Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

Çankırı Karatekin Üniv. Sos. Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

ALES Sonucu ÖSYM'den çekilecektir. ALES puanı programın kabul türünde en az 55 puan ve son üç (3) yıl (2013 Güz yarıyılı dahil) içinde alınmış olması gerekir.
4 Temmuz 2016 - 22:25

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı ilgili Anabilim Dallarına 2016-2017 Akademik Yılı Güz Yarıyılı ivin Tezli Yüksek Lisans, II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. Programlara ilişkin kontenjanlar, müracaat şartları ve müracaat takvimi aşağıda belirtilmiştir.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJANLAR VE ŞARTLARI

ABD/Program Adı

Kontenjan

Özel Şartlar

ALES Puan Türü

Bilgi ve Belge Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

12

Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon alanında lisans diplomasına sahip olmak.

Eşit Ağırlık-Sözel

(55)

Coğrafya Tezli Yüksek Lisans Programı

15

Lisans mezunu olmak.

Eşit Ağırlık-Sözel

(55)

Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı

15

Lisans mezunu olmak.

Eşit Ağırlık-Sözel

(55)

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı

23

Lisans mezunu olmak.

Eşit Ağırlık

(55)

İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı

20

Lisans mezunu olmak.

Eşit Ağırlık

(55)

İşletme Tezsiz (İ.Ö.) Yüksek Lisans Programı

20

Lisans mezunu olmak. Not: İşletme II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2 yarıyılda tamamlanacaktır. 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında başlayanlar için iki yarıyıl sürecek bu programın ücreti 1. Yarıyıl için 2.250 TL, 2. Yarıyıl için 2.250 TL, olmak üzere toplam 4.500 TL'dir, Bu programın açılabilmesi için en az 13 öğrencinin öğrenim ücretini yatırarak kesin kayıt yaptırması gerekmektedir. 1. Yarıyıl öğrenim ücretini bankaya ödeyenlerin sayısı 13 öğrenciden az olmasıhalinde programın açılmamasına karar verilirse öğrenim ücretleri 3 ay içerisinde geri ödenecektir, Programın uzaması halinde Enstitüce ilgili program için belirlenen en son öğrenim ücreti üzerinden ücretlendirilme yapılır.

Eşit Ağırlık

(55)

Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı

25

Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri, Halk Bilimi, Türkçe öğretmenliği bölümlerinin birinden mezun olmak.

Sözel

(55)

ABD/Program Adı

Kontenjan

Özel Şartlar

ALES Puan Türü

Alan İçi

Alan Dışı

Tarih Tezli Yüksek Lisans Programın

20

10

Alan İçi : Tarih Bölümü ve Tarih Öğretmenliği Bölümü Mezunu olmak.

Alan Dışı : Lisans mezunu olmak.

Sözel

(55)

Tarih Doktora Programı

5

5

Alan İçi : Tarih Tezli Yüksek Lisans Mezunu olmak.

Alan Dışı : Yüksek Lisans mezunu olmak.

Sözel

(60)

 

Not: Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilere Enstitümüz Lisansüstü Yönetmeliğine göre ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı bilimsel hazırlık programı uygulayabilir.

Tezli Yüksek Lisans Programı için Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler:

 1. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi, Transkript/Not Döküm Belgesi, Varsa Yabancı Dil Sonuç Belgesi, son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf taratılarak sisteme yüklenecektir. (Yüklenecek evrakların tarayıcı üzerinden sisteme yüklenmesi zorunludur. Telefon, Fotoğraf Makinası, Tablet vs. ile yapılan çekimlerin yüklemeleri kabul edilmeyip değerlendirmeye alınmayacaktır.)
 2. Not sistemleri 100'lük sistemden farklı olan adayların, YÖK'ün 100'lük sistemdeki karşılığının girilmesi gerekmektedir.
 3. ALES Sonucu ÖSYM'den çekilecektir. ALES puanı programın kabul türünde en az 55 puan ve son üç (3) yıl (2013 Güz yarıyılı dahil) içinde alınmış olması gerekir.

İşletme II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı için Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler:

 1. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi, Transkript/Not Döküm Belgesi, son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf taratılarak sisteme yüklenecektir. (Yüklenecek evrakların tarayıcı üzerinden sisteme yüklenmesi zorunludur. Telefon, Fotoğraf Makinası, Tablet vs. ile yapılan çekimlerin yüklemeleri kabul edilmeyip değerlendirmeye alınmayacaktır.)
 2. Not sistemleri 100'lük sistemden farklı olan adayların, YÖK'ün 100'lük sistemdeki karşılığının girilmesi gerekmektedir.
 3. ALES Sonucu ÖSYM'den çekilecektir. ALES puanı programın kabul türünde en az 55 puan ve son üç (3) yıl (2013 Güz yarıyılı dahil) içinde alınmış olması gerekir.

Doktora Programı için Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler:

 1. Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi, Transkript/Not Döküm Belgesi, son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf taratılarak sisteme yüklenecektir. (Yüklenecek evrakların tarayıcı üzerinden sisteme yüklenmesi zorunludur. Telefon, Fotoğraf Makinası, Tablet vs. ile yapılan çekimlerin yüklemeleri kabul edilmeyip değerlendirmeye alınmayacaktır.)
 2. Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 75 olması gerekir.
 3. Yabancı Dil Sonuç Belgesi: YDS'den 100 üzerinden en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği belirlenen sınavların birinden başarılı olması gerekir.
 4. Tezli Yüksek Lisans programından mezun olmak. Yüksek lisans diploma veya transkriptinde "Tezli" programdan mezuniyetine ilişkin bilgi yer almayan adayların mezun oldukları yükseköğretim kurumlarından alacakları resmi bir yazı ile bu durumu belgelemeleri şarttır. 02.2013 tarihinden önce Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı oldukları tarihleri belgelemeleri şartı ile doktora programına başvurabilir.
 5. Not sistemleri 100'lük sistemden farklı olan adayların, YÖK'ün 100'lük sistemdeki karşılığının girilmesi gerekmektedir.
 6. ALES Sonucu ÖSYM'den çekilecektir. ALES puanı programın kabul türünde en az 60 puan ve son üç (3) yıl (2013 Güz yarıyılı dahil) içinde alınmış olması gerekir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlayan ve yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek aynı alanda doktora programına başvuran adaylarda ALES puanı koşulu aranmaz.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR. POSTA, KARGO VEYA ELDEN YAPILAN BAŞVURULAR KESİNLİKLE DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR.

DEĞERLENDİRME

Tezli Yüksek Lisans:

Başarı notunun hesaplanması; ALES puanının %50'si, Lisans mezuniyet notunun (100'lük sisteme dönüştürüldükten sonra) %10'u, Yabancı Dil puanının %10'u ve Bilim Sınavı notunun %30'u alınarak yapılır. Başarı notu en az 55 puan ve üzeri olanlar değerlendirmeye alınır. Başarı puanlarının eşit olması halinde sırası ile ALES puanı, yabancı dil puanı, lisans mezuniyet notu ve bilim sınavı notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Kontenjan sayısının %20'si kadar yedek aday belirlenir. Bilim Sınavına katılmayan adaylar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.):

Başarı notunun hesaplanması; ALES puanının %50'si, Lisans mezuniyet notunun (100'lük sisteme dönüştürüldükten sonra) %10'u ve Bilim Sınavı notunun %40'ı alınarak yapılır. Başarı notu en az 60 puan ve üzeri olanlardeğerlendirmeye alınır. Başarı puanlarının eşit olması halinde sırası ile ALES puanı, lisans mezuniyet notu ve bilim sınavı notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Kontenjan sayısının %20'si kadar yedek aday belirlenir. Bilim Sınavına katılmayan adaylar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Doktora:

Başarı notunun hesaplanması; ALES puanının %50'si, Yüksek Lisans mezuniyet notunun (100'lük sisteme dönüştürüldükten sonra) %10'u, Yabancı Dil puanının %10'u ve Bilim Sınavı notunun %30'u alınarak yapılır. Bilim Sınavında 100 tam not üzerinden en az 60 alması gerekmektedir. Başarı notu en az 70 puan ve üzeri olanlardeğerlendirmeye alınır. Başarı puanlarının eşit olması halinde sırası ile ALES puanı, yabancı dil puanı, yüksek lisans mezuniyet notu ve bilim sınavı notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Kontenjan sayısının %20'si kadar yedek aday belirlenir. Bilim Sınavına katılmayan adaylar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi,
 2. Transkript/Not Döküm Belgesi,
 3. Son altı ayda çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 5. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin aslı (Askerlik Şubesi Başkanlığından son 1 ay içerisinde alınmış). Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesinin aslı,
 6. ALES Sonuç Belgesi (Kesin Kayıt esnasında Enstitümüzde ÖSYM sisteminden alınacaktır).
 7. Varsa YDS Sonuç Belgesi.
 8. Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Doktora Adayları için).
 9. YDS Sonuç Belgesi (Doktora Adayları için).

NOT: Kesin kayıt hakkı kazanan adayların şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Kesin kayıt esnasında yukarıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt hakkını kaybedeceklerdir.

Diğer Konular:

 1. Başarılı olmasına rağmen Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından ilan edilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine sırasıyla yedek adaylara kayıt hakkı tanınacaktır.
 2. Başvuruda internet üzerinden (karatekin.edu.tr) yüklenilen belgeler kesin kayıt esnasında adaydan istenecektir. Kesin kayıtta; ön kayıt esnasında sisteme yüklenen belgelerin asıllarının ibraz edilmesi zorunlu olup, bu belgeleri ibraz edemeyenlerin veya farklı bir belge ibraz edenlerin kesin kayıt hakkını kaybetmiş olurlar.
 3. Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen adayların kayıt işlemleri iptal edilir ve gerekli kanuni işlemler yapılır.
 4. Kesin kayıtta eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti veya mezun olduğu Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylı örneği kabul edilir.
 5. Bilim Sınavı şekli, sınav tarihi (18-19 Temmuz 2016), sınav yeri ve saati sitemizden ayrıca duyurulacaktır.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS DOKTORA KESİN KAYIT VE KAYIT YENİLEME TAKVİMİ

27 HAZİRAN-14 TEMMUZ 2016

BAŞVURU TARİHLERİ (Başvurular 14 Temmuz 2016 saat 17:00'de sona erecektir.)

18-19 TEMMUZ 2016

BİLİM SINAVI (Şekli, sınav tarihi (18-19 Temmuz 2016), sınav yeri ve saati sitemizden ayrıca duyurulacaktır.)

20 TEMMUZ 2016

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

21-22 TEMMUZ 2016

BİLİM SINAVI ve GENEL DEĞERLENDİRME SONUCUNA GÖRE KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN TÜM ASIL ADAYLARIN KESİN KAYIT İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI (Bu işlemi belirtilen tarihler arasında gerçekleştirmeyen Adaylar Kesin Kayıt Haklarını Kaybetmiş Sayılır)

25-26 TEMMUZ 2016

YEDEK KAYIT

15 AĞUSTOS-09 EYLÜL 2016

DERSLERİN AÇILMASI, DERSİN ŞUBELERE BÖLÜNMESİ, ŞUBE KONTENJANI VE ÖĞRETİM ELEMANININ TANIMLANMASI İLE DERS PROGRAMLARININ OLUŞTURULMASI İŞLEMLERİ

19-22 EYLÜL 2016

KATKI PAYI ÜCRETİ ÖDEMELERİ VE DERS KAYITLARI (YENİ ÖĞRENCİLER DAHİL, TÜM ÖĞRENCİLER UBİS SAYFASI ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRECEKLERDİR.)

19-23 EYLÜL 2016

DANIŞMAN ONAYI

26 EYLÜL 2016

DERSLERİN BAŞLAMASI

03-04 EKİM 2016

DERS EKLEME / BIRAKMA(MAZERET KAYITLARI)

 
 
 

İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 29.6.2016 - İlan Bitiş: 13.7.2016

Bu ilan 1143 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer Yüksek Lisans ve Doktora

Abdullah Gül Üniv. Fen Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
.
Görüntülenme: 865 Yorum: 0 Tarih: 28 Aralık 2016 - 21:32
Bozok Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
Online başvuru 23 Aralık 2016 saat 17:00’da sona erecektir
Görüntülenme: 1075 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:17
Adana Bilim ve Teknoloji Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
ALES sınavından en az 55 sayısal puan veya YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer taban puan almış olmak. Başvurular, 19 Aralık 2016 – 6 Ocak 2017 tarihlerinde Üniversitemizin ONLINE ENSTİTÜ BAŞVURU internet adresi üzerinden yapılacaktır.
Görüntülenme: 1030 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:11
Hitit Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
BAŞVURU TARİHLERİ : 11-15 Temmuz 2016
Görüntülenme: 1428 Yorum: 0 Tarih: 4 Temmuz 2016 - 22:36
Gebze Teknik Üniversitesi Y. Lİsans ve Doktora Program İlanı
 
Başvuru 11-22 Temmuz 2016
Görüntülenme: 1528 Yorum: 0 Tarih: 4 Temmuz 2016 - 22:30
Erzincan Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
Başvuru Tarihi 11-19 Temmuz 2016
Görüntülenme: 1130 Yorum: 0 Tarih: 4 Temmuz 2016 - 22:28
Bursa Teknik Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
.
Görüntülenme: 1065 Yorum: 0 Tarih: 3 Temmuz 2016 - 19:05
Güvenlik Bilimleri Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
Başvuru Tarihleri 01-12 Ağustos 2016
Görüntülenme: 1160 Yorum: 0 Tarih: 27 Haziran 2016 - 19:56
Dumlupınar Üniv. Sosyal Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
.
Görüntülenme: 1207 Yorum: 0 Tarih: 23 Haziran 2016 - 23:00
Kocaeli Üniv. Fen Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
 
.
Görüntülenme: 1186 Yorum: 0 Tarih: 18 Haziran 2016 - 17:45
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim