Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Soru 1
Eğitim ve öğretim ile ilgili gerekli görülen konuları tetkik etmek ve tavsiye niteliğinde kararlar almakla görevli Bakanlığın en yüksek danışma kurulu hangisidir?
Soru 2
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı nedir?
Soru 3

MEB Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesin'de yer alan madde 302' ye göre Bakanlık Teşkilatı'nın yapılanması nasıldır?

Soru 4
Bakanlık teşkilatının en üst amiri olan Bakan, Bakanlık icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden kime karşı sorumludur?
Soru 5
Bakanlıkta, önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere en fazla kaç Bakan yardımcısı atanabilir?
Soru 6
Müsteşara yardımcı olmak üzere kaç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir ?
Soru 7
Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, Bakanlığın amaç ve politikaları ile stratejik planına uygun olarak düzenleyen ve yöneten üst düzey kamu görevlisi kimdir?
Soru 8
Milli Eğitim Bakanlığı kaç Hizmet biriminden oluşmaktadır?
Soru 9
" Ortaöğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak " hangi birimin görevidir?
Soru 10
Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek hangi birimin görevidir?
Soru 11
Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organı işlemleri hangi kurul tarafından gerçekleştirilir?
Soru 12
Talim ve Terbiye Kurulu, eğitim sisteminin tüm kademelerini temsil edecek nitelikte bir Başkan ve kaç üyeden oluşur?
Soru 13
Talim ve Terbiye Kurul Başkan ve üyeleri 4 (dört) yıllık süreyle atanır. Bu süre her defasında bir yıl olmak üzere en fazla kaç defa uzatılabilir?
Soru 14
Talim Terbiye Kurul Başkanı ve üyeleri kimler arasından seçilir?
Soru 15
Millî Eğitim Şûrasının sekreterya hizmetleri kim tarafından yürütülür?

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer Testler

Yeni Eklenen Testler

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları

GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim