Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Tarih Denemeleri > Tarih Deneme 05

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde görülen göçebe yaşam tarzının sonuçları arasında yer alır?
I. Taşınabilir sanat eserleri yapmışlar.
II. Türk tarihini araştırmada İran, Çin ve Bizans kaynaklarına başvurulması.
III.Kurulan devletlerin kısa sürede yıkılması.

Soru 2
-İslamiyet öncesi Ötüken merkezli kurulan son Türk devletidir.
-Moğol Hakimiyetine giren İlk Türk devletidir.
-Yenisey yazıtlarını hazırlamışlardır.
Yukarıda bilgisi verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 4
I. Serah
II. Katvan
III.Pasinler
IV.Nesa
V. Dandanakan
Yukarıdaki savaşlardan hangisi Büyük Selçuklu devleti ile Gazneli Devleti arasında gerçekleşmiştir?
Soru 5
Aşağıdaki savaşlardan hangisi Kuruluş Dönemi Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında gerçekleşmemiştir?
Soru 7
Aşağıdaki isimlerden hangisi IV. Murat'a ıslahatlar ile ilgili rapor sunmamıştır?
Soru 8
III.Selim'in Avrupa ve Avusturya'nın ordu ve idare teşkilatı hakkında rapor hazırlamasını isteyerek elçi olarak gönderdiği hazırladığı raporlar sayesinde Nizam-ı Cedit'in kurulmasında önmli rol oynayan devlet adamı kimdir?)
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun'un Seyfiye sınıfının taşra teşkilatında yer almaz?

Soru 10

Osmanlı devletinde resmi tarih yazıcılarına Vakanüvis adı verilir. Osmanlı Devleti'nin ilk Vakanüvis'i aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11

I.Tımara kayıtlı olup da başka işlerle uğraşan evli kişilerden alınan vergidir.
II. Dirlik topraklarında suç işleyenlerden alınanvergidir.
III.Evlilik sebebiyle erkeklerden alınan vergidir
IV.Miri toprakları kullanması karşılığında Hıristiyan çiftçilerden alınan vergidir.

Aşağıdaki örfi vergilerden hangisinin tanımı yukarıda yapılmamıştır?

Soru 12

Osmanlı Devletini kurtarmaya yönelik fikir akımlarından hangisi diğerlerinden önce uygulamaya konulmuştur?

Soru 14

I. Halepe Fermanı
II.Tanzimat Fermanı
III.Islahat Fermanı
Yukarıdaki anayasal gelişmelerden hangisi Osmanlıcılık fikri doğrultusunda yapılmıştır?

Soru 16

M.Kemal hangi cephelerdeki başarısından dolayı Albaylık mertebesine yükseltilmiştir?
I. Derne
II. Kireçtepe
III.Conkbayırı

Soru 17

I. Kuva-i Milliye kavramını resmi olarak kullanan ilk cemiyettir.
II. Kurucusu Dr. Esat Işık'tır.
III.Osmanlı Devleti'nin Milletler Cemiyetine üye olması için çalışmıştır.
Yukarıda bilgileri verilen cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18

Amasya görüşmelerinde Osmanlı Devleti'nde Başvekil aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19

Sevr Antlaşmasını ilk defa yok sayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 21

Aşağıdaki kongrelerden hangisine Mustafa Kemal katılmıştır?

Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi güvenlik amaçlı olarak üye olunan uluslar arası kuruluşlar ve İmzalanan anlaşmalar arasında değildir?

Soru 23

Aşağıdaki İnkılaplardan hangisi hem laiklik ,hem halkçılık hem de Milliyetçilik ilkesi ile alakalıdır?

Soru 24

Aşağıdakilerden dış meselelerden hangisi Atatürk Dönemi Fransa ile yaşanmamıştır?

Soru 25
28 şubat 1997 yılında “28 Şubat muhtırasında” Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı aşağıdakilerden hangisidir ?
Soru 27
Aşağıda devletlerden hangisi bağlantısızlar akımına liderlik etmiştir?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer Tarih Denemeleri

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

akif 14 Nisan 2016 tarihinde saat 15:24'de demiş ki;

7. soru doğru cvp koçibey ama idris bitlis diye gözüktü

40
akif 14 Nisan 2016 tarihinde saat 15:18'de demiş ki;

ilk soruda hata mı var. cvp yalnız 3 veya soru arasındadır olmalı

70
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim