Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Tarih Denemeleri > Tarih Deneme 01

Soru 1

Uygurlarda aşağıdakı hükümdarlardan hangisinin zamanında resmi yazışmalar Çince yerine Uygurca olarak kullanılmaya başlanmıştır?

Soru 2
Timuçin adlı genç bir asker olduğu yıllardan Moğol kabilelerinin Kağanı olarak tahta çıktığı tarihe dek uzanan bir zaman aralığında, halkı tarafından "Mavi Kurt" olarak adlandırılan Moğol İmparatoru aşağıda kilerden hangisidir?
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'daki ilk bağımsız Türk devleti olup Abbasi Halifesi ve Sultân Melikşah tarafından menşur ile "Emir" unvanı gönderilen devlettir?
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey, I. Murat ve Yılırım Bayezid döneminin en önemli Osmanlı komutan ve devlet adamlarından olup I. Murat tarafından "Uçların Beyi" unvanı verilen kişi kimdir?
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Dönemi savaşlarından değildir?
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Lale devrinin en önemli gelişmelerinden olan ilk Türk özel matbaasında basılan bir eser değildir?

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde hanedan üyesi erkekler için kullanılan unvanlardan birisi değildir?

Soru 9

Allah Allah eyvallah Baş üryan, sine püryan, kılıç al kan Bu meydanda nice başlar kesilir hiç olmaz soran !.. Eyvallah!... Eyvallah!.. Kahrımız, kılıcımız düşmana ziyan Kulluğumuz padişaha ayan. Üçler, Yediler, Kırklar, Nuru nebi, keremi Âli Pirimiz, hünkârımız Hacı Bektaş Veli Demine devranına hu diyelim!.. Huuuuuuuuuuu!.. ”

Yukarıdaki satırları söyleyerek Yeniçerilerin savaşa giderken okudukları duanın adı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10
Hangisi vakıf sistemiyle alakalı değildir?
Soru 11

-Bu tabiri ilk kez ilhanlılar kullanmıştır.
-Orhan Gazi'nin 1324 tarihli vakfiyesi ilk örneğidir.
-Padişah kendi el yazısıyla bir nevi imza atar.

Verilen bilgiler hangisine aittir?

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ni yıkılmaktan kurtarmak için yapılan faaliyetlerden birisi değildir?

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi ıslahatları yapan sadrazamlardan değildir?

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Turancılığın temsilcisi değildir?

Soru 16

Yazı işleri müdürü ve başyazarı olduğu Serbesti Gazetesi'ndeki yazılarında İttihat ve Terakki yönetimini sert bir dille eleştiren gazeteci, 6 Nisan 1909 günü vurularak öldürülmüş ve Türkiye'de ilk basın şehidi olarak tarihe geçmiştir. Öldürülmesinden sonra gelişen olaylar, İttihat ve Terakki yönetimine karşı gelişen 31 Mart Ayaklanması'nı tetikledi. Öldürüldüğü 6 Nisan günü, Türkiye'de “ Öldürülen Gazeteciler Günü ” olarak kabul edilir.

Yukarıda hakkında bilgi verilen gazeteci aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Nizam-ı Cedid ordusu başında Akka'da Napolyon'a ilk yenilgisini tattıran Osmanlı devlet adamıdır?
Soru 19

I- Saltanat'ın kaldırılması
II- İzmir İktisat Kongresi
III-Maarif Kongresi
Yukarıdakilerden hangileri I. TBMM'nin faaliyetlerindendir?

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Fransa arasında yaşanan sorunlardan değildir?

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi 17 Kasım 1924'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. siyasi partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucularından değildir?

Soru 22
"Türk tarihini geçin dünyada belki çok nadir görülen bir olay gerçekleşmişti. Uzun yıllar boyu ülkeyi kendi otoritesi ile yöneten iktidar, tamamen serbest, hür, kansız ve hilesiz bir seçim ile yerini bir başka partiye bırakmıştı. Bu yüzden meydana gelen bu seçimler, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde "Beyaz Devrim" olarak adlandırılmıştır." Yukarıdaki sözleri söyleyen bir tarihçi aşağıda verilen partilerden hangisinin iktidara gelişinden söz etmektedir?
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi 1945-1950 arası Türk siyasi hayatında yer alan partilerden değildir?
Soru 24
Hangisi Sovyetlerden ayrılan Türk Cumhuriyetlerden değildir?
Soru 25
Aşağıdaki nehirlerden hangileri uluslararası statüde olup sorunlara neden olmamaktadır?
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 14 kere seçilerek en çok milletvekilliği yapan kişidir?

Soru 27
KKTC’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan politikacı kimdir ?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer Tarih Denemeleri

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

rusenk 30 Kasım 2015 tarihinde saat 21:58'de demiş ki;

sorular süper

8-4
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim