Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Tarih Denemeleri > Tarih Deneme 03

Soru 1

İlk Türk devletleriyle ilgili;
I. Urukların birleşmesiyle oluşan en önemli siyasal birime Boy denir.
II.Kendisine kutsallık yüklenen hayvana Ongun denir.
III.Siyasal birim olan devlete Keneş denir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 2
X. ve XI. yüzyılda yaşayan bilimin ancak özgür düşünce ortamında gelişebileceğini savunan Asar'ül Bakiye adli eseri yazan ünlü Tarih ve Coğrafyacı bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 3
Büyük Selçuklu Devleti'nde ülke eyaletlere ayrılarak yönetilirdi. Eyaletlerde görevli memurların bir kısmı merkezden atanırken bir kısmı da bölge halkından seçilirdi. Buna göre Selçuklularda görev alan;
I. Şıhne
II.Amid
III. Amil

Yukarıdaki görevlilerden hangileri yerel halktan seçilmiştir?
Soru 5

Osmanlı Devleti'nde yönetenler sınıfında bulunan Seyfiye (ehl-i örf) askeri ve idari alanla doğrudan ilgilenen sınıftır.

Aşağıdakilerden hangisi Seyfiye sınıfına mensup devlet görevlilerinden birisi değildir?

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde faaliyet gösteren esnaf teşkilatı ile ilgili değildir?
Soru 8
I. IV.Mehmet
II. Merzifonlu Kara Mustafa Pasa
III.Köprülü Mehmet Paşa
IV.II.Mustafa
1683 yılında gerçekleşen 2.Viyana Bozgunu yuka- rıdaki devlet adamlarından hangileri döneminde gerçekleşmiştir?
Soru 9

I. İngilizlerin Mısır'ı işgali
II. Fransızların Tunus'u işgali
III.İngilizlere Kıbrıs'ın üs olarak verilmesi
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri 1878 Berlin Antlaşması'ndan sonraki gelişmelerdendir?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde merkezi otoriteyi güçlendirmek ve bölünmeyi önlemek için yapılan çalışmalardan biri değildir?

Soru 12
Osmanlı Devleti'nin ordusu donanma kuvvetleriyle beraber temelde 4 bölüme ayrılmıştır. Bu bölümlerin kendi içinde toplanma ve iaşe sistemleri farklılık göstermektedir.
Aşağıdakilerden hangisi ordunun önemli bir bölümünü oluşturan eyalet askerlerinin özelliklerinden biri değildir ?
Soru 13

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası verilerek onurlandırılan şehirler aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in kurduğu haber kuruluşları arasında gösterilemez?

Soru 15

I.Hammaddesi Türkiye'de bulunan veya sağlanabilecek sanayinin kurulması
II.Büyük sermaye ve ileri teknoloji gerektiren sanayinin devlete bırakılması
III.Ekonomik gelişmenin ülkenin çeşitli yörelerine dengeli bir şekilde dağıtılmasının hedeflenmesi
Yukarıdaki kararlardan hangileri I. Beş Yıllık Kalkınma planında alınan kararlar arasındadır?

Soru 17

- Ermeni işgaline karşı kurulmuştur.
- Bölgesinden göçü engellemeye çalışmıştır.
- Erzurum Kongresi'ni toplamıştır.

Yukarıda özellikleri verilen milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18

1924 Anayasası'nda yapılan 1934 değişiklikleriyle ;

I. Oy verebilme yaşının 18'den 22'ye çıkarılması
II. Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi
III.Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması

Yukarıdakilerden hangilerinde değişiklik olmuştur?

Soru 19

Eğitim ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk Dönemi'nde gerçekleşmemiştir?

Soru 21

1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşması'ndan hemen önce aşağıdaki devletlerden hangisi kapitülasyonların kaldırılmasını kabul etmiştir?

Soru 22

- 1882-1968 yıllarında yasamış
- Kurtuluş Savaşı'nı fiilen başlatmış
-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları arasında yer almış
- Demokrat Parti'de siyasi hayatına son vermiş
- Mektep Arkadaşım Atatürk ve M.Kemal Milli Lider eserlerini de yazmış olan ünlü Türk komutan ve devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 23

1920-1922 yılları arasında İstanbul'da çıkan Başyazarı Ali Kemal olan milli mücadeleyi desteklemeyerek İngiliz yanlısı politika takip eden gazete aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 24

Paris Barış Konferansı'nda İzmir Yunanistan'a verildikten sonra işgalin gerçekleşeceğini anlayarak hazırlıklar yapan ulusal örgütleri bölgede kuran ve çalışmalarına direk dahil olan dönemin İzmir valisinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 25
I. İngiltere'nin Kıbrıs'tan çekilmesinin ardından Yunanlılar adanın kendisine verilmesini istemiştir.
II.Dönemin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı önemlikomutanlarla birlikte Türk Mukavemet Teşkilatını kurmuştur.
III.Kıbrıs'a çıkartma Harekatı tüm dünyanın karşıçıkmasına rağmen gerçekleşmiştir.

Kıbrıs ile ilgili yukarıda verilen gelişmelerden hangileri Adnan Menderes Dönemi'nde gerçekleşmiştir?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer Tarih Denemeleri

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

ALİ GÜLEÇ 29 Ocak 2016 tarihinde saat 22:57'de demiş ki;

7. SORUNUN AÇIKLAMSI VARMI HOCAM YADA Bİ YAPRMISINIZ ...

9-1
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim