Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

.
10 Mayıs 2016 - 20:53

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Aşağıda Anabliim Dalı itibariyle ünvan ve şartlan belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve YOksekokuilannda açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Ugiii maddelerine göre Öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itfcaren 15 gündür.Yardıma Doçent kadrolan için İigİÜ Fakülte Dekaniıklan iie Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadrolan için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müraacat dilekçeleri ekinde;

1- T.C.lGmlik No'lannı gösterir beyanlannı,

2* Tüm diplomaiannı veya Öğrenim durumlannı gösterir belgelerinin onaylı sureti,

3- Oç adet fotoğraftan m,

4- Başvuracak adaylann başvuru formunu(http^/w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

5- Üniversitemizin httD://DerBonei.beun.edu.tr/llkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör Doçent ve Yardıma Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formlan,

6- Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha haÜnde.Doçerrt ve Yardıma Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini,

b) Yayın üstelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlannı kapsayan dosyalan ite birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT:-Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/llkeler sayfasında yayınlanmış olan " Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma llkelerrnde belirtilen şartlan sağlamış olmalın,

- Yardıma Doçent kadrosuna başvuraniann müracaat dilekçelerinde yabana dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Yurtdıştndan alınmış Dlplomalann Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukandakl belgelerden bir tanesinin eksik ölmesi halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

ANABİÜM DALI

Profesör

Doçent

Yrd. Doç.

AÇIKLAMA

TİP FAKÜLTESİ

       

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

 

1

 

Beyin Cerrahisi alanında doçentlik belgesine sahip olmak, Deney hayvanlarında beyin zan altında kanama oluşturarak apoptoz ve hücre nekrozuna yönelik çalışması ölmek

GENEL CERRAHİ

1

   

Genel Cerrahi alanında doçentliğini almış, akut gastrik lezyon üzerine CoQ1ü'mjn gastroprotektif etkilerine yönelik deneysel çalışması olmak.

ÜROLOJİ

   

1

Laporoskopik ürolojik deneyimlerine yönelik çalışması olmak ve flekslbte üreterorenoskopi belgesi olmak.

İÇ HASTALIKLARI

   

1

İç Hastalıklan uzmanlık belgesi sahibi olmak, kronik aktif hepatit B virüs enfekslyonlu hastalarda perifera! kan lenfosit dinamikleri ve vira! kinetikleri alanında çalışması olmak

İÇ HASTALIKLARI

   

1

İç Hastalıktan uzmanlık belgesi sahibi olmak, peritoneal diyaliz hastalannda metaboik sendrom ve inflamasyon arasındaki İlişkiye yönelik çalışması olmak.

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

   

1

Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlık belgesi sahibi olmak, karutis arter darlığı olan hastalarda iskemik atak açısından bir belirteç olarak ortalama trombosft hacmine yönelik çalışması olmak

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

       

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ

   

1

Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında doktora yapmış olmakEgzersizin seram ghretin ve teptin seviyelerine etkisi alanında çalışma yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

       

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

   

1

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi anabilim dalında doktora yapmış o!mak.Cumhurfyet Dönemi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

UYGULAMALI MATEMATİK

 

1

 

Uygulamalı Matematik anabilim dalında Doçent Onvamni almış otmak.Uttrahlpertooiik Türden Kısmi Türevli Denklemler İçin Ters Problemler alanında çalışmalar yapmış olmak.

NÜKLEER FİZİK

 

1

 

Nükleer Fizik anabilim dalında Doçent ünvanını aimış olmakNükleer Fizikte denge öncesi nükleer reaksiyonlar konusunda çalışma yapmış olmak.

BOTANİK

 

1

 

Botanik anabilim dalında Doçent ümranının elmiş olmak.Brfyofit Sistematiği ve Blyomonitoring konularında çalışma yapmış olmak.

GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ

 

1

 

Gene! Sosyoloji ve Metodoloji anabilim dalında Doçent ümranını almış otmak.Çocukluk Sosyolojisi ve Türkiye'de Çocuk İmgesinin değişimi. Çocuğun Özne Oiuşu. Farktı Çocukluklar alanında çalışmalar yapmış oimak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

       

MUHASEBE VE FİNANSMAN

   

1

Şirketlerde yönetim satın almalan konusunda doktora yapmış olmak.

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

   

1

Kent mekanı, kentsel gelişim ve yerel ekonomik kalkınma ilişkileri üzerine çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

       

KONTROL TEORİSİ VE UYGULAMALARI

1

   

Makine Mühendisliği alanında Doçentlik belgesine sahip otmak.Elektriksei Kıvılcımla İşlenmiş Yüzeyler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT

 

1

 

Makine Mühendisliği alanında doçentlik belgesine sahip olmak, Halat ömrüne Etki Eden Parametrelerin Teorik ve Deneysel İncelenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU

       

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

 

1

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Hemşireliği'nde doktora yapmış oimak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıktan Hemşireliği Doçentlik belgesine sahip olmak, Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda Fiziksel Egzersizin Etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 
 
 

İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 10.5.2016 - İlan Bitiş: 23.5.2016

Bu ilan 772 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer Akademik İlanlar

TÜBİTAK TÜSSİDE Personel Alım İlanı
 
Başvuruların en geç 12/01 / 2017 tarihi saat 17:00' ye kadar yapılması gerekmektedir.
Görüntülenme: 774 Yorum: 0 Tarih: 22 Aralık 2016 - 20:16
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 802 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:32
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 1243 Yorum: 0 Tarih: 12 Aralık 2016 - 21:59
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 840 Yorum: 0 Tarih: 8 Aralık 2016 - 20:17
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 701 Yorum: 0 Tarih: 6 Aralık 2016 - 20:38
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 923 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:25
Mardin Artuklu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 811 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:20
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 793 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:29
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 693 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:25
Nato Daimi Temsilciliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
 
Yazılı eleme sınavı 13 Aralık 2016 Salı günü saat 10:00'de T.C. NATO Daimi Temsilciliğinde yapılacaktır.
Görüntülenme: 916 Yorum: 0 Tarih: 11 Kasım 2016 - 23:25
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim