Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Tarih Denemeleri > Tarih Deneme 07

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, stratejist kimliği nedeni ile batılı tarihçiler tarafından “Göktürk Bismarck'ı” denilen, aynı zamanda Türk tarihinde ilk “Ayguci” olarak kabul edilen siyasetçidir?
Soru 2
I. Harzemşahlar - Hazar Denizi ve Aral Gölü arası
II. İhşidler - İran ve Afganistan
III.Akkoyunlular - Doğu Anadolu ve Azerbaycan
Yukarıda verilen devlet-coğrafya eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?
Soru 3

Türk-İslam tarihinde,
I. Garipname
II. Divani Lügati't Türk
III.Muhakemetül Lügateyn
Eserlerinden hangileri aynı zamanda Türkçenin zengin bir dil olduğunu ispatlama amacı da taşır?

Soru 4
Osmanlı Devleti kuruluş döneminde,
I. İzladi Derbent
II. I.Kosova
III. Ploşnik bozgunu
savaşlarından hangileri sonuçlarıyla taht değişikliğine neden olmuştur?
Soru 5

Osmanlı Devleti'nde görevlerinden emekliye ayrılan yöneticilere ömürlerinin sonuna kadar geliri bırakılan arazi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6
Avrupa'da meydana gelen bazı gelişmeler Osmanlı devletini olumlu veya olumsuz etkilemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletini aynı zamanda olumlu etkilemiştir?
Soru 7

I. İbn-i Batuta Seyahatnamesi
II. İbn-i Fadlan Seyahatnamesi
III. Miratül Memalik
Yukarıdaki eserlerin hangilerinde Osmanlı coğrafyası hakkında bilgiler yer almaktadır?

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun kararlarının yazıldığı defterdir?

Soru 9

Osmanlı Devleti ordu teşkilâtıyla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Soru 10

Osmanlı Devletine ait aşağıdaki mimari eserlerden hangisinde batı etkisi görülmez?

Soru 11
Osmanlı Devletinin medeni kanunu olan “Mecelle” aşağıdakilerden hangisinin döneminde ilk kez yürürlüğe girmiştir?
Soru 13

I. İtibari Milli Bankasının kurulması
II. Darül Hikmeti İslamiye'nin kurulması
III. Takvimi Garbi adıyla miladi takvimin kullanılması

Yukarıdakilerden hangileri İttihat Terakki Cemiyeti iktidarında Osmanlı Devleti'nde görülen gelişmelerdendir?

Soru 14
Trablusgarp Savaşı'nda bölgede yerel güçler içerisinde Osmanlı Devletine en çok destek veren, Kurtuluş Savaşı'nda da Anadolu'ya gelerek Milli Mücadele için kamuoyu çalışması yapan dini lider aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı'nda Kanal Cephesi komutanıdır?

Soru 16

Milli Mücadele hazırlık döneminde gerçekleşen Amasya Görüşmelerine aşağıdakilerden hangisi katılmamıştır?

Soru 17

Milli Mücadele Hazırlık Döneminde alınan kararlardan,

I. Milletin istiklalini, milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
II.TBMM'nin üstünde bir güç yoktur.
III.Kuvai Milliye'yi etken, milli iradeyi hakim kılmak esastır.
hangileri, hem işgalcilere hem de saltanata karşı mücadele edileceğinin ortak ifadesidir?

Soru 18

Sivas Kongresinden sonra mücadelenin gidişatını değerlendirmek için 16 Kasım 1919'da yapılan Komutanlar Toplantısına,
I. Mustafa Kemal
II. Kazım Karabekir
III.Fevzi Çakmak
hangisi ya da hangileri katılmıştır?

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nda Güney Cephesinde mücadele edenlerden değildir?

Soru 20

Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'nun dış dünya ile bağlantısını sağlayan “İstiklal Yolu” güzergahında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip Adıvar'ın Kurtuluş Savaşı ile ilgili eserlerinden değildir?

Soru 23

I. Saltanatın kaldırılması
II. Tevhid-i Tedrisat Kanunu
III.Teşkilat-ı Esasi
Yukarıda verilen düzenlemelerden hangileri Laiklik ilkesi ile ilişkilendirilebilir?

Soru 25
I. Marne Muharebesi
II. Verdun Muharebesi
III. Leyte Muharebes
Yukarıdaki savaşlardan hangileri I. Dünya Savaşı sırasında Batı Cephesi'nde yaşanmıştır?
Soru 27
1991 yılında Dünyada ilk örnek olarak kendi isteği ile Semey Nükleer Deneme Alanını kapatan Orta Asya Türk Cumhuriyeti aşağıdakilerden hangisidir?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer Tarih Denemeleri

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

yozer 15 Nisan 2016 tarihinde saat 14:47'de demiş ki;

hocam 11. sorunun cevabının II. Abdulhamit olması gerekmek mi? abdülaziz de hazırlanmaya başladı yürürlüğe II. abdulhamitte girdi diye biliyorum...

4-9
Avicenna 10 Nisan 2016 tarihinde saat 19:22'de demiş ki;

Süper

5-4
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim