Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

.
7 Nisan 2016 - 12:05

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle Ünvan ve şartlan belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun İlgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadrotan için ilgili Fakülte Dekanlıklan ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadroları İçin Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müraacat dilekçeleri ekinde;

1- T.C.Kimiik No'Iarını gösterir beyanlannı,

2- Tüm diplomaiannı veya öğrenim durumiannı gösterir belgelerinin onaylı sureti,

3- Üç adet fotoğraflannı,

4- Başvuracak adaylann başvuru fomnunu(http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

5- Üniversitemizin http://per8onel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formlan,

6- Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde,Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini, bi Yayın listelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlannı kapsayan dosyalan ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

NOTMüracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/IIkeler sayfasında yayınlanmış olan " Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma llkeleıT'nde belirtilen şartlan sağlamış olmalan,

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranlann müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Yurtdışından alınmış Diptomalann Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukandaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

ANABİLİM DALI

Profesör

Doçent

Yrd.Doç.

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

       

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

1

   

Anjiyotensin konverting enzim İnhlbitörü Enalapril ve anjiyotensin tip 1 reseptör bloken losartanın kırık iyileşmesine etkilerine yönelik çaiışmaian olmak.

GENELCERRAHI

1

   

Tiroidektomi yapılan hastalarda laringeai sinir fonksiyonları üzerine tek doz steroidin etkileri konusunda çaiışmaian olmak.

TIBBİ PATOLOJİ

   

1

Tıp Fakültesi lisans mezunu ve Tıbbi Patoloji uzmanı oimak.Bi!imseI Araştırmalarda Deney Hayvanlan Kullanımı Eğitim Programı Sertifikası olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

       

ULUSLAR ARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

1

   

Petrol Şokları ve Makro Ekonomi İlişkisi üzerine çalışması olmak.

ULUSLAR ARASI TlCARET VE İŞLETMECİLİK

   

1

Sigortacılıkta Sermaye Yeterliliği konusunda doktora çatışması olmak.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ

   

1

Eğitimde eşitlik ve nitelik ilişkisi üzerine doktora çalışması olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

       

CEVHER HAZIRLAMA

1

   

Flokülasyon, aglomerasyon ve kömür petrografisi konularında çalışması olmak.

BlYOELEKTRONlK

 

1

 

Sinir Biiim konularında çalışması olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

       

ORGANİK KlMYA

1

   

Biyolojik aktif maddelerin asimetrik sentezleri, enzimatik sentezleri, asimetrik katalizör sentezleri, BODİPY temeiii fotoduyariaştıncıiarın sentezleri, adli kimya konularında çalışması olmak.

ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU

       

ÇOCUK GELİŞİMİ

   

1

Çocuk Gelişimi ve Eğitiminde doktora yapmış olmak ve çocuklarda davranış düzenleme becerileri konusunda çalışması oimak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

       

ORTODONTİ

   

1

Sabit Ortodontik Tedavi Gören Hastalarda Ağız Sağlığı ile İlgi!! Yaşam Kalitesi ve Anksiyete Seviyesi hakkında çalışması olmak.

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

       

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

   

1

Okul Yöneticilerinin Teknolojiye Yönelik Hizmet içi Eğitim Ihtiyaçiannın Belirlenmesi konusunda doktora yapmış oimak.

SINIF EĞİTİMİ

   

1

Sınıf Öğretmenliği Alanında Doktora yapmış olmak. Özei Öğretim Kurumiannda çalışan Sınıf Öğretmenlerinin İdeolojileri üzerine çalışması oimak.

 
 
 

İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 7.4.2016 - İlan Bitiş: 22.4.2016

Bu ilan 646 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer Akademik İlanlar

TÜBİTAK TÜSSİDE Personel Alım İlanı
 
Başvuruların en geç 12/01 / 2017 tarihi saat 17:00' ye kadar yapılması gerekmektedir.
Görüntülenme: 857 Yorum: 0 Tarih: 22 Aralık 2016 - 20:16
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 880 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:32
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 1357 Yorum: 0 Tarih: 12 Aralık 2016 - 21:59
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 915 Yorum: 0 Tarih: 8 Aralık 2016 - 20:17
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 777 Yorum: 0 Tarih: 6 Aralık 2016 - 20:38
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 1012 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:25
Mardin Artuklu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 894 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:20
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 880 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:29
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 770 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:25
Nato Daimi Temsilciliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
 
Yazılı eleme sınavı 13 Aralık 2016 Salı günü saat 10:00'de T.C. NATO Daimi Temsilciliğinde yapılacaktır.
Görüntülenme: 997 Yorum: 0 Tarih: 11 Kasım 2016 - 23:25
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim