Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
9 Mart 2016 - 11:13

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c) ve 26(a)'ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız, www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Adayın başvurduğu anabilim dalını belirten (telefon numarasını içeren) dilekçe,

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Sureti

5. Doçentlik belgesi (Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS'den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun'un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu'nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) (Bütün yayın dosyaları için CD' şeklinde de verilecektir.) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğ i ti m-öğreti m faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adettir),

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir. Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesörler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

Unvanı

Der.

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Açıklamalar

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Kimya

Fizikokimya

Zararlı Kimyasal Maddelerin Fiziksel ve Kimyasal Adsorpsiyon veya Biyosorpsiyonuna İlişkin İzoterm, Kinetik ve Termodinamik çalışmaları; Tersinmez Çevrimlere Yönelik Termodinamik Performans araştırmaları olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Kimya

Organik Kimya

Çeşitli Organik Bileşiklerin Kuantum Kimyasal Yöntemlerle Asitlik-Bazlık Davranışlarının, Spektroskopik özelliklerinin ve Korozyon Önleme yeteneklerinin incelenmesi konularında çalışmaları bulunmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Biyoloji

Genel Biyoloji

Hemoglobin Bazlı çok Eklemli Yapay Oksijen Taşıyıcısı Üretimi ve Etkilerinin Belirlenmesi ile ilgili araştırmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik ve Bilgisayar

Geometri

Sonlu Geometriler ve Sonlu Graflar üzerine çalışmalar yapmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Mehmet Kaplan ile ilgili çalışmaları olmak.

Profesör

1

1

İkt. ve İdari Bil. Fak.

İşletme

Muhasebe ve Finansman

İç Denetim ve Muhasebe Hileleri üzerinde çalışmaları olmak.

Profesör

1

1

Eğitim Fak.

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Fizik Eğitimi, Fen Eğitimi ve Yoğun Madde Fiziği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Eğitim Fak.

İlköğretim

Sınıf Eğitimi

 

Profesör

1

1

Ziraat Fak.

Tarla Bitkileri

Endüstri Bitkileri

Yağ Bitkilerinde Tohum Fizyolojisi ve Allelopati üzerine çalışma yapmış olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Müh.Mim.Fak.

Makine Müh.

Makine Teorisi ve Dinamiği

Robotikte Haptik uygulamalar ve dinamik sistemlerin modellenmesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Müh.Mim.Fak.

Mimarlık

Yapı Bilgisi

Çelik Yapı Sistemleri, Tarihi Alanlarda Ulaşılabilirlik ve Uygulama, Malzeme ve Detay Bilgisi konusunda çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Karşılaştırmalı Edebiyat

Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Yakın ve Orta Doğu Dilleri ve Kültürleri Alanında doktora derecesine sahip olup Osmanlı Edebiyatı üzerine çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

1

1

İlahiyat Fak.

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Eğitimi

Çok Kültürlü Din Eğitimi ve Küreselleşme konuları ile ilgili çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji

Anestezi uzmanı olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Radyoloji uzmanı olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Sağlık Bilimleri Fak.

Sağlık Yönetimi

 

İşletme alanında doktora yapmış olmak, Sağlık Kurumları Yönetiminde Sayısal Yöntemler alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

 
 
 

İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 7.3.2016 - İlan Bitiş: 21.3.2016

Bu ilan 606 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer Akademik İlanlar

TÜBİTAK TÜSSİDE Personel Alım İlanı
 
Başvuruların en geç 12/01 / 2017 tarihi saat 17:00' ye kadar yapılması gerekmektedir.
Görüntülenme: 830 Yorum: 0 Tarih: 22 Aralık 2016 - 20:16
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 845 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:32
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 1311 Yorum: 0 Tarih: 12 Aralık 2016 - 21:59
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 894 Yorum: 0 Tarih: 8 Aralık 2016 - 20:17
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 748 Yorum: 0 Tarih: 6 Aralık 2016 - 20:38
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 979 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:25
Mardin Artuklu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 859 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:20
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 848 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:29
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 742 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:25
Nato Daimi Temsilciliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
 
Yazılı eleme sınavı 13 Aralık 2016 Salı günü saat 10:00'de T.C. NATO Daimi Temsilciliğinde yapılacaktır.
Görüntülenme: 962 Yorum: 0 Tarih: 11 Kasım 2016 - 23:25
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim