Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

.
19 Mayıs 2016 - 12:04

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Drc

Adet

Nitelik

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

Retinal Cerrahi konusunda tecrübeli olmak, Retina Hastalıkları konusunda deneysel hayvan modelleri üzerine çalışması olmak

2

Tıp Fak.

Dahili Tıp

Adli Tıp

Profesör

1

1

Moleküler Genetik konusunda yayınlanmış ulusal ve uluslararası çalışmalarının olması

3

Tıp Fak.

Dahili Tıp

İç Hastalıkları

Doç. Dr.

1

1

İç hastalıkları uzmanı ve romatoloji yandal uzmanı olmak, Behçet Hastalığı ve Kapilleroskopi konularında yayınlanmış çalışmaları olması

4

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp

Üroloji

Doç. Dr.

1

1

Ürolojik Laparoskopik ve Robotik Cerrahi konusunda deneyimli; yurt dışı robotik ve laparoskopik cerrahi sertifikası olması ve yurt içi/yurt dışı kurslarda laparoskopi eğitmeni olarak görev yapmak.

5

Tıp Fak.

Dahili Tıp

Çocuk Sağlığı ve Hast.

Doç. Dr.

1

1

Pediatrik Kardiyoloji yan dal uzmanı olmak, Pediatrik aritmilerin kateter ablasyon yöntemiyle tedavisi konusunda deneyimli ve uluslararası yayınlanmış çalışması olmak

6

Tıp Fak.

Dahili Tıp

Çocuk Sağlığı ve Hast.

Doç. Dr.

2

1

Çocuk Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak

7

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp

Kalp ve Damar Cer.

Yrd. Doç.Dr.

4

1

Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi konusunda deneyimli olmak ve bu konuda sertifika sahibi olmak

8

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp

Göğüs Cerrahisi

Yrd. Doç.Dr.

3

1

Diyafragma pil uyarı sistemi uygulanmış hastaların takibi konusunda yeterli deneyime sahip olmak

9

Tıp Fak.

Dahili Tıp

Fiziksel Tıp ve Reh.

Yrd. Doç.Dr.

3

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı ve Sinirbilim alanında doktora yapmış veya yapıyor olmak. Nörolojik Rehabilitasyon alanında yayınlanmış çalışması olması

10

Tıp Fak.

Temel Tıp

Tıbbi Mikrobiyoloji

Yrd. Doç.Dr.

3

1

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı ve parazitoloji yandal uzmanı olmak

11

Mühendislik ve Mimarlık

Elektrik Elektronik

Mühendisliği

Elektronik

Doç.Dr. *

1

1

Elektrik Mühendisliği ve/veya Elektrik Elektronik Alanında Doktora Yapmış Olmak. Optik dalga kılavuzları, optik kuvvet ve opto-akışkan uygulamalar hakkında uluslararası bilimsel hakemli dergilerde yayınlar yapmış olmak

12

Mühendislik ve Mimarlık

Makina Mühendisliği

Enerji

Yrd. Doç.Dr.*

3

1

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve

Yüksek Sıcaklıklı Jeotermal Sondaj Sıvıları konusunda teorik ve deneysel çalışmaları bulunmak

13

Mühendislik ve Mimarlık

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Yrd. Doç.Dr.*

4

1

İnşaat mühendisliğinde Doktora yapmış olmak,

Hidrolik ve Açık Kanallarda Taşkın Dalgaları konusunda çalışmalar yapmış olmak

14

Mühendislik ve Mimarlık

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Üretim Metalurji

Yrd. Doç.Dr. *

3

1

Doktora derecesini Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında almış olmak. Metal Matrisli Kompozitlerin Toz Metalurjisi ile Üretimi ve Mikrodalga Sinterleme konularında çalışmalar yapmış olmak.

15

Mühendislik ve Mimarlık

Çevre

Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

Yrd. Doç.Dr.*

3

1

İnşaat Mühendisliği bölümü Çevre ve Su Kaynakları Mühendisliği Programında doktora yapmış olmak, anaerobik çürütme ve hidrolojik modelleme alanlarında teorik ve/veya deneysel çalışmalar yapmış olmak

16

Turizm Fak.

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

 

Doç.Dr.

2

1

Turizm İşletmeciliği alanında doçentliğini almış olmak, Turizmde Yaşam Kalitesi ve Avrupa Birliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

17

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Psikoloji

Klinik Psikoloji

Doç.Dr.

1

1

Sağlık Psikolojisi, Sağlıkla İlintili Yaşam Kalitesi ve Kronik Hastalıkta Stigmatizasyon alanında çalışmış olmak

18

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Yrd. Doç.Dr.

3

1

Uluslararası Göç, Adaptasyon ve Kültürlerarası Psikoloji alanında çalışmış olmak

19

İktisadi ve

İdari Bilimler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi

Yrd. Doç.Dr.

4

1

Siyaset Bilimi alanında doktora derecesine sahip olmak. Demokrasi çalışmaları, sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri ve gayrı resmi siyasal kurumlar alanında çalışmalar yapmış ve dersler vermiş olmak

20

İktisadi ve

İdari Bilimler

İşletme

Ticaret Hukuku

Yrd. Doç.Dr.

3

1

Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak. Avrupa Birliğinde kurumsal yönetim ile bağımsız denetim mevzuatı hakkında uluslararası çalışma deneyimi ve yayınlarına sahip olmak.

21

İktisadi ve

İdari Bilimler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre

Yrd. Doç.Dr.

4

1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak. Kentsel politikalar ile kentsel dönüşüm ve göç politikaları alanında çalışmalar yapmış ve dersler vermiş olmak.

22

Diş Hekimliği

Klinik Bilimleri

Endodonti

Yrd. Doç.Dr.

4

1

1. Yeni nesil nikel- titanyum döner eğelerin şekillendirme yeteneği ve döngüsel yorgunluk dirençleri hakkında çalışma yapmış olmak ve yeni nesil nikel- titanyum döner eğelerin sebep oldukları dentinal mikroçatlaklar konusunda çalışma yapmış olmak 2. Farklı apex bulucuların farklı apikal çapa sahip dişlerdeki etkinliği konusunda çalışmalarda bulunmuş olmak 3. Farklı hareket tiplerine sahip nikel-titanyum eğelerin meydana getirdiği apikal taşkınlıklarla ilgili mikrobiyolojik çalışmada bulunmak.

DİĞER ŞARTLAR:

* 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

* Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

* Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının "Tıp Doktoru" olması zorunludur.

* Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.

* Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

* Doçent kadrosuna başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

* Yardımcı Doçent kadrolarına Başvuracaklar dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını ve sınava gireceği yabancı dilini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD'yi ekleyerek İlgili Birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

* İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları'na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın http://personel.yok.gov.tr/AtanmaKriter/ internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

* Bu ilana İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

Not: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların(daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

 
 
 

İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 18.5.2016 - İlan Bitiş: 31.5.2016

Bu ilan 668 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer Akademik İlanlar

TÜBİTAK TÜSSİDE Personel Alım İlanı
 
Başvuruların en geç 12/01 / 2017 tarihi saat 17:00' ye kadar yapılması gerekmektedir.
Görüntülenme: 779 Yorum: 0 Tarih: 22 Aralık 2016 - 20:16
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 803 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:32
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 1248 Yorum: 0 Tarih: 12 Aralık 2016 - 21:59
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 842 Yorum: 0 Tarih: 8 Aralık 2016 - 20:17
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 702 Yorum: 0 Tarih: 6 Aralık 2016 - 20:38
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 928 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:25
Mardin Artuklu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 815 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:20
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 796 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:29
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 694 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:25
Nato Daimi Temsilciliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
 
Yazılı eleme sınavı 13 Aralık 2016 Salı günü saat 10:00'de T.C. NATO Daimi Temsilciliğinde yapılacaktır.
Görüntülenme: 918 Yorum: 0 Tarih: 11 Kasım 2016 - 23:25
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim