Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > >

Soru 1
Osmanlı Devleti Trablusgarp'ı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kaybetmiştir?
Soru 2

I. Dünya Savaşı'nda Arapların Türklere karşı İngilizlerle birlikte hareket etmesi, aşağıdaki düşünce akımlarından hangisinin etkisini kaybettiğini gösteririr?

Soru 3
1913 yılında yapılan bir anlaşma ile Meriç Irmağı, Osmanlı-Bulgar sınırı olarak çizildi. Bu anlaşma hangisidir ?
Soru 4
Osmanlılarda aşağıdaki padişahlardan hangisinin yetkileri ilk kez anayasa ile sınırlandırılmıştır?
Soru 5
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Trablusgarp’ın Osmanlıların elinden çıkmasını kolaylaştırmıştır ?
Soru 6
II. Balkan Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalar aşağıdaki hangi seçenekte birlikte verilmiştir ?
Soru 7
Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde ilk kez görev almıştır ?
Soru 8
Osmanlılar Ege Adaları’nı aşağıdakilerden hangisinin sonucunda Yunanistan’a bırakmak zorunda kaldı ?
Soru 9
I. Küçük Kaynarca Antlaşması- Kırım için
II. Uşi Antlaşması- Trablusgarp için
III. I. Dünya Savaşı- Arapları Savaşa çağırmak için
Hangilerinde halifelik makamı siyasi amaçla kullanılmıştır?
Soru 10
I. Uşi Antlaşması ile geçici olarak İtalya’ya bırakıldı
II. Lozan’da kesin olarak İtalya’ya bırakıldı
III. II. Dünya Savaşından sonra Yunanistan’a bırakıldı
Yukarıdakilerden hangileri 12 Adalar ile ilgili doğru bir bilgidir?
Soru 11
Osmanlı Devleti’nde Rejime ve Anayasal düzene karşı ilk ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi sonradan İttihat ve Terakki’ye dönüşecek İttihad-i Osmanî Cemiyeti adlı gizli örgütü kuran beş tıbbiyeliden birisi değildir?
Soru 13
I. Çanakkale Cephesi
II. Kafkas Cephesi
III. Romanya Cephesi
Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda yenildiği halde yukarıdaki cephelerden hangilerinde sınırlarını genişletmiştir?
Soru 14

Trablusgarb savaşı’nda Mustafa Kemal ve bazı Osmanlı Subayları Libya’ya giderek yerli halkı organize ederek İtalyanlara karşı savaşmışlardır.
Mustafa Kemal ve Subay arkadaşları aşağıdakilerden hangisine karşı savaşmıştır?

Soru 15
I. Hürriyet ve İtilaf Fırkası
II. İttihat ve Terakki Fırkası
III. Mütedil Hürriyet Perveran Fırkası
Yukarıdakilerden hangileri II. Meşrutiyet zamanı kurulan partilerdendir?
Soru 17

I. Bosna Hersek
II. Makedonya
III. Arnavutluk
Yukarıdakilerden hangileri I. Balkan Savaşı sonucunda çıkan kargaşada Osmanlı Devleti’nin elinden çıkmıştır?

Soru 18
İttihat ve Terakki yönetimine karşı eleştirel tutumu nedeniyle baskılara maruz kaldı. Bir süre İkdam Gazetesi’nde imzasız başyazılar yazdı. İşgal yıllarında sadrazam Damat Ferit Paşa tarafından Sıhhiye Genel Müdürlüğü’ne atanarak kadınlara ilk kez genelev vesikası verilmesi uygulamasını başlatınca halktan gelen tepki üzerine görevden alındı. İngiliz Muhipleri Cemiyeti’nin kuruluşunda rol oynadı, Kürt Teali Cemiyeti’nde de çalıştı. “Seçkin” insanların yetişmesine yönelik bir eğitimi ve biyolojik materyalizmi savunarak daha Cumhuriyet kurulmadan Latin harflerine geçilmesi gerektiğini vurguladı ve kadın hakları konusundaki görüşleriyle dikkat çekti. Bahailik konusunda hazırladığı yazı dizisi ile dini çevrelerin tepkisini çekti, kovuşturmaya uğradı.
Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki düşünürlerden hangisinden bahsedilmiştir?
Soru 19
Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin aldığı Misak-ı Milli kararlarıyla aşağıdakilerden hangisinin halkı kendi geleceklerini kendileri belirlemesi olarak ifade edilen self determinasyona başvurmayacaktır?
Soru 20

I. Balıkesir
II. Alaşehir
III. Pozantı
Milli mücadele döneminde toplanan yukarıdaki kongrelerden hangisine Mustafa Kemal katılmamıştır?

Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer Testler

Yeni Eklenen Testler

Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim