Aralık 2016 saat 17:00’da sona erecektir
Görüntülenme: 885 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:17
Adana Bilim ve Teknoloji Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
ALES sınavından en az 55 sayısal puan veya YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer taban puan almış olmak. Başvurular, 19 Aralık 2016 – 6 Ocak 2017 tarihlerinde Üniversitemizin ONLINE ENSTİTÜ BAŞVURU internet adresi üzerinden yapılacaktır.
Görüntülenme: 857 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:11
Hitit Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
BAŞVURU TARİHLERİ : 11-15 Temmuz 2016
Görüntülenme: 1240 Yorum: 0 Tarih: 4 Temmuz 2016 - 22:36
Gebze Teknik Üniversitesi Y. Lİsans ve Doktora Program İlanı
 
Başvuru 11-22 Temmuz 2016
Görüntülenme: 1293 Yorum: 0 Tarih: 4 Temmuz 2016 - 22:30
Erzincan Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
Başvuru Tarihi 11-19 Temmuz 2016
Görüntülenme: 885 Yorum: 0 Tarih: 4 Temmuz 2016 - 22:28
Çankırı Karatekin Üniv. Sos. Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
ALES Sonucu ÖSYM'den çekilecektir. ALES puanı programın kabul türünde en az 55 puan ve son üç (3) yıl (2013 Güz yarıyılı dahil) içinde alınmış olması gerekir.
Görüntülenme: 894 Yorum: 0 Tarih: 4 Temmuz 2016 - 22:25
Bursa Teknik Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
.
Görüntülenme: 875 Yorum: 0 Tarih: 3 Temmuz 2016 - 19:05
Güvenlik Bilimleri Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
Başvuru Tarihleri 01-12 Ağustos 2016
Görüntülenme: 954 Yorum: 0 Tarih: 27 Haziran 2016 - 19:56
Dumlupınar Üniv. Sosyal Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
.
Görüntülenme: 1036 Yorum: 0 Tarih: 23 Haziran 2016 - 23:00
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim