Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Tarih Denemeleri > Tarih Deneme 02

Soru 1

"Orta Asya Türk Devletleri'nde hükümdara devlet işlerinde yardımcı olmak üzere toplanan Kurultay'a Şaman denilen din adamları katılamaz”

Kurultay'a din adamlarının katılamaması devletin hangi özelliğini göstermektedir?

Soru 2
Türk İslam mimarisi ilk kez hangi devlet döneminde ortaya çıkmıştır?
Soru 3

I. Divan-ı Berid
II. Divan-ı İnşa
III. Divan-ı İstifa
IV. Divan-ı Arz
V. Divan-ı Tuğra

Yukarıda adı geçen divanlardan hangisi Türk İslam Devletleri'nde mali işleri yürütmekle görevlidir?

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin XVII. yy.'da Duraklama Dönemi'ne girmesinde etkili olduğu söylenemez?

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde ilk kez 19. yy'da ortaya çıktığı söylenebilir?
Soru 6

"Osmanlı Devleti'nde devşirme sistemi ile yetişen kişiler ilmiye sınıfına giremezler"

Aşağıda verilenlerden hangisi devşirme kökenli olamaz?

Soru 7
Türk tarihinde çok partili yaşam ilk kez hangi dönemde yaşanmıştır?
Soru 8
I. Meşrutiyet
II. Meşrutiyet
III.31 Mart Olayı
IV.Bab-ı Ali Baskını

karıda verilen gelişmelerden hangileri hakimiyayışının değiştiği ya da değiştirmeye yönelik maların olduğu söylenebilir?
Soru 9
Aşağıdaki yapılanmalardan hangisi Osmanlı Devleti'nin merkez ordusunda yapılan düzenleme olduğu söylenemez?
Soru 10
I. Kuruluş Dönemi
II. Yükselme Dönemi
III.Duraklama Dönemi
IV.Gerileme Dönemi
V. Dağılma Dönemi

Yukarıda verilen dönemlerin hangisinde balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir?
Soru 11
III. Selim döneminde aşağıda verilen dillerden hangisi devletin resmi yabancı dili haline getirilmiştir
Soru 12

I. Kuruluş Dönemi
II. Yükselme Dönemi
III.Duraklama Dönemi
IV.Gerileme Dönemi
V. Dağılma Dönemi

Yukarıda verilen dönemlerin hangisinde Osmanlı Devleti en geniş sınırlara ulaşmıştır?

Soru 14

Aşağıdaki yayınlardan hangisi Mustafa Kemal ile Fethi Okyar tarafından çıkarılmıştır?

Soru 15

Aşağıdaki savaşların hangisi hem savunma hem de taarruz özelliği taşımaktadır?

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM'nin özellikleri arasında yoktur?

Soru 17

Kapitülasyonlar Lozan Barış Antlaşması öncesinde hangi devlet tarafından kaldırılmıştır?

Soru 18

I. Vilayet-i Sitte
II. Batı Trakya
III.Elviye-i Selase
IV.Doğu Trakya

Yukarıdakilerden hangisi Misak-ı Milli'de referandum ön görülen yerleşim yerleri arasında yer alır?

Soru 20

" 1934'te çıkarılan Soyadı Kanununda herkese Türkçe soyadı zorunluluğu getirilmiştir"

Bu durum Soyadı Kanunu'nun hangi özelliğini göstermektedir?

Soru 22

Mustafa Kemal döneminde kadınlar ilk kez hangi hakkı elde etmişlerdir?

Soru 23

- İlköğretimin zorunlu kılınması
- Millet Mektepleri'nin açılması
- Soyadı Kanunu'nun çıkartılması

Yukarıdaki gelişmelerin daha çok hangi ilke ile ilgili olduğu söylenebilir?

Soru 24

1933'te meydana gelen Razgrad Olayı hangi ülke ile sorun yaşanmasına sebep olmuştur?

Soru 25
Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi üzerinde Avrupa'da meydana gelen gelişmelerin etkisi yokturv?
Soru 26

Türkiye aşağıdaki teşkilatların hangisine Atatürk döneminde üye olmuştur?

Soru 27
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşağıda verilen teşkilatların hangisine bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer Tarih Denemeleri

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

ihg13 21 Ocak 2016 tarihinde saat 21:56'da demiş ki;

16. soru güçler birliğinin benimsemiş yasama yürütme ve yargı.a şıkkıda doğru cevaplarda yanlış yok 5 şıkta doğru

5-6
Mina 25 Kasım 2015 tarihinde saat 10:51'de demiş ki;

Zordu

6-3
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim