Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

.
30 Mayıs 2016 - 10:20

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (yDs)) en az 50.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

5- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Ünvan Şartları

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2- Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak

Muafiyet

1-Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

2- 5/9/2006 tarihli ve 26280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Bazı Akademik Kadrolara Öğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda ya da Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' yürürlükten kaldırılmıştır.

3(Geçici)- Bu Yönetmelik yayımlanmadan önce Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı çerçevesinde yapılan sınavlarda başarılı olarak bir yükseköğretim kurumunda araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazananlar hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

4(Geçici)- Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen kontenjanlara başvuran adayların, araştırma görevlisi kadrolarına, istekleri halinde ilgili Yükseköğretim Kurumlarının Senato Kararı ile lisans genel not ortalamasının % 35'i, ALES puanının %50'si, varsa yabancı dil puanının %15'i esas alınarak, atama yapılabilir.

Yürürlük

5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

6- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu yürütür.

İstenen Belgeler

- Başvuru Dilekçesi (Başvurduğu Ana Bilim Dalı Belirtilmelidir)

- Özgeçmiş

- 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Lisans Mezuniyet Belgesi Onaylı Fotokopisi

- Lisans Not Durum Belgesi Onaylı Fotokopisi

- ALES Sınav Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çıktısı

- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çıktısı

- Lisansüstü Öğrenci Belgesi (Son bir ay içinde alınmış olması)

- Lisansüstü Not Durum Belgesi (Son bir ay içinde alınmış olması)

- Askerlik Durum Beyanı

NOT: Lisans Not Durum Belgesi (Adayların 4'lük sistemdeki notlarının 100'lük sisteme çevrilmesinde YÖK tarafından geliştirilen dönüşüm tablosu kullanılacaktır.)

* Bir lisansüstü programda öğrenim süresi içerisinde (yüksek lisans için 3 yıl, doktora için 6 yıl) öğrenim görüyor olmak.

*Yukarıdaki belgeler ile birlikte ilan süresi içerisinde şahsen veya posta yoluyla ilgili Enstitüye başvurulması gerekmektedir (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır).

Sınav Takvimi

Duyuru Başlama : 30 Mayıs 2016

Son Başvuru : 13 Haziran 2016

Ön Değerlendirme Sonuçları : 17 Haziran 2016 Giriş Sınavı : 20 Haziran 2016

Sonuç Açıklama : 27 Haziran 2016

Başvuru Yeri : KSÜ Avşar Yerleşkesi ilgili Enstitü Müdürlükleri

Sonuçların açıklanacağı internet adresi : www.ksu.edu.tr

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Ana Bilim Dalı

Açıklama

Kadro Tipi

Kadro Sayısı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Fakültelerin Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Arş.Gör.

1

Tarih

Tarih Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak.

Arş.Gör.

1

Temel İslam Bilimleri

Temel İslam Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve aynı alanda doktora yapıyor olmak.

Arş.Gör.

1

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ana Bilim Dalı

Açıklama

Kadro Tipi

Kadro Sayısı

Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

Fakültelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve aynı alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak

Arş.Gör.

1

Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

Arş.Gör.

1

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak; Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

Arş.Gör.

1

Tarım Ekonomisi

Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

Arş.Gör.

1

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalında doktora yapıyor olmak

Arş.Gör.

1

Fen Bilgisi Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi lisans mezunu olmak, Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

Arş.Gör.

1

 
 
 

İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 30.5.2016 - İlan Bitiş: 15.6.2016

Bu ilan 819 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer Akademik İlanlar

TÜBİTAK TÜSSİDE Personel Alım İlanı
 
Başvuruların en geç 12/01 / 2017 tarihi saat 17:00' ye kadar yapılması gerekmektedir.
Görüntülenme: 892 Yorum: 0 Tarih: 22 Aralık 2016 - 20:16
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 900 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:32
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 1386 Yorum: 0 Tarih: 12 Aralık 2016 - 21:59
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 938 Yorum: 0 Tarih: 8 Aralık 2016 - 20:17
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 800 Yorum: 0 Tarih: 6 Aralık 2016 - 20:38
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 1034 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:25
Mardin Artuklu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 922 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:20
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 905 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:29
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 788 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:25
Nato Daimi Temsilciliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
 
Yazılı eleme sınavı 13 Aralık 2016 Salı günü saat 10:00'de T.C. NATO Daimi Temsilciliğinde yapılacaktır.
Görüntülenme: 1020 Yorum: 0 Tarih: 11 Kasım 2016 - 23:25
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim