Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

.
6 Haziran 2016 - 15:40

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ve "İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi" uyarınca Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişlerini, Yayın Listelerini, Doçentlik Belgelerini, Bilimsel Yayınlarının kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini hazırladıkları CD'lere birer adet fotokopi koymaları ve Ayrıca; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için) ile Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık), 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), Kimlik Fotokopisi ve Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden birer adet yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için) ile Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık), 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) ve Kimlik Fotokopisini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR:

1) İlan edilen bütün ünvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

2) Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3) İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

4) Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.

5) Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

6) Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.

7) İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

D U Y U R U L U R

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

     

Biyofizik

PROFESÖR

1

 

Radyoloji

PROFESÖR

1

Kardiyak Radyoloji alanında deneyimli olmak.

Tıbbi Patoloji

PROFESÖR

1

Sitopatoloji Yandal Uzmanlığını almış olup, Gastrointestinal Sistem ve Karaciğer Patolojisi alanında deneyimli olmak.

Genel Cerrahi

PROFESÖR

1

Endokrin Cerrahisi, Laparoskopik ve Robotik Cerrahi alanında deneyimli olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

PROFESÖR

1

Vertabra Cerrahisi ve Artroplasti konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

PROFESÖR

1

Jinekolojik Onkoloji Yandal Uzmanlığını almış olup, Endoskopik Cerrahi ve Jinekolojik Radyoloji alanında deneyimli olmak.

Göz Hastalıkları

PROFESÖR

1

Göz Tümörleri alanında deneyimli olmak.

Göz Hastalıkları

DOÇENT

1

Katarakt, refraktif cerrahi konusunda deneyimli olup, Göz Bankası sertifikası nı almış olmak.

Fizyoloji

DOÇENT

1

Klinik kognitif Elektronörofizyoloji ve olaya ilişkin beyin potansiyelleri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

     

İç Hastalıkları

DOÇENT

1

Nefroloji Yandal Uzmanlığını almış olmak.

Kardiyoloji

DOÇENT

1

Ekokardiyografi ve elektrofizyoloji alanında deneyimli olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

     

Ticaret Hukuku

DOÇENT

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

     

Fransızca Mütercim-Tercümanlık

PROFESÖR

1

 

Bölgesel Coğrafya

DOÇENT

1

 

Türk Halk Edebiyatı

YARD.DOÇ.

1

 

Çin Dili ve Edebiyatı

YARD.DOÇ.

1

 

FEN FAKÜLTESİ

     

Botanik

PROFESÖR

1

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

PROFESÖR

1

 

Uygulamalı Matematik

DOÇENT

1

Matematiksel İstatistik ve İstatistiksel Modeller üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Genel Astronomi

DOÇENT

1

 

Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji

YARD.DOÇ.

1

Bakır ve galvanizli çelik yüzeylerde mikrobiyolojik korozyon konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSAT FAKÜLTESİ

     

Endüstri İlişkileri

YARD.DOÇ.

1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamlamış olup, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İSLETME FAKÜLTESİ

     

Üretim

DOÇENT

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

     

Anatomi

PROFESÖR

1

 

Zootekni

PROFESÖR

1

 

Mikrobiyoloji

PROFESÖR

1

 

Cerrahi

PROFESÖR

1

 

Besin Hijyeni ve Teknolojisi

DOÇENT

1

 

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

     

Hukuk Bilimleri

DOÇENT

1

 

İktisat

DOÇENT

1

 

Yönetim ve Organizasyon

YARD.DOÇ.

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

     

Çevre Mühendisliği

PROFESÖR

1

 

Çevre Mühendisliği

DOÇENT

1

Aerobik ve Anaerobik Membran Biyoreaktörlerde Kirlenme konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Çevre Mühendisliği

DOÇENT

1

Atıksu Arıtma Tesisi Çamurları konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Biyokimya

DOÇENT

1

 

Biyokimya

YARD.DOÇ.

1

Deneysel olarak oluşturulan doku hasarları ve korunma mekanizmaları konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

     

Arap Dili ve Belagatı

PROFESÖR

1

 

Dinler Tarihi

PROFESÖR

1

 

Din Felsefesi

PROFESÖR

1

 

Türk Din Musikisi

PROFESÖR

1

 

İslam Hukuku

PROFESÖR

1

 

İslam Hukuku

DOÇENT

1

 

İslam Hukuku

YARD.DOÇ.

1

 

Tefsir

YARD.DOÇ.

1

 

HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ

     

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

PROFESÖR

1

 

Fransız Dili Eğitimi

YARD.DOÇ.

1

Fransızca öğretiminde öğretmenlerin beden dili konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

YARD.DOÇ.

1

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında Doktora eğitimini tamamlamış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

     

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

PROFESÖR

1

 

Sağlık Yönetimi Bölümü

YARD.DOÇ.

1

 

FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

     

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

DOÇENT

1

 

Hemşirelikte Eğitim

DOÇENT

1

 

İç Hastalıkları Hemşireliği

YARD.DOÇ.

1

Yüksek Lisans eğitimini ve Doktora eğitimini İç Hastalıkları Hemşireliğinde tamamlamış olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

     

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

YARD.DOÇ.

1

Çocukluk çağı obezitesi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Hareket ve Antrenman Bilimleri

YARD.DOÇ.

1

 

Spor Yönetim Bilimleri

YARD.DOÇ.

1

Spor Sosyolojisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK

     

YÜKSEKOKULU

Nükleer Tıp Teknikleri

YARD.DOÇ.

1

Biyofizik alanında Doktora eğitimini tamamlamış olup, hematopoetik kök hücreler üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI

     

Piyano

DOÇENT

1

 

Etnomüzikoloji ve Folklor

DOÇENT

1

Çağdaş Müzik ve Osmanlı Müzik Kültürü alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

     

İmmünoloji

PROFESÖR

1

Diyabet ve transplantasyon immünolojisi alanında deneyimli olmak.

Genetik

YARD.DOÇ.

1

Genetikte Doktora Eğitimini tamamlamış olup, Diyabet ve nadir nörolojik hastalıkların genetiği konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ

     

Denizel Çevre

DOÇENT

1

 

ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ

     

Tıp Bilimleri

YARD.DOÇ.

1

Adli Tıp Uzmanlığını almış olup, Maluliyet, Alkol ve Uyuşturucu alanında deneyimli olmak.

 
 
 

İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 3.6.2016 - İlan Bitiş: 17.6.2016

Bu ilan 615 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer Akademik İlanlar

TÜBİTAK TÜSSİDE Personel Alım İlanı
 
Başvuruların en geç 12/01 / 2017 tarihi saat 17:00' ye kadar yapılması gerekmektedir.
Görüntülenme: 779 Yorum: 0 Tarih: 22 Aralık 2016 - 20:16
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 803 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:32
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 1249 Yorum: 0 Tarih: 12 Aralık 2016 - 21:59
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 842 Yorum: 0 Tarih: 8 Aralık 2016 - 20:17
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 702 Yorum: 0 Tarih: 6 Aralık 2016 - 20:38
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 928 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:25
Mardin Artuklu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 815 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:20
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 796 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:29
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 695 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:25
Nato Daimi Temsilciliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
 
Yazılı eleme sınavı 13 Aralık 2016 Salı günü saat 10:00'de T.C. NATO Daimi Temsilciliğinde yapılacaktır.
Görüntülenme: 918 Yorum: 0 Tarih: 11 Kasım 2016 - 23:25
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim