Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > sube_mudurlugu_diğer > Yönetimde etik 01

Soru 2
“Bir kamu görevine atamada aynı okuldan ve aynı diploma derecesiyle mezun olan ve yapılan sınavlarda da aynı performansı gösteren iki aday arasından birinin tercih edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.” Yukarıdaki durum, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
Soru 3
İkilemlerin çözümlenmesinde belirli örnek olaylardaki gerçekliklere bakarak gerekçelendirme yapmayı esas alan; soyut etik ilkeleri, somut örnek olaylara uygulayarak pratik çözümler yaratmaya çalışan etik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 4
İnsanlara “işlerin nasıl yapılması gerektiğini” belirlemede yardımcı olan kılavuz değerlere, ilkelere ve standartlara ne ad verilir?
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Etik Davranış İlkeleri arasında yer almamaktadır?

Soru 6
“Kaymakam Ali Bey, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bütçesinden lojmanının tadilatını yaptırmış ve makam aracı almıştır.” Yukarıdaki örnek olay etik davranışlardan hangisine uymaz?
Soru 8
Kamu Görevlileri Etik Kurulunun, kamu görevlilerinin mal bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlardan talep ettikleri bilgileri ilgili kişi ve kuruluşlar en geç kaç gün içinde Kurula vermekle yükümlüdürler?
Soru 10
Etik komisyonu üyelerinin iletişim bilgileri en geç kaç ay içinde Kamu Görevlileri Etik Kuruluna bildirilir?
Soru 11
I- Yazılı dilekçe
II- Elektronik posta
III- Tutanağa geçirilen sözlü başvuru
Etik davranış ilkelerine aykırılık iddiasıyla Kamu Görevlileri Etik Kuruluna ya da etik komisyonlarına yapılabilecek başvuru biçimleri, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
Soru 12
I- Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak
II- Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek
III- Etik uygulamalar konusunda yönetmelikler çıkarmak
IV- Etik uygulamaları değerlendirmek
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Etik komisyonlarının işlevlerinden değildir?
Soru 13
Halka hizmet eden bir kamu görevlisi, kamu hizmetlerini yerine getirirken aşağıdakilerden hangisini esas almaz?
Soru 14

Bir eylemin ahlaki doğruluğunun standartlar ve yasalar tarafından belirlenmesi hangi etik sistemi temsil eder?

Soru 15
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hangi kurumu kapsam dışı bırakmıştır?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer MEB_sube_mudurlugu_diğer

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

smr 1 Şubat 2018 tarihinde saat 03:58'de demiş ki;

teşekkürler

10-9
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim