Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden
11 Kasım 2016 - 23:22

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5772 sayılı Kanunla değişik 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Doçent kadrosuna Profesörler müracaat edemez.

5. 28.06.2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5772 sayılı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kulunca 19.03.2014 tarihli toplantısında uygun bulunan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi : 11.11.2016

Bitiş Tarihi : 25.11.2016

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Ortodonti

Profesör

1

1

Mıknatıslı apareylerle ortodontik tedaviler konusunda deneyimli olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Ortodonti

Profesör

1

1

Alt çene eklemi ile ilgili çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Temel Bilimler

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Tıp fakültesi mezunu olup Tıbbi Mikrobiyoloji doktorasına sahip olmak ve oral anaerob bakteriler konusunda çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Kimya

Doçent

1

2

Farmasötik Kimya alanında siklooksijenaz enzimi konusunda çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Toksikoloji

Doçent

1

1

Farmasötik Toksikoloji alanında Farmakogenetik konusunda çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Kuzey-Doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Profesör

1

1

Kuzey Doğu Türk Lehçeleri alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Sağlık Psikolojisi

Doçent

1

1

Alkol bağımlılığı konusunda çalışmış olmak ve bu konuda yayınları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

1

Kazan Tatarlarının siyasi ve kültürel tarihleri alanında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

Risk Analizi

Doçent

1

1

Kredibilite Teorisi ve Kredibilite Modelleri konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

Doçent

1

1

Nano boyutta adsorbon sentezi, karakterizasyonu ve zenginleştirme çalışmalarında kullanımı konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Biyokimya

Profesör

1

1

Biyosensörler ve enzim inhibisyonu konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Profesör

1

1

Transesterleşme tepkimesi ile biyodizel eldesi konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Doçent

1

1

Morfinyan türü alkaloitlerin sentezi ve karakterizasyonu konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

1

Yükseköğretimde Akademisyenlerin Öğretim Performanslarını Değerlendirme, Yükseköğretimde Eğitim Programı Geliştirme ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimi konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

1

Öğretmenlerin Öğrenci Başarısındaki Sorumluluk Algısı ve Öğrenmede Bilişsel Yapı konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Kimya Eğitimi

Profesör

1

1

Kimya ve Kimya Eğitimi alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Kimya Eğitimi

Doçent

1

1

Kimya Eğitiminde Kavramsal Değişim ve Ölçülmesi konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Felsefe Grubu Eğitimi

Doçent

1

1

Felsefe Alan Eğitiminde Doçentliğini almış olmak ve Eğitim ve Sosyal Değişme konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Tarih Eğitimi

Profesör

1

1

Tarih Eğitimi ve Müzelerde Tarihi Mekanlarda Tarih Eğitimi konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Tarih Eğitimi

Profesör

1

1

Ortaçağ Tarihi konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Profesör

1

1

Okul Öncesinde Cinsel Gelişim ve Cinsel Eğitim, Çocuklarda Davranış Problemleri konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

1

Kültürlerarası Oyun Davranışları konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Profesör

1

1

Temel Eğitimde Eğitim Yönetimi ve Liderlik, İnsan Kaynakları ve Yönetimi konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

Sınıf Öğretmenliği alanında doçentliğini almış olmak ve Okuma Motivasyonu konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Fransız Dili Eğitimi

Profesör

1

1

Çeviribilim ve Yabancı Dil Öğretimi konularında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Temel Sanat Bilimleri

Sanat Bilimleri

Doçent

1

1

Sanat Eğitimi alanında çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Genel Kamu Hukuku

Doçent

1

1

İnsan Hakları ve devlet kuramı alanında çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Doçent

1

1

Davaların birleştirilmesi ve ayrılması konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Doçent

1

1

Makro İktisat, Ulaştırma Ekonomisi, Asgari Ücret konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

Ekonometri

Doçent

1

1

Koşullu Volatilite Modelleri, Yapısal Modeller, NAIRU ve çekirdek enflasyon tahminleri konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Profesör

1

1

Uluslararası İktisat, Dış Denkleşme Mekanizmaları, Ekonomik Entegrasyon ve Avrupa Birliği, Yabancı Sermaye Yatırımları alanlarında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Doçent

1

1

Bölgesel Çalışmalar, Mikro İktisat, Etkinlik Analizi alanlarında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Profesör

1

1

Siyasal Düşünceler Tarihi, Egemenlik Teorisi ve Devletçilik konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

1

Siyasi Tarih, Kıbrıs ve Afrika konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret

 

Profesör

1

1

Pazarlama, İçsel Pazarlama, Hedonik Tüketim, Hizmet Kalitesi alanlarında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret

 

Doçent

1

1

Küresel doğan işletmeler ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları konusunda çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Gazetecilik

Profesör

1

1

İletişim araştırmaları alanında çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Doçent

1

1

İletişim boyutuyla hukuk ve edebiyat alanlarında disiplinler arası çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema

Radyo Televizyon ve Sinema

Doçent

1

1

Kamu hizmeti yayıncılığı, TRT, Sinemada kahramanlık konularında çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Doçent

1

1

Temel tasarım eğitimi, tasarımda kültürel bağlama ve tasarım metotları konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Profesör

1

1

Erken Cumhuriyet Dönemi, Modern ve Çağdaş Mimarlık alanında çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Profesör

1

1

Kentsel dönüşüm alanında çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Profesör

1

1

Metropoliten planlama ve yönetim, kentsel estetik ve kentsel tasarım konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

1

Kablosuz haberleşme ve sinyal işleme alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

1

İnşaat malzemeleri konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Profesör

1

1

Elektrokimyasal mühendislik alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Doçent

1

1

Esnek kollu robotların kontrolü konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

Egzersiz fizyolojisi ve sporda fizyoterapi alanında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

Nörolojik rehabilitasyon alanında çalışmaları olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Moda Tasarımı

 

Profesör

1

1

Kalıp hazırlama teknikleri konusunda çalışmaları olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Tekstil Tasarımı

 

Doçent

1

1

Sakarlı ve mekikli dokumacılıkta çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Profesör

1

1

Spor masajı ve sakatlığı alanında çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doçent

1

1

Antrenman bilgisi ve kayak alanında çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

 

Doçent

1

1

Tıp elektroniğinde mikrodenetleyici tabanlı devre tasarımı ve uygulaması konularında çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Mühendislği

 

Profesör

1

1

Alışılmamış imal usulleri ve endüstriyel tasarım konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

 

Profesör

1

1

Nanoakışkanlar ve Entropi konularında çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

 

Doçent

1

1

Betonarme kolan kiriş birleşimi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Transplantasyon anestezisinde deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Ulusal BOAD sertifikası sahibi olmak ve akılcı ilaç kullanımı konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Kolon ve rektum cerrahisinde deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Pankreas kanseri konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

Oküloplastik ve orbita cerrahisinde deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

Ortopedik onkoloji alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

1

Karaciğer patolojisi ve kemik / yumuşak doku patolojisi alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

1

Laparoskopik cerrahi ve robotik cerrahi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çift balon enteroskopi alanında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

1

Klinik nörofizyoloji alanında uzmanlığı olup bu alanda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Doçent

1

1

Tıp doktoru olup tıbbi genetik alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak ve sitogenetik, atom klinik, genetik ve moleküler genetik konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Doçent

1

1

Hipoksi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

İmmünoloji

Profesör

1

1

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olmak ve immünoloji doktorası yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

İmmünoloji

Doçent

1

1

Nörobilim konusunda çalışmaları olmak.

 
 
 

İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 11.11.2016 - İlan Bitiş: 25.11.2016

Bu ilan 1003 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer Akademik İlanlar

TÜBİTAK TÜSSİDE Personel Alım İlanı
 
Başvuruların en geç 12/01 / 2017 tarihi saat 17:00' ye kadar yapılması gerekmektedir.
Görüntülenme: 801 Yorum: 0 Tarih: 22 Aralık 2016 - 20:16
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 818 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:32
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 1271 Yorum: 0 Tarih: 12 Aralık 2016 - 21:59
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 863 Yorum: 0 Tarih: 8 Aralık 2016 - 20:17
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 717 Yorum: 0 Tarih: 6 Aralık 2016 - 20:38
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 943 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:25
Mardin Artuklu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 832 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:20
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 814 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:29
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 715 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:25
Nato Daimi Temsilciliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
 
Yazılı eleme sınavı 13 Aralık 2016 Salı günü saat 10:00'de T.C. NATO Daimi Temsilciliğinde yapılacaktır.
Görüntülenme: 935 Yorum: 0 Tarih: 11 Kasım 2016 - 23:25
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim