Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > >

Soru 1

Bünyesinde farklı millet ve inanışlardan toplulukları barındıran Türklerle ilgili,
I. etnik,
II. kültür,
III. dil
alanlarının hangilerinde çeşitlilik olması beklenebilir?

Soru 2
Balamir önderliğinde Orta Asya'dan başlayarak Karadeniz'in kuzeyinden devam eden ve Avrupa'da sona eren Kavimler Göçü'nde aşağıdaki Türk topluluklarından hangisinin tetikleyici rol oynadığı söylenebilir?
Soru 3

Selçuklularda resmi olan yerlerde belirli zamanlarda çalınan ve hâkimiyet sembolü olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4
Ukrayna ve Karadeniz'in kuzeyinde varlık gösteren, İslamiyet'i benimseyen İbn-i Fadlan Seyahatnamesinde hakkında bilgi verilen Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde kalemiye sınıfına mensup bir devlet görevlisidir?

Soru 6

I. Ulufe → Yeniçeri maaşı
II. Devşirme → Gayrimüslimlerin alınarak eğitildiği sistem
III. Cülus → Yeniçeri bahşişi
IV. Orta → Yeniçeri bölükleri
V. Nakibüleşraf → Tımarların idarecisi

Osmanlı ordu teşkilatına dair verilen yukarıdaki eşleştirmelerin hangisi yanlıştır?

Soru 7

Osmanlı Devleti'nde ilk Şeyhülislamlık görevini üstlenen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8
Memlük Devleti'nde hükümdarlığı, güçlü olan ordu komutanları da ele geçirebilmiş ve hükümdar olabilmiş lerdir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi kabul edilebilir?
Soru 9

Osmanlı Devleti'nin İstanbul'da inşa edilen ilk medresesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

Osmanlı Devleti'nde II. Meşrutiyet Dönemi'nde,
I. Hükümet, Mebuslar Meclisi'ne karşı sorumludur.
II. Mebuslar Meclisi üyelerinin dört yılda bir yenilenmesi usulü devam etmiştir.
III. Âyan Meclisi üyelerinin padişah tarafından atanmaları sürmüştür.

Bunlardan hangileri, meclis üstünlüğünü göstermektedir?

Soru 11

Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı Devleti'nin girdiği dönemde iktidarda olan hükümet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12

Doksan Üç Harbi'nde Aziziye savunmasına 20 yaşlarında gençken, küçük yaştaki oğlunu ve kızını bırakarak katılan mücadele kahramanı kadın aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13

Tıp öğrencisi Hikmet ; “Paşam, delegesi bulunduğum Tıbbiyeliler beni buraya bağımsızlık davamızı başarmak yolundaki çalışmalara katılmak üzere gönderdiler.Mandayı kabul edemem…'' demesi üzerine Mustafa Kemal bu gence dönerek “Evlat için rahat olsun Gençlikle övünüyorum ve gençliğe güveniyorum. Biz azınlıkta kalsak dahi mandayı kabul etmeyeceğiz. Parolamız tektir ve değişmez: Ya istiklâl, ya ölüm “ demiştir.

Bu konuşmanın geçtiği kongre aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14

Erzurum Kongresi'nde;
I. Meclis çalışmaları,
II. Kutsal yerler,
III.Türk-Rum mübadelesi

konularından hangileriyle ilgili bir karar yer almıştır?

Soru 15

Atatürk Dönemi'nde kabul edilen kanunlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 17

1924'de Hakkari'deki Arap Hıristiyanların başlattığı ve özerklik talebinin ortaya konulduğu isyan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18

Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasında,
I. Meclis içinde hükümet denetimi sağlama ve böylece iktidarların keyfi politikalar ve uygulamalar yapmalarına mani olma
II. Cumhuriyetin ve çok partili demokrasinin gereğini yerine getirme, böylece ülkenin dışarıdaki görünümünü değiştirme
III. İnkılâpların halk tarafından benimsenme düzeyini ölçmek için muhalif bir ortam hazırlama

amaçlarından hangileri ya da hangileri etkili olmuştur?

Soru 19

Mustafa Kemal isteği ile kurulan, ideoloğu Şevket Süreyya Aydemir olan, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Şevket Süreyya Aydemir, Vedat Nedim Tör, Burhan Asaf Belge, İsmail Hüsrev Tökin tarafından Ankara'da 3 yıl süreyle çıkarılan dergi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20

1930 yılında Artvin Yusufeli'nin Kılıçkaya Belediyesine Belediye Başkanı seçilerek, “Türkiye'nin İlk Kadın Belediye Başkanı” olan ve iki yıl bu görevi yürüten kadın aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 21

“Ölülerden medet ummak çağdaş bir toplumda kara lekedir.”
Atatürk'ün bu sözü aşağıdakilerden daha çok hangisinin varlığına veya buralarda yaşananlara bir tepkidir?

Soru 22

Mustafa Kemal Dönemi'nde gerçekleşen;
I. Halkın kendi kendini yönetmesinin sağlanması,
II. Sanayi yatırımlarının devlet tarafından gerçekleştirilmesi,
III. Okur-yazar oranının artırılması
uygulamalarından hangileri Halkçılık ilkesinin bir gereğidir?

Soru 23
İkinci Dünya Savaşı sürecinde yapılan;
I. Washington,
II. Kahire,
III.Tahran

konferanslarının hangilerinde Türkiye ile ilgili kararlar da yer almıştır?
Soru 24
İngiltere'nin öncülüğünde 1936 yılında, İtalya'nın stratejik risk yaratması üzerine oluşturulan ve Türkiye'nin de üye olduğu pakt aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 25

Azınlıklar konusunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin en çok tartışma yaşadığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 27
Türkiye'nin NATO üyesi olarak askeri birlik gönderdiği ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer Testler

Yeni Eklenen Testler

Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim