Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

Ege Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

.
8 Haziran 2016 - 19:54

EÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARA BAŞVURU İLE İLGİLİ SINAV TAKVİMİ

BAŞVURU : 30 Mayıs 2016-10 Haziran 2016

TÜRKÇE SINAVI : 15 Haziran 2016 Çarş. Saat: 10:00 YABANCI DİL SINAVI : 20 Haziran 2016 Pazartesi Saat: 09:30 (sınav tarihi değiştirildi)

YÜKSEK LİSANS YAZILI BİLİMSEL DEĞERLENDİRME VE /VEYA MÜLAKATLARI

Tek Disiplinli Anabilim Dalları : 29 Haziran 2016 Çar. Saat: 09:00

Çok Disiplinli Anabilim Dalları : 30 Haziran 2016 Perş. Saat:09:00

DOKTORA

YAZILI BİLİMSEL DEĞERLENDİRME VE /VEYA MÜLAKATLARI

Tek Disiplinli Anabilim Dalları : 29 Haziran 2016 Çar. Saat: 14:00

Çok Disiplinli Anabilim Dalları : 30 Haziran 2016 Perş. Saat: 14:00

KESİN KAYIT : 31.08.2016-02.09.2016

YEDEK KESİN KAYIT : 09.09.2016

ÖNEMLİ NOT

1) EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönergesi Madde 6-(2) hükmüne göre başvuru aşamasında dönem sonunda mezun olabilecek durumda olan adaylardan diploma veya mezuniyet belgesine sahip olma koşulu aranmayacaktır.

2) Aday numaranız ya da numaralarınızı aldıktan sonra, imzalı başvuru formu çıktısı/ çıktılarınızı alarak gerekli belgeler ile birlikte BAŞVURU TARİHLERİ SÜRESİNCE Enstitü Öğrenci İşlerine başvurmanız ve sınava giriş belgenizi almanız gerekmektedir.

Kontenjanlar için TIKLAYINIZ


T.C.

Ege Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2016-2017 Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına

BAŞVURU KOŞULLARI

1. ÖN KAYIT BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

Ön kayıt başvuruları aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne yapılacaktır.

Özel Öğrenci Başvuru Tarihleri (Tezli/Tezsiz) : 13 Haziran 2016 - 5 Ağustos 2016

Tezli Yüksek Lisans Başvuruları : 13-17 Haziran 2016

Tezsiz Yüksek Lisans Başvuruları : 20 - 24 Haziran 2016

Doktora Başvuruları : 20 - 24 Haziran 2016

Yatay Geçiş Başvuru tarihleri (Tezli/Tezsiz) : 15-19 Ağustos 2016

Başvuru Saatleri: Sabah 10.00 - 12.00 ve öğleden sonra 13.00-17.00 arasında.

Saat 17.00'a kadar alınan sıra numarasıyla işlem yaptırılamamışsa,

bir sonraki gün YENİ SIRA NUMARASI ALINMASI GEREKMEKTEDİR.

2.ÖN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Aday Numarası ve İmzalı Başvuru Formu Çıktısı

.2016-2017 öğretim yılı Güz yarıyılı lisansüstü program başvurusu için Lisansüstü Başvuru Sayfası alınmışAday Numarası ve aynı sayfada doldurularak çıktısı alınmış ve imzalanmış "Lisansüstü Ön Kayıt Başvuru Formu". ön kayıt sırasında Enstitü Öğrenci İşleri personeline teslim etmeleri gereklidir.

.Adaylar 30 Mayıs 2016 tarihinden itibaren Lisansüstü Başvuru Sayfasından aday numarası alabileceklerdir.

2. Diploma veya Çıkış Belgesi

.Başvuru sırasında mezuniyet aşamasında olan adayların bağlı bulunduğu programın son döneminde öğrenim görüyor olması koşulu ile diploma veya mezuniyet belgesine sahip olma koşulu aranmayacaktır.

.Mezuniyet aşamasında olan yabancı uyruklu adayların hangi program da okuduklarını gösteren öğrenci belgesi ( Türkçe Çevirisi İle birlikte ) getirilmelidir

.Doktora programına lisans derecesiyle veya yüksek lisans programına başvuracak adaylar için lisans diploması ve/veya son dönemde olduğuna dair belge ( transkript vb )

.Doktora programına yüksek lisans derecesiyle başvuracak adaylar için lisans ve yüksek lisans diploması,

.Diploma veya çıkış belgesinin fotokopisinin adayın mezun olduğu üniversite tarafından "Aslı Gibidir" şeklinde onaylanmış olması gerekmektedir. Belgenin onayı yoksa diploma veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi ön kayıtta getirilecektir. Asıl belge görüldükten sonra fotokopisi onaylanarak Enstitü görevlileri tarafından teslim alınacak ve aslı adayda kalacaktır. Mezun durumunda olmayan adaylar son dönemde olduklarını gösteren belge( transkrit vb)

.Yurt dışından diploma almış Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar için Yüksek Öğretim Kuruluncaonaylanmış denklik belgesi ve diplomanın onaylı örneği.

3. TranskriptBelgesi (Adayın derslerinin başarı notlarını ve kredilerini belirten belgedir)

.Mezun olmayan (derslerinde başarısız olan veya tamamlayamayan) adayların son dönem notları, değerlendirme esas alınmak üzere ağırlıklı not ortalamasına katılmayacaktır.

.Başvuru tarihlerinden sonra aday dosyasındaki ALES, Lisans Transkripti veya Mezuniyet Belgesi vb. gibi hiçbir belge değerlendirmeye esas alınmak üzere yenileri ile değiştirilmeyecektir.

.Yüksek Lisans programı veya lisans derecesiyle başvurulacak doktora programı için lisans transkripti

.Yüksek Lisans derecesiyle başvurulacak doktora programı için lisans ve yüksek lisans transkripti.

.Lisans derecesiyle doktora programına başvuracakların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

.4'lük sistem dışında başka bir sistem (3'lük, harfli sistem vb.) ile notların hesaplandığı programlardan mezun olan adayların, mezun oldukları kurumdan varsa, not ortalamalarının 100'lük sistemde karşılığını gösteren yazılı ve onaylı belgeyi,100 lük sistem dönüşüm çizelgesi( çizelgede 100'lük sisteme göre tarif aralığı olmaması durumunda aralığın alt sınırı kabul edilerek 100'lük sisteme dönüştürülür.) başvuruda getirmeleri gerekmektedir. Anılan karşılık gösterir belgeyi getiremeyen adayların transkriptleri Ege Üniversitesinin lisans programlarından mezun olanlar için; Ege Üniversitesi Senato Kararı gereğince 4'lük sistemi 100'lük sisteme dönüştürme tablosuna göre çevrilecektir. Başka bir üniversiteden mezun olup, 100'lük sisteme göre not ortalaması bulunmayan adayların not değerleri YÖK'ün tablosuna göre çevrilecektir. Başvuru tarihleri geçtikten sonra getirilen belgeler (mezun olunan üniversitelerden belge alınmış olsa bile) işleme konulmayacaktır.

.20'lik ve 5' lik sistemdeki notlar için Ege Üniversitesi not dönüşüm tablosu kullanılır.

.TRANSKRİPT BELGESİNİN ASLI TESLİM EDİLECEKTİR.

4.ALES Belgesi veya GRE-GMAT Sınavlarından buna eşdeğer bir puana sahip olduklarını belgeleyenler

 • Başvuru tarihlerinden sonra aday dosyasındaki ALES, Lisans Transkripti veya Mezuniyet Belgesi vb. gibi hiçbir belge değerlendirmeye esas alınmak üzere yenileri ile değiştirilemeyecektir.

.Lisans derecesiyle doktoraya başvuran adayların en az 80 ALES puanı,

.Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuran adayların en az 60 ALES puanı,

.Tezliyüksek lisans programlarına başvuran adayların en az 55 ALES puanı almaları gereklidir.

.Kasım 2013 ve sonrasında alınmış ALES puanları geçerlidir.

.ALES belgesinin internet çıktısı üzerine el yazısı ile "Belgedeki bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum" ifadesi yazılarak imzalanmalı ve tarih yazılmalıdır. Verilen belgenin internet çıktısı olmadığı veya belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapıldığının tespit edilmesi halinde yasal işlem uygulanacaktır.

.Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarına bağlı lisansüstü programlara başvuran adaylardan ALES belgesi istenmeyecektir.

5.Yabancı Dil Belgesi

 • Yüksek lisans programları için en az 50 YDS puanı veya ÜAK tarafından geçerli sayılan TOEFL gibi bir sınavdan bu puana eş değer bir puan almış olan adaylar ile tümüyle Almanca, Fransızca veya İngilizce eğitim veren bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gördüğünü belgeleyen adaylar Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yabancı dil sınavından muaf sayılırlar.
 • Yabancı dil yeterlik belgesine sahip olmayan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu adaylar Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavına girerler. Bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir.
 • Ancak bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan programlara başvuran adayların YDS'den en az 60 puan veya ÜAK tarafından geçerli sayılan TOEFL gibi bir sınavdan bu puana eş değer bir puan almış olmaları veya Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından 100 tam puan üzerinden en az 80 puan almaları gerekir.
 • ÜDS/YDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan bu puanlara eşdeğer bir puanın alındığı sınavın internet çıktısı gereklidir.
 • İnternet çıktısı üzerine el yazısıyla "Belgedeki bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum" ifadesi yazılarak imzalanmalı ve tarih yazılmalıdır. Anılan belgenin internet çıktısı olmadığı veya belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapıldığının tespit edilmesi halindeyasal işlem uygulanacaktır.
 • Tezsiz yüksek lisans ve uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan yabancı dil belgesi istenmemektedir.
 • ÖSYM'nin 18.07.2014 tarihli güncellemesinde tüm yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmediyse Eylül 2005 ve sonrasına ait yabancı dil belgelerinin geçerli kabul edilmesine karar verilmiştir.
 • Yüksek lisans programlarına başvuran ve yabancı dil belgesi olmayan T.C. uyruklu adayların, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından son 3 yıl içinde yapılmış sınavlara ait belge geçerlidir.
 • Doktora programlarına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsçadan birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
 • Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan bir programa başvuran doktora adaylarının başvurduğu program dilinden YDS'den 55 ve bu yabancı dil dışındaki başka bir yabancı dilden de YDS'den en az 55 puan veya ÜAK tarafından kabul edilen sınavlardan, bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Bu adayların başvurdukları programın dilinden YDS'den en az 80 puan veya ÜAK tarafından geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eş değer bir puan almış olmaları halinde ikinci yabancı dil şartı aranmaz.

6. Nüfus cüzdanıfotokopisi ve Fotoğraf : Yürürlükte olan mevzuata uygun 2 adet vesikalık fotoğraf .

7. Özgeçmiş: (Özgeçmiş Formu)(Örnek Özgeçmiş Formu)

8. Diğer: Adaylar, değerlendirilmesinde fayda gördükleri diğer belgelerini (sertifika, ödül vb.) mülakata girmeye hak kazandıkları takdirde, jüriye sunmak üzere mülakatta yanlarında bulundurmalıdırlar. Bu tür belgeler ön kayıtta getirilmemelidir.

Özel Öğrenci başvurusu yapacak adaylar başvuru formu ile birlikte diploma veya transkript belgelerinden biriyle Enstitüye başvurmalıdır. (Özel Öğrenci Başvuru Formu)

Yatay Geçiş başvurusu yapacak adaylar ise, yazılı bir dilekçe ile birlikte öğrenci belgesi ve transkript belgeleriyle lisans / yüksek lisans diploma ve transkript örnekleri, ales ve yabancı dil belgesi yurt dışında öğrenim gören /tamamlayan adaylarıniçin ek olarak diploma denklik belgesiile enstitüye başvurmalıdır.

Ege Üniversitesindeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eş değer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış, tez konusu/dönem projesi almamış veya yatay geçiş yapacağı programda yeterlik sınavına tekrar gireceğini ve yeni bir tez/dönem projesi hazırlayacağını kabul eden öğrenci, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış olduğu derslerden başarılı olması, ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması ve 5 inci maddede belirtilen koşullara uygun olması gerekir.

ÖNEMLİ:

Enstitüye teslim edilecek tüm belgeleri içeren dosyadan bir fotokopi

mülakat sırasında aday tarafından jüriye teslim edilecektir.

3. YABANCI DİL SINAVI

.T.C. Uyruklu Adaylar İçin Yabancı Dil Sınav Tarihi :

.14 Temmuz 2016 Perşembesaat 09.00

 • Önceden alınmış bir yabancı dil belgesi olmayan ve yüksek lisans programlarına başvuracak T.C. uyruklu adaylar, Enstitüye başvuru yaptıktan sonra aday numarası ile birlikte 13-17 Haziran 2016 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okuluna kayıt yaptırmalıdır.

.Yabancı Uyruklu Adaylar İçin Türkçe Sınav Tarihi: :28 Haziran 2016 Salı Sabah 09.00

.Doktora programına başvuran adaylar YDS veya eşdeğer bir sınavdan geçerli notu aldıklarını belgelendirmek zorundadır.

.Ege Üniversitesine bağlı lisansüstü programlarda yabancı dil hazırlık eğitimi yapılmamaktadır.

4.MÜLAKAT YERİ VE TARİHİ

ÖNEMLİ:

Mülakatlar gerekli hallerde kamera ile kayıt altına alınacaktır

PROGRAM TÜRÜ

TARİH VE SAAT

Disiplinler Arası Programlar ( Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı )

15 Ağustos Pazartesi Saat 09.00-17.00

Tezsiz Yüksek Lisans

16-17 Ağustos 2016 Salı-Çarşamba Saat: 09.00-17.00

Tezli Yüksek Lisans

18 Ağustos 2016 Perşembe 09.00-17.00

Doktora

19 Ağustos 2016 Cuma Saat: 09.00-17.00

YER: Mülakatlar, programların bağlı bulunduğu anabilim dallarında yapılacaktır.

5.SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET SAYFASI VE SONUÇLARIN AÇIKLANMA TARİHLERİ

Adaylar sınav sonuçlarını Lisansüstü Başvuru sayfasından aday numaraları ile öğrenebileceklerdir.

Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının İlan Tarihi: 21 Temmuz 2016 Perşembe

Mülakat Sonuçlarının İlan Tarihi: 29 Ağustos 2016 Pazartesi

 
 
 

İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 8.6.2016 - İlan Bitiş: 24.6.2016

Bu ilan 1056 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer Yüksek Lisans ve Doktora

Abdullah Gül Üniv. Fen Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
.
Görüntülenme: 629 Yorum: 0 Tarih: 28 Aralık 2016 - 21:32
Bozok Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
Online başvuru 23 Aralık 2016 saat 17:00’da sona erecektir
Görüntülenme: 833 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:17
Adana Bilim ve Teknoloji Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
ALES sınavından en az 55 sayısal puan veya YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer taban puan almış olmak. Başvurular, 19 Aralık 2016 – 6 Ocak 2017 tarihlerinde Üniversitemizin ONLINE ENSTİTÜ BAŞVURU internet adresi üzerinden yapılacaktır.
Görüntülenme: 815 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:11
Hitit Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
BAŞVURU TARİHLERİ : 11-15 Temmuz 2016
Görüntülenme: 1180 Yorum: 0 Tarih: 4 Temmuz 2016 - 22:36
Gebze Teknik Üniversitesi Y. Lİsans ve Doktora Program İlanı
 
Başvuru 11-22 Temmuz 2016
Görüntülenme: 1240 Yorum: 0 Tarih: 4 Temmuz 2016 - 22:30
Erzincan Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
Başvuru Tarihi 11-19 Temmuz 2016
Görüntülenme: 827 Yorum: 0 Tarih: 4 Temmuz 2016 - 22:28
Çankırı Karatekin Üniv. Sos. Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
ALES Sonucu ÖSYM'den çekilecektir. ALES puanı programın kabul türünde en az 55 puan ve son üç (3) yıl (2013 Güz yarıyılı dahil) içinde alınmış olması gerekir.
Görüntülenme: 825 Yorum: 0 Tarih: 4 Temmuz 2016 - 22:25
Bursa Teknik Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
.
Görüntülenme: 835 Yorum: 0 Tarih: 3 Temmuz 2016 - 19:05
Güvenlik Bilimleri Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
Başvuru Tarihleri 01-12 Ağustos 2016
Görüntülenme: 895 Yorum: 0 Tarih: 27 Haziran 2016 - 19:56
Dumlupınar Üniv. Sosyal Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
.
Görüntülenme: 993 Yorum: 0 Tarih: 23 Haziran 2016 - 23:00
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim