Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

.
2 Mayıs 2016 - 12:32

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 4 - 18 Mayıs 2016 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ilgili Dekanlığa, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ'ye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Sahip olunan kadro unvanının altındaki kadrolara başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Eğiticilerin Eğitimi Belgesi olmayan adaylar, ilan tarihini takiben Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Programına devam ederek bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama - kriterleri web adresinden temin edilebilir. Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim edeceklerdir.

- Adaylar ilaveten, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını CD formatında teslim edeceklerdir.

- Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

FAKÜLTE, ANABİLİM/ANASANAT DALLARI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Ortodonti

Profesör

1

Periodontoloji

Profesör

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Farmakoloji

Yrd. Doçent (2)

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Profesör (3)

1

Sanat Tarihi

Doçent

1

Felsefe

Yrd. Doçent

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Profesör (4)

1

İngiliz Dili Eğitimi

Profesör

1

Kimya Eğitimi

Profesör (5)

1

Sınıf Eğitimi

Profesör (6)

1

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yrd. Doçent (7)

1

FEN FAKÜLTESİ

Cebir ve Sayılar Teorisi

Profesör (8)

1

Polimer Kimya

Profesör (9)

1

Topoloji

Profesör (10)

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Seramik

Profesör

1

Grafik

Doçent (11)

1

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Halk Sağlığı Hemşireliği

Yrd. Doçent (12)

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Sosyal Hizmet

Profesör (13)

1

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (14)

1

KANSER ENSTİTÜSÜ

Prevantif Onkoloji

Profesör (15)

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Yazılımı

Profesör (16)

1

Gıda Teknolojisi

Profesör (17)

1

Çevre Teknolojisi

Doçent (18)

1

Kimyasal Teknolojiler

Yrd. Doçent (19)

1

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sporda Sosyal Alanlar

Profesör (20)

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beslenme Bilimleri

Doçent (21)

1

TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Cerrahisi

Profesör (22)

1

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Profesör (İngilizce) (1) (23)

1

İç Hastalıkları

Profesör (24)

1

Nöroloji

Profesör (25)

1

Tıbbi Biyokimya

Profesör (İngilizce) (1) (26)

1

Acil Tıp

Doçent (27)

1

Kardiyoloji

Doçent (28)

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent (29)

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yrd. Doçent (30)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doçent (31)

1

Göz Hastalıkları

Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (32)

1

Tıp Eğitimi

Yrd. Doçent (33)

1

AÇIKLAMALAR

1 - Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili "Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu" tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir.

2 - Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmakoloji programında doktora yapmış olmak.

3 - Lisans mezuniyeti ve bütün akademik derecelerini İngiliz Dili ve Edebiyatı alanından almış olmak.

4 - e-değerlendirme konusunda deneyimli olmak.

5 - Doçentlik unvanını Kimya Eğitimi Alanında almış olmak.

6 - Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi bilim alanında Üniversite Doçenti unvan ve yetkisine sahip olmak.

7 - Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora derecesine sahip olmak.

8 - Evrensel differansiyel modülleri üzerinde çalışmış olmak.

9 - Anhidrit içeren kopolimerler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

10 - Küme değerli fonksiyonlarda çalışmış olmak.

11 - Doktora çalışmasını elektronik dergi tasarımı üzerine yapmış olmak ve yeni medya çalışmış olmak.

12 - Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

13 - Doktora derecesini ve Doçentlik unvanını Sosyal Hizmet alanından almış olmak.

14 - Doktora derecesini İktisat alanından almış olmak.

15 - Kanser epidemiyolojisi bilim uzmanı ve Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak.

16 - Bilgisayarlı görü alanında çalışmalar yapmış olmak.

17 - Hububat Teknolojisi konusunda çalışmaları bulunmak.

18 - Lisans derecesini Çevre Mühendisliği bölümünden almış, hava kirliliği ve enerji yönetimi konularında deneyimli olmak.

19 - Lisansı ve lisansüstü derecelerini Kimya Mühendisliği'nde almış olmak.

20 - Sporda Sosyal Alanlar konusunda çalışma yapmış olmak.

21 - Doçentlik unvanını Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak ve diyet bileşenlerinin metabolizma üzerine etkisi konusunda çalışmaları bulunmak.

22 - Referans çocuk cerrahisi merkezlerinde uzun süreli çalışarak, onkolojik cerrahi, yeni doğan cerrahisi gibi dallarda geniş klinik deneyime sahip olmak.

23 - Pediatrik Dermatoloji alanında yurtdışında en az iki yıl süre ile çalışmış olmak.

24 - Çölyak Hastalığı ve enteroskopik değerlendirilmesi konusunda deneyimli olmak.

25 - Serebrovasküler hastalıklar konusunda çalışmış olmak.

26 - Biyokimya dalında doktora ve tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak ve kanser biyokimyası konusunda deneyimli olmak.

27 - Onkolojik acil ve travma konusunda deneyimli olmak.

28 - Kardiyoloji uzmanlığı sonrası en az bir yıl süre ile Elektrofizyoloji eğitimi almış olmak ve cryobalon ile AF ablasyonunda çalışmalar yapmış olmak.

29 - Geriatrik Psikiyatri alanında yurtdışında eğitim almış ve çalışmalar yapmış olmak.

30 - Pediatrik anestezide ve havayolu konusunda deneyimli olmak.

31 - Anjiyoplasti ve elektrofizyoloji konularında deneyimli olmak.

32 - Pediatrik oftalmoloji, şaşılık ve nörooftalmoloji konularında yurtdışında eğitim almış olmak.

33 - Tıp Fakültesi mezunu, Eğitimde Program Geliştirme doktora derecesine sahip olmak.

 
 
 

İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 2.5.2016 - İlan Bitiş: 16.5.2016

Bu ilan 629 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer Akademik İlanlar

TÜBİTAK TÜSSİDE Personel Alım İlanı
 
Başvuruların en geç 12/01 / 2017 tarihi saat 17:00' ye kadar yapılması gerekmektedir.
Görüntülenme: 694 Yorum: 0 Tarih: 22 Aralık 2016 - 20:16
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 725 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:32
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 1140 Yorum: 0 Tarih: 12 Aralık 2016 - 21:59
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 768 Yorum: 0 Tarih: 8 Aralık 2016 - 20:17
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 632 Yorum: 0 Tarih: 6 Aralık 2016 - 20:38
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 839 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:25
Mardin Artuklu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 727 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:20
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 717 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:29
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 619 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:25
Nato Daimi Temsilciliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
 
Yazılı eleme sınavı 13 Aralık 2016 Salı günü saat 10:00'de T.C. NATO Daimi Temsilciliğinde yapılacaktır.
Görüntülenme: 826 Yorum: 0 Tarih: 11 Kasım 2016 - 23:25

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim