Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

.
15 Nisan 2016 - 17:48

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ve "İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi" uyarınca Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişlerini, Yayın Listelerini, Doçentlik Belgelerini, Bilimsel Yayınlarının kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini hazırladıkları dosyalara birer adet fotokopi koymaları ve Ayrıca; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için) ile Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık), 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), Kimlik Fotokopisi ve Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden birer adet yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için) ile Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık), 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) ve Kimlik Fotokopisini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR:

1) İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

2) Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3) İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

4) Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.

5) Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

6) Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.

7) İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

D U Y U R U L U R

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

     

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

PROFESÖR

1

Eser Element konusunda En az 10 yıl deneyimli olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

DOÇENT

1

Çocuk Hematoloji Onkoloji yandal uzmanlığını almış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

DOÇENT

1

Genel Pediatri alanında en az 5 yıl deneyimli olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

DOÇENT

1

Çocuk Acil alanında en az 5 yıl deneyimli olmak.

Göğüs Hastalıkları

PROFESÖR

1

Pulmoner Vasküler Hastalıklar ve Pulmoner Hipertansiyon alanında deneyimli olmak.

İç Hastalıkları

PROFESÖR

1

Geriatri Yan Dal Uzmanlığını almış olmak.

İç Hastalıkları

DOÇENT

1

Romatoloji ve Sistematik Otoimmün Romatizmal Hastalıklarla ilgili Klinik Laboratuvar alanında deneyimli olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

PROFESÖR

1

Omuz ve dirsek cerrahisi üzerine klinik ve deneysel çalışmalar yapmış olmak

Genel Cerrahi

DOÇENT

1

Gastroenterolojisi Cerrahisi yan dal Uzmanlığını tamamlamış olup, Karaciğer transplantasyonu alanında deneyimli olmak.

Nöroloji

DOÇENT

1

Inflamatuar Demiyelinizan hastalıkları otoimmün ensefalit ve botulinum toksini ile ilgili Klinik ve Akademik deneyimli olmak.

Tıbbi Biyoloji

DOÇENT

1

Solid Organ ve Doku Transplantasyon İmmünolojisi alanında deneyimli olmak.

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

     

Beyin ve Sinir Cerrahisi

PROFESÖR

1

 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

PROFESÖR

1

Baş-Boyun Kanserlerinde Moleküler Genetik alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Aile Hekimliği

PROFESÖR

1

 

Deri ve Zührevi Hastalıklar

PROFESÖR

1

 

Nükleer Tıp

DOÇENT

1

Lu-177 işaretli peptidlerle tedavide En az 5 yıl deneyimli olmak.

Nöroloji

DOÇENT

1

Hareket Bozuklukları ve Elektromiyografi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi Patoloji

DOÇENT

1

Dermatopatoloji, immunfloresan inceleme ve jinekopatoloji konusunda deneyimli olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

     

Medeni Hukuk

YRD.DOÇ.

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

     

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

PROFESÖR

2

 

Eskiçağ Tarihi

DOÇENT

1

 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

DOÇENT

1

İtilaf Devletleri ve Türk Boğazları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Fransızca Mütercim-Tercümanlık

DOÇENT

1

 

Urdu Dili ve Edebiyatı

YRD.DOÇ.

1

 

FEN FAKÜLTESİ

     

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

DOÇENT

1

Bazı plazmalardaki biyobelirteçlerin istatistiği ve x ışını kırınımı ile malzemelerin incelenmesi üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Genel Astronomi

YRD.DOÇ.

1

Gözlemsel kozmoloji, novalar ve galaksi kümeleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Genel Biyoloji

YRD.DOÇ.

1

Solanum Tuberosum L., Gama Radyasyonu ve Somatik Mutasyon konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSAT FAKÜLTESİ

     

İktisat Tarihi

DOÇENT

1

Son Dönem Osmanlı İktisadi Düşünce Tarihi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik

DOÇENT

1

Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

ORMAN FAKÜLTESİ

     

Çevre ve Orman Hukuku

DOÇENT

1

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

     

Farmasotik Teknoloji

PROFESÖR

1

 

Farmasotik Kimya

PROFESÖR

1

 

DİS HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

     

Oral İmplantoloji

PROFESÖR

1

 

Oral İmplantoloji

DOÇENT

1

 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

DOÇENT

1

 

Periodontoloji

DOÇENT

1

 

Protetik Diş Tedavisi

DOÇENT

1

 

İSLETME FAKÜLTESİ

     

Üretim

YRD.DOÇ.

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

     

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

DOÇENT

1

 

Fizyoloji

DOÇENT

1

 

Histoloji ve Embriyoloji

DOÇENT

1

 

Doğum ve Jinekoloji

DOÇENT

1

 

Dölerme ve Suni Tohumlama

DOÇENT

1

 

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

     

Yönetim Bilimleri

PROFESÖR

1

Yerel yönetimler ve kamu kurumlarında yönetim sorunları ve yönetime katılım konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Yönetim Bilimleri

YRD.DOÇ.

1

 

Uluslararası İlişkiler

PROFESÖR

1

Ortadoğu konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Uluslararası İlişkiler

DOÇENT

1

İnsani müdahele, BM ve müdahale ile Arap baharı konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Uluslararası İlişkiler

YRD.DOÇ.

1

Uluslararası İlişkilerde Sayısal Metotlar konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Hukuk Bilimleri

YRD.DOÇ.

1

Rekabet Hukuku alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Hukuk Bilimleri

YRD.DOÇ.

1

Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

     

Analitik Kimya

PROFESÖR

1

 

Analitik Kimya

YRD.DOÇ.

1

Gıda antioksidanlarının optik sensörler ile tayini alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Anorganik Kimya

PROFESÖR

1

Tiyosemikarbazonların metal kompleksleri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Anorganik Kimya

PROFESÖR

1

Aminotriazol temelli iminler ve metal kompleksleri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Cevher Hazırlama

PROFESÖR

1

 

Çevre Mühendisliği

PROFESÖR

1

 

Proses ve Reaktör Tasarımı

PROFESÖR

1

 

Yerfiziği

DOÇENT

1

 

Sismoloji

DOÇENT

1

 

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

     

Deniz Biyolojisi

PROFESÖR

1

 

Deniz Biyolojisi

YRD.DOÇ.

1

 

Yetiştiricilik

YRD.DOÇ.

1

Biyoteknoloji alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İç Sular Biyolojisi

YRD.DOÇ.

1

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

     

Sinema

DOÇENT

1

Uygulamalı İletişim Doçentlik ünvarnrn almış olup, Sosyal Medyada Sinema Filmleri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ

   

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

DOÇENT

1

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında Yüksek Lisans, Doktora ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

     

Sosyal Hizmet Bölümü

DOÇENT

1

Sosyal Politika Doçentliğini almış olup, çalışma yaşamında bilgi teknolojileri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal Hizmet Bölümü

YRD.DOÇ.

1

Sosyal Bilim ve Sosyal Politika İlişkisi üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

 

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

DOÇENT

1

 

Halk Sağlığı Hemşireliği

DOÇENT

1

 

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

   

Seramik, Cam ve Çinicilik Programı

PROFESÖR

1

 

DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ

   

Kimyasal Oşinografi

YRD.DOÇ.

1

 

DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

   

Sinirbilim

PROFESÖR

1

Biyokimya alanında Doçent ünvanı almış, Nörobiyokimya-Nöroinflamasyon alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Genetik

DOÇENT

1

Tıbbi Biyoloji alanında Doçent ünvanı almış ve Yeni Nesil Dizileme alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İmmünoloji

DOÇENT

1

B Hücre Yetersizliği ve ALL flow sitometrisinde deneyimli olmak.

ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ

     

Sosyal Bilimler

DOÇENT

1

 

Tıp Bilimleri

YRD.DOÇ.

1

Adli Belge ve Kıl incelemeleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olup, Adli Tıp Uzmanlığını almış olmak.

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

     

Klinik Onkoloji

DOÇENT

1

Oral Patoloji alanında Doçent ünvanı almış olmak.

KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ

     

Kardiyoloji

DOÇENT

1

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanlığını almış olmak.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

YRD.DOÇ.

1

Osmanlı Son Dönemi balkan tarihi üzerinde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI

     

Caz

DOÇENT

1

Piyano alanında deneyimli olmak.

 
 
 

İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 15.4.2016 - İlan Bitiş: 30.4.2016

Bu ilan 1036 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer Akademik İlanlar

TÜBİTAK TÜSSİDE Personel Alım İlanı
 
Başvuruların en geç 12/01 / 2017 tarihi saat 17:00' ye kadar yapılması gerekmektedir.
Görüntülenme: 857 Yorum: 0 Tarih: 22 Aralık 2016 - 20:16
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 880 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:32
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 1357 Yorum: 0 Tarih: 12 Aralık 2016 - 21:59
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 915 Yorum: 0 Tarih: 8 Aralık 2016 - 20:17
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 777 Yorum: 0 Tarih: 6 Aralık 2016 - 20:38
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 1012 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:25
Mardin Artuklu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 894 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:20
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 880 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:29
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 770 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:25
Nato Daimi Temsilciliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
 
Yazılı eleme sınavı 13 Aralık 2016 Salı günü saat 10:00'de T.C. NATO Daimi Temsilciliğinde yapılacaktır.
Görüntülenme: 997 Yorum: 0 Tarih: 11 Kasım 2016 - 23:25
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim