Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

Hava Harp Okulu Yüksek Lisans ve Doktora programına sivil öğrenci alım ilanı

.
6 Haziran 2016 - 11:22

HARP OKULU KOMUTANLIĞI

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA SİVİL ÖĞRENCİLER ALINACAKTIR

1. Genel :

Türk Hava Kuvvetlerinin Lisansüstü Eğitim veren kurumu olan Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü'ne (HUTEN) 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarında tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına sivil öğrenciler alınacaktır. Adaylarda aranan nitelikler ve başvuru koşulları aşağıda verilmiştir.

*Kabul alan öğrenciler tez çalışma alanları ile ilgili olarak savunma sanayi projelerinde yer alabileceklerdir.

2. Başvuru Şartları :

a. Askerlikle ilişiği olmamak,

b. Üniversitelerin aşağıdaki tablolarda belirtilen ilgili lisans/yüksek lisans bölümlerinden mezun olmak, aşağıda verilen ilgili tablolardaki istenen lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarına sahip olmak, istenen programlar için başvuru tarihi esas olmak üzere son üç yıla ait "Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı-ALES" ve İngilizce Yabancı Dil Notuna sahip olmak.

3. Başvuru Belgeleri :

a. Başvuru dilekçesi (Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsünde lisansüstü eğitim yapmak isteyen adayın hangi ana bilim dallarında lisansüstü eğitim yapmak istediğini ve tercih sıralamasını belirtir bir dilekçedir),

b. Yüksek lisans için lisans, doktora için lisans ve yüksek lisans diplomasının fotokopisi,

c. Yüksek lisans için lisans, doktora için lisans ve yüksek lisans not durum belgesinin (transkript) fotokopisi,

d. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı (ALES) sonuç belgesinin çıktısı, (Tezsiz Y.lisans programları hariç)

e. Yabancı Dil (İngilizce) sınav sonuç belgesinin fotokopisi veya çıktısı, (Tezsiz Y.lisans programları hariç)

f. Üniversite Öğretim Üyesinden alınmış bir adet Referans Mektubu (Serbest formda yazılabilir),

g. Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

h. Öğrenim ve varsa iş hayatına ilişkin özgeçmiş,

i. Yüksek lisans/doktora yapma amacını ve geleceğe dönük planlamalarını belirtir "Niyet Mektubu",

j. Sabıka kaydı olmadığına dair resmi belge, (e-Devlet veya Savcılıktan)

k. Askerlikle ilgili durumunu belirtir resmi belge. (e-Devlet veya Askerlik Şubelerinden)

4. Başvuru Şekli :

Yukarıda belirtilen başvuru koşullarını sağlayan ve Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsünde yüksek lisans/doktora yapmak isteyen adaylar, başvuru belgelerini hazırlayarak 17 Haziran 2016 tarihine kadarHava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsüne elden teslim edebilecek veya posta ile gönderebileceklerdir. Postada oluşabilecek gecikmeler için mesuliyet kabul edilmeyecektir.

5. a. Tezli Yüksek Lisans Programları:

S/N

Ana Bilim Dalı

Program

Mezun Olunması Gereken Lisans Bölümleri *

Mezuniyet Ortalaması

ALES (SAY)

Yabancı Dil (İngilizce)

1

Bilgisayar Müh.

Yazılım

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Müh, Elektronik Müh, Elektronik ve Haberleşme Müh.

4.00 tam kredi üzerinden 2.00 kredi veya 100 tam puan üzerinden 50 puan

55

YDS:50 veya OSYM tarafından belirlenen eşdeğeri

2

Elektronik Müh.

Elektronik

Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh, Elektrik Müh, Kontrol Müh.

3

Endüstri Müh.

Yöneylem Araştırması

Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği.

4

Havacılık Müh.

İHA Teknolojileri

Havacılık Müh, Makine Müh, Uçak Müh., Havacılık ve Uzay Müh., Uzay Müh, Kontrol Müh, Mekatronik Müh., Malzeme Müh., Metalurji Müh.

Havacılık Müh.

Aeronautics Eng**

ALES:55 GRE:150

TOEFL:70 IELTS:6

5

Uzay Bilimleri

Uydu Teknolojileri

Havacılık Müh, Uçak Müh., Endüstri Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Bilgisayar Müh., Havacılık ve Uzay Müh., Uzay Müh., Kontrol Müh.

55

YDS:50 veya OSYM tarafından belirlenen eşdeğeri

* Başvuran adayların lisans mezuniyet alanları yukarıda verilen tablodakinden farklı ise kararı Enstitü Bilim Kurulu verecektir.

** Aeronautics Engineering İngilizce Tezli Yüksek Lisans ProgramıHava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaç duyduğu takdirde açılacaktır.

b. HUTEN-BahçeşehirÜniveritesi Ortak Tezsiz Yüksek Lisans Programı:

Bu programa öğrenci alımı Bahçeşehir Üniversitesi tarafından yapılacak olup başvuru şartları ve program hakkındaki diğer bilgiler aşağıda verilen Bahçeşehir Üniversitesi internet web sayfalarında bulunabilir.

S/N

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Başvuru Bilgileri

1

Uluslararası Hava-Uzay Politikaları ve Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Bilgi İçin:

http://www.bahcesehir.edu.tr/içerik/7928-uluslararasi-hava-uzay-politikalari-ve-hukuku-yuksek-lisans-programi

Başvuru İçin:https://predator.bahcesehir.edu.tr/ogrenciler/onlinebasvuru/form

c. Doktora Programları:

S/N

Ana Bilim Dalı/Program

Mezun Olunması Gereken Lisans/Yüksek Lisans Bölümleri ***

ALES (SAY)

Yabancı Dil (İngilizce)

Mezuniyet Ortalaması

Yüksek Lisans

1

Bilgisayar Müh.

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Müh.

55

YDS:55 veya OSYM tarafından belirlenen eşdeğeri

* Lisans mezuniyeti ortalaması 4 tam kredi üzerinden en az 2.00 veya 100 tam not üzerinden en az 50

* Yüksek Lisans mezuniyeti ortalaması 4 tam kredi üzerinden en az 2.50 veya 100 tam not üzerinden en az 60

2

Elektronik Müh.

Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh, Elektrik Müh, Kontrol Müh.

3

Endüstri Müh.

Endüstri Mühendisliği.

4

Havacılık Müh.

Havacılık Müh, Makine Müh, Uçak Müh., Havacılık ve Uzay Müh., Uzay Müh.

5

Aeronautics Eng.****

ALES:55 GRE:150

TOEFL:70 IELTS:6

6

Uzay Bilimleri

Havacılık Müh, Uçak Müh., Endüstri Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Bilgisayar Müh., Havacılık ve Uzay Müh., Uzay Müh.

55

YDS:55 veya OSYM tarafından belirlenen eşdeğeri

*** Başvuran adayların lisans ve yüksek lisans mezuniyet alanları tablodakinden farklı ise kararı Enstitü Bilim Kurulu verecektir.

**** Aeronautics Engineering İngilizce Doktora Programı Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaç duyduğu takdirde açılacaktır.

6. Mülakat Sınavı:

a. Başvuruların alınmasını müteakip yapılacak ön inceleme sonuçları 24 Haziran 2016 tarihine kadar adaylara e-posta yoluyla bildirilecek başvuru şartları ve niteliklerini taşıyan adaylar 30 Haziran 2016 tarihinde HHO HUTEN Müdürlüğünde yapılacak mülakat sınavına davet edilecektir.

b. Mülakata çağırılan adaylar başvuru esnasında fotokopi olarak verdikleri belgelerin asıllarını beyan edeceklerdir.

c. Mülakat sonucunda programa yerleşmeye hak kazanan adaylar ve kayıt için gerekli bilgiler ve kayıt tarihleri e-posta yoluyla duyurulacak, kazanan adaylar 05 Eylül 2016 tarihinde HUTEN'e Lisansüstü Eğitim-Öğretime kayıt için şahsen geleceklerdir.

7. İletişim :

Hava Harp Okulu Komutanlığı

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü Müdürlüğü

34149 Yeşilyurt/İstanbul

Tel: 0-212-6632490 / 4461-4374

Fax: 0-212-6628551

Web: www.hho.edu.tr

e-posta: huten@hho.edu.tr

HARP OKULU KOMUTANLIĞI

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA SİVİL ÖĞRENCİLER ALINACAKTIR

1. Genel :

Türk Hava Kuvvetlerinin Lisansüstü Eğitim veren kurumu olan Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü'ne (HUTEN) 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarında tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına sivil öğrenciler alınacaktır. Adaylarda aranan nitelikler ve başvuru koşulları aşağıda verilmiştir.

*Kabul alan öğrenciler tez çalışma alanları ile ilgili olarak savunma sanayi projelerinde yer alabileceklerdir.

2. Başvuru Şartları :

a. Askerlikle ilişiği olmamak,

b. Üniversitelerin aşağıdaki tablolarda belirtilen ilgili lisans/yüksek lisans bölümlerinden mezun olmak, aşağıda verilen ilgili tablolardaki istenen lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarına sahip olmak, istenen programlar için başvuru tarihi esas olmak üzere son üç yıla ait "Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı-ALES" ve İngilizce Yabancı Dil Notuna sahip olmak.

3. Başvuru Belgeleri :

a. Başvuru dilekçesi (Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsünde lisansüstü eğitim yapmak isteyen adayın hangi ana bilim dallarında lisansüstü eğitim yapmak istediğini ve tercih sıralamasını belirtir bir dilekçedir),

b. Yüksek lisans için lisans, doktora için lisans ve yüksek lisans diplomasının fotokopisi,

c. Yüksek lisans için lisans, doktora için lisans ve yüksek lisans not durum belgesinin (transkript) fotokopisi,

d. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı (ALES) sonuç belgesinin çıktısı, (Tezsiz Y.lisans programları hariç)

e. Yabancı Dil (İngilizce) sınav sonuç belgesinin fotokopisi veya çıktısı, (Tezsiz Y.lisans programları hariç)

f. Üniversite Öğretim Üyesinden alınmış bir adet Referans Mektubu (Serbest formda yazılabilir),

g. Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

h. Öğrenim ve varsa iş hayatına ilişkin özgeçmiş,

i. Yüksek lisans/doktora yapma amacını ve geleceğe dönük planlamalarını belirtir "Niyet Mektubu",

j. Sabıka kaydı olmadığına dair resmi belge, (e-Devlet veya Savcılıktan)

k. Askerlikle ilgili durumunu belirtir resmi belge. (e-Devlet veya Askerlik Şubelerinden)

4. Başvuru Şekli :

Yukarıda belirtilen başvuru koşullarını sağlayan ve Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsünde yüksek lisans/doktora yapmak isteyen adaylar, başvuru belgelerini hazırlayarak 17 Haziran 2016 tarihine kadarHava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsüne elden teslim edebilecek veya posta ile gönderebileceklerdir. Postada oluşabilecek gecikmeler için mesuliyet kabul edilmeyecektir.

5. a. Tezli Yüksek Lisans Programları:

S/N

Ana Bilim Dalı

Program

Mezun Olunması Gereken Lisans Bölümleri *

Mezuniyet Ortalaması

ALES (SAY)

Yabancı Dil (İngilizce)

1

Bilgisayar Müh.

Yazılım

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Müh, Elektronik Müh, Elektronik ve Haberleşme Müh.

4.00 tam kredi üzerinden 2.00 kredi veya 100 tam puan üzerinden 50 puan

55

YDS:50 veya OSYM tarafından belirlenen eşdeğeri

2

Elektronik Müh.

Elektronik

Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh, Elektrik Müh, Kontrol Müh.

3

Endüstri Müh.

Yöneylem Araştırması

Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği.

4

Havacılık Müh.

İHA Teknolojileri

Havacılık Müh, Makine Müh, Uçak Müh., Havacılık ve Uzay Müh., Uzay Müh, Kontrol Müh, Mekatronik Müh., Malzeme Müh., Metalurji Müh.

Havacılık Müh.

Aeronautics Eng**

ALES:55 GRE:150

TOEFL:70 IELTS:6

5

Uzay Bilimleri

Uydu Teknolojileri

Havacılık Müh, Uçak Müh., Endüstri Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Bilgisayar Müh., Havacılık ve Uzay Müh., Uzay Müh., Kontrol Müh.

55

YDS:50 veya OSYM tarafından belirlenen eşdeğeri

* Başvuran adayların lisans mezuniyet alanları yukarıda verilen tablodakinden farklı ise kararı Enstitü Bilim Kurulu verecektir.

** Aeronautics Engineering İngilizce Tezli Yüksek Lisans ProgramıHava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaç duyduğu takdirde açılacaktır.

b. HUTEN-BahçeşehirÜniveritesi Ortak Tezsiz Yüksek Lisans Programı:

Bu programa öğrenci alımı Bahçeşehir Üniversitesi tarafından yapılacak olup başvuru şartları ve program hakkındaki diğer bilgiler aşağıda verilen Bahçeşehir Üniversitesi internet web sayfalarında bulunabilir.

S/N

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Başvuru Bilgileri

1

Uluslararası Hava-Uzay Politikaları ve Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Bilgi İçin:

http://www.bahcesehir.edu.tr/içerik/7928-uluslararasi-hava-uzay-politikalari-ve-hukuku-yuksek-lisans-programi

Başvuru İçin:https://predator.bahcesehir.edu.tr/ogrenciler/onlinebasvuru/form

c. Doktora Programları:

S/N

Ana Bilim Dalı/Program

Mezun Olunması Gereken Lisans/Yüksek Lisans Bölümleri ***

ALES (SAY)

Yabancı Dil (İngilizce)

Mezuniyet Ortalaması

Yüksek Lisans

1

Bilgisayar Müh.

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Müh.

55

YDS:55 veya OSYM tarafından belirlenen eşdeğeri

* Lisans mezuniyeti ortalaması 4 tam kredi üzerinden en az 2.00 veya 100 tam not üzerinden en az 50

* Yüksek Lisans mezuniyeti ortalaması 4 tam kredi üzerinden en az 2.50 veya 100 tam not üzerinden en az 60

2

Elektronik Müh.

Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh, Elektrik Müh, Kontrol Müh.

3

Endüstri Müh.

Endüstri Mühendisliği.

4

Havacılık Müh.

Havacılık Müh, Makine Müh, Uçak Müh., Havacılık ve Uzay Müh., Uzay Müh.

5

Aeronautics Eng.****

ALES:55 GRE:150

TOEFL:70 IELTS:6

6

Uzay Bilimleri

Havacılık Müh, Uçak Müh., Endüstri Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Bilgisayar Müh., Havacılık ve Uzay Müh., Uzay Müh.

55

YDS:55 veya OSYM tarafından belirlenen eşdeğeri

*** Başvuran adayların lisans ve yüksek lisans mezuniyet alanları tablodakinden farklı ise kararı Enstitü Bilim Kurulu verecektir.

**** Aeronautics Engineering İngilizce Doktora Programı Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaç duyduğu takdirde açılacaktır.

6. Mülakat Sınavı:

a. Başvuruların alınmasını müteakip yapılacak ön inceleme sonuçları 24 Haziran 2016 tarihine kadar adaylara e-posta yoluyla bildirilecek başvuru şartları ve niteliklerini taşıyan adaylar 30 Haziran 2016 tarihinde HHO HUTEN Müdürlüğünde yapılacak mülakat sınavına davet edilecektir.

b. Mülakata çağırılan adaylar başvuru esnasında fotokopi olarak verdikleri belgelerin asıllarını beyan edeceklerdir.

c. Mülakat sonucunda programa yerleşmeye hak kazanan adaylar ve kayıt için gerekli bilgiler ve kayıt tarihleri e-posta yoluyla duyurulacak, kazanan adaylar 05 Eylül 2016 tarihinde HUTEN'e Lisansüstü Eğitim-Öğretime kayıt için şahsen geleceklerdir.

7. İletişim :

Hava Harp Okulu Komutanlığı

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü Müdürlüğü

34149 Yeşilyurt/İstanbul

Tel: 0-212-6632490 / 4461-4374

Fax: 0-212-6628551

Web: www.hho.edu.tr

e-posta: huten@hho.edu.tr

HARP OKULU KOMUTANLIĞI

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA SİVİL ÖĞRENCİLER ALINACAKTIR

1. Genel :

Türk Hava Kuvvetlerinin Lisansüstü Eğitim veren kurumu olan Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü'ne (HUTEN) 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarında tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına sivil öğrenciler alınacaktır. Adaylarda aranan nitelikler ve başvuru koşulları aşağıda verilmiştir.

*Kabul alan öğrenciler tez çalışma alanları ile ilgili olarak savunma sanayi projelerinde yer alabileceklerdir.

2. Başvuru Şartları :

a. Askerlikle ilişiği olmamak,

b. Üniversitelerin aşağıdaki tablolarda belirtilen ilgili lisans/yüksek lisans bölümlerinden mezun olmak, aşağıda verilen ilgili tablolardaki istenen lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarına sahip olmak, istenen programlar için başvuru tarihi esas olmak üzere son üç yıla ait "Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı-ALES" ve İngilizce Yabancı Dil Notuna sahip olmak.

3. Başvuru Belgeleri :

a. Başvuru dilekçesi (Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsünde lisansüstü eğitim yapmak isteyen adayın hangi ana bilim dallarında lisansüstü eğitim yapmak istediğini ve tercih sıralamasını belirtir bir dilekçedir),

b. Yüksek lisans için lisans, doktora için lisans ve yüksek lisans diplomasının fotokopisi,

c. Yüksek lisans için lisans, doktora için lisans ve yüksek lisans not durum belgesinin (transkript) fotokopisi,

d. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı (ALES) sonuç belgesinin çıktısı, (Tezsiz Y.lisans programları hariç)

e. Yabancı Dil (İngilizce) sınav sonuç belgesinin fotokopisi veya çıktısı, (Tezsiz Y.lisans programları hariç)

f. Üniversite Öğretim Üyesinden alınmış bir adet Referans Mektubu (Serbest formda yazılabilir),

g. Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

h. Öğrenim ve varsa iş hayatına ilişkin özgeçmiş,

i. Yüksek lisans/doktora yapma amacını ve geleceğe dönük planlamalarını belirtir "Niyet Mektubu",

j. Sabıka kaydı olmadığına dair resmi belge, (e-Devlet veya Savcılıktan)

k. Askerlikle ilgili durumunu belirtir resmi belge. (e-Devlet veya Askerlik Şubelerinden)

4. Başvuru Şekli :

Yukarıda belirtilen başvuru koşullarını sağlayan ve Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsünde yüksek lisans/doktora yapmak isteyen adaylar, başvuru belgelerini hazırlayarak 17 Haziran 2016 tarihine kadarHava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsüne elden teslim edebilecek veya posta ile gönderebileceklerdir. Postada oluşabilecek gecikmeler için mesuliyet kabul edilmeyecektir.

5. a. Tezli Yüksek Lisans Programları:

S/N

Ana Bilim Dalı

Program

Mezun Olunması Gereken Lisans Bölümleri *

Mezuniyet Ortalaması

ALES (SAY)

Yabancı Dil (İngilizce)

1

Bilgisayar Müh.

Yazılım

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Müh, Elektronik Müh, Elektronik ve Haberleşme Müh.

4.00 tam kredi üzerinden 2.00 kredi veya 100 tam puan üzerinden 50 puan

55

YDS:50 veya OSYM tarafından belirlenen eşdeğeri

2

Elektronik Müh.

Elektronik

Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh, Elektrik Müh, Kontrol Müh.

3

Endüstri Müh.

Yöneylem Araştırması

Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği.

4

Havacılık Müh.

İHA Teknolojileri

Havacılık Müh, Makine Müh, Uçak Müh., Havacılık ve Uzay Müh., Uzay Müh, Kontrol Müh, Mekatronik Müh., Malzeme Müh., Metalurji Müh.

Havacılık Müh.

Aeronautics Eng**

ALES:55 GRE:150

TOEFL:70 IELTS:6

5

Uzay Bilimleri

Uydu Teknolojileri

Havacılık Müh, Uçak Müh., Endüstri Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Bilgisayar Müh., Havacılık ve Uzay Müh., Uzay Müh., Kontrol Müh.

55

YDS:50 veya OSYM tarafından belirlenen eşdeğeri

* Başvuran adayların lisans mezuniyet alanları yukarıda verilen tablodakinden farklı ise kararı Enstitü Bilim Kurulu verecektir.

** Aeronautics Engineering İngilizce Tezli Yüksek Lisans ProgramıHava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaç duyduğu takdirde açılacaktır.

b. HUTEN-BahçeşehirÜniveritesi Ortak Tezsiz Yüksek Lisans Programı:

Bu programa öğrenci alımı Bahçeşehir Üniversitesi tarafından yapılacak olup başvuru şartları ve program hakkındaki diğer bilgiler aşağıda verilen Bahçeşehir Üniversitesi internet web sayfalarında bulunabilir.

S/N

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Başvuru Bilgileri

1

Uluslararası Hava-Uzay Politikaları ve Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Bilgi İçin:

http://www.bahcesehir.edu.tr/içerik/7928-uluslararasi-hava-uzay-politikalari-ve-hukuku-yuksek-lisans-programi

Başvuru İçin:https://predator.bahcesehir.edu.tr/ogrenciler/onlinebasvuru/form

c. Doktora Programları:

S/N

Ana Bilim Dalı/Program

Mezun Olunması Gereken Lisans/Yüksek Lisans Bölümleri ***

ALES (SAY)

Yabancı Dil (İngilizce)

Mezuniyet Ortalaması

Yüksek Lisans

1

Bilgisayar Müh.

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Müh.

55

YDS:55 veya OSYM tarafından belirlenen eşdeğeri

* Lisans mezuniyeti ortalaması 4 tam kredi üzerinden en az 2.00 veya 100 tam not üzerinden en az 50

* Yüksek Lisans mezuniyeti ortalaması 4 tam kredi üzerinden en az 2.50 veya 100 tam not üzerinden en az 60

2

Elektronik Müh.

Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh, Elektrik Müh, Kontrol Müh.

3

Endüstri Müh.

Endüstri Mühendisliği.

4

Havacılık Müh.

Havacılık Müh, Makine Müh, Uçak Müh., Havacılık ve Uzay Müh., Uzay Müh.

5

Aeronautics Eng.****

ALES:55 GRE:150

TOEFL:70 IELTS:6

6

Uzay Bilimleri

Havacılık Müh, Uçak Müh., Endüstri Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Bilgisayar Müh., Havacılık ve Uzay Müh., Uzay Müh.

55

YDS:55 veya OSYM tarafından belirlenen eşdeğeri

*** Başvuran adayların lisans ve yüksek lisans mezuniyet alanları tablodakinden farklı ise kararı Enstitü Bilim Kurulu verecektir.

**** Aeronautics Engineering İngilizce Doktora Programı Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaç duyduğu takdirde açılacaktır.

6. Mülakat Sınavı:

a. Başvuruların alınmasını müteakip yapılacak ön inceleme sonuçları 24 Haziran 2016 tarihine kadar adaylara e-posta yoluyla bildirilecek başvuru şartları ve niteliklerini taşıyan adaylar 30 Haziran 2016 tarihinde HHO HUTEN Müdürlüğünde yapılacak mülakat sınavına davet edilecektir.

b. Mülakata çağırılan adaylar başvuru esnasında fotokopi olarak verdikleri belgelerin asıllarını beyan edeceklerdir.

c. Mülakat sonucunda programa yerleşmeye hak kazanan adaylar ve kayıt için gerekli bilgiler ve kayıt tarihleri e-posta yoluyla duyurulacak, kazanan adaylar 05 Eylül 2016 tarihinde HUTEN'e Lisansüstü Eğitim-Öğretime kayıt için şahsen geleceklerdir.

7. İletişim :

Hava Harp Okulu Komutanlığı

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü Müdürlüğü

34149 Yeşilyurt/İstanbul

Tel: 0-212-6632490 / 4461-4374

Fax: 0-212-6628551

Web: www.hho.edu.tr

e-posta: huten@hho.edu.tr


İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 1.6.2016 - İlan Bitiş: 17.6.2016

Bu ilan 1275 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer Yüksek Lisans ve Doktora

Abdullah Gül Üniv. Fen Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
.
Görüntülenme: 617 Yorum: 0 Tarih: 28 Aralık 2016 - 21:32
Bozok Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
Online başvuru 23 Aralık 2016 saat 17:00’da sona erecektir
Görüntülenme: 822 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:17
Adana Bilim ve Teknoloji Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
ALES sınavından en az 55 sayısal puan veya YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer taban puan almış olmak. Başvurular, 19 Aralık 2016 – 6 Ocak 2017 tarihlerinde Üniversitemizin ONLINE ENSTİTÜ BAŞVURU internet adresi üzerinden yapılacaktır.
Görüntülenme: 799 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:11
Hitit Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
BAŞVURU TARİHLERİ : 11-15 Temmuz 2016
Görüntülenme: 1167 Yorum: 0 Tarih: 4 Temmuz 2016 - 22:36
Gebze Teknik Üniversitesi Y. Lİsans ve Doktora Program İlanı
 
Başvuru 11-22 Temmuz 2016
Görüntülenme: 1207 Yorum: 0 Tarih: 4 Temmuz 2016 - 22:30
Erzincan Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
Başvuru Tarihi 11-19 Temmuz 2016
Görüntülenme: 809 Yorum: 0 Tarih: 4 Temmuz 2016 - 22:28
Çankırı Karatekin Üniv. Sos. Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
ALES Sonucu ÖSYM'den çekilecektir. ALES puanı programın kabul türünde en az 55 puan ve son üç (3) yıl (2013 Güz yarıyılı dahil) içinde alınmış olması gerekir.
Görüntülenme: 811 Yorum: 0 Tarih: 4 Temmuz 2016 - 22:25
Bursa Teknik Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
.
Görüntülenme: 818 Yorum: 0 Tarih: 3 Temmuz 2016 - 19:05
Güvenlik Bilimleri Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
Başvuru Tarihleri 01-12 Ağustos 2016
Görüntülenme: 885 Yorum: 0 Tarih: 27 Haziran 2016 - 19:56
Dumlupınar Üniv. Sosyal Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
.
Görüntülenme: 982 Yorum: 0 Tarih: 23 Haziran 2016 - 23:00
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim