Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Notları


KPSS Eğitim Bilimleri


MEB AKS


Öğretmen Dökümanları


Müdür - Müdür Yardımcılığı


Balkan Devletleri ve bağımsızlık tarihleri

26 Şubat 2018
1.Arnavutluk: Batıda Ege Denizine kıyısı bulunan, nadir Müslüman Balkan devletlerinden biridir. Bölgeye antik çağdan bilinen tarihe kadar birçok kavmin göç etmesi, yerleşmesi ve el değiştirmesinden sonra günümüz Arnavut milleti bölgede yaşamaya başlamıştır. Osmanlı Devletinin Balkanlara yaptığı akınlar sonucunda 15.yy'da Türk topraklarına katılmıştır. O zamandan yakın tarihe dek Arnavutlar Türk kültürüyle yakın etkileşimde bulunmuşlar; Arnavut diline birçok Türkçe kelime geçmesiyle beraber, Arnavutların yaklaşık %70'i Müslümanlığı kabul etmiştir. Günümüzdeki Arnavutluk devleti; NATO, Avrupa konseyi, İslam Konferansı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği gibi önemli oluşumlara üyedir. Arnavutça, ülkede en çok konuşulan ve resmi dildir. Başkenti Tiran'dır.
 
2.Bulgaristan:Balkanların güneydoğusunda bulunan, Türkiye'nin de komşularından biri olan bir Balkan devletidir. Bulgarlar, tarih boyunca Türklerle belki de en çok etkileşimde bulunan Balkan milletidir. Zaten günümüz Bulgar milletinin yapısında kültürel, etnik, vs. birçok açıdan da Türkler etkili olmuştur. Osmanlı Devleti'nin Balkan akınlarıyla beraber 14 ve 15. yy'larda Bulgaristan da Osmanlı hakimiyetine girmiş, 1908'de kazanılan tam bağımsızlığa kadar bu egemenlik devam etmiştir. Günümüzde Bulgaristan'da 1 milyona yakın Türk yaşamakta ve bölgedeki geleneklerini, kültürlerini aynen devam ettirmektedir. Bulgarca bu devletin resmi dilidir. Başkenti Sofya'dır.
 
3.Bosna-Hersek:Balkanların iç kesimlerinde bulunan, federe denilebilecek bir yapıya sahip Müslüman Balkan devletidir. Devlet bünyesinde Boşnak, Hersekli, Sırp, vs. birçok unsur yaşasa da bu devletin vatandaşları genel olarak Boşnak olarak adlandırılır. 20.yy'da varlığını sürdüren sosyalist Yugoslavya Devleti'nin dağılmasından sonra 1990'lı yıllarda bağımsızlığını kazanmıştır. Boşnakça ülkede en çok konuşulan ve resmi dildir. Başkent Saraybosna'ır. 
 
4.Hırvatistan: Balkanların batısında bulunan; binden fazla adasıyla meşhur Balkan devletidir.Bölgede yaşayan halk olan Hırvatlar; resmi kabule göre 7.yy'dan beri bu bölgededir ve o günden beri Hırvatistan'ın yerlisidir. Tarih boyunca etnik yapısını ve Hıristiyanlığını en iyi koruyan Balkan milletlerinden biri olan Hırvatlar, birçok önemli Avrupa oluşumuna üyedir. Devletin resmi dili Hırvatça'dır ve çok küçük azınlık grupları dışında ülkenin hemen her yerinde de Hırvatça konuşulur. Başkenti Zagrep'tir. 
 
5.Yunanistan: Balkanların güneyinde bulunan, Türkiye'nin de komşularından biri olan Balkan devletidir. Yunanistan Balkan devletleri arasında en köklü geçmişe sahip devletlerden biridir denebilir. Antik çağlardan beri eski Yunan, Roma, vs. birçok büyük medeniyetten etkilenerek varlığını sürdüren Yunanistan; Osmanlı Devleti'nin Balkan fetihlerinden sonra uzun bir dönem Türk egemenliğinde yaşamış, sonrasında ise 19. yüzyılda Avrupalı devletlerin de yardımıyla tam bağımsızlığını kazanmıştır. Devletin resmi dili Yunancadır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus; günümüz Yunancası ile antik Yunanca köken olarak aynı olsa da birbirinden epey farklı dillerdir. Ayrıca Yunanistan yoğun olarak yaşayan Batı Trakya Türkleri; ülkede Türkçe'nin konuşulmasına vesile olan azınlık gruplarından biridir.  Başkenti Atina'dır. 
 
6.Kosova: Orta Balkanlarda bulunan küçük bir Balkan devletidir. Kosova, tarih boyunca Balkanların en sancılı bölgelerinden biri olsa da; sürekli farklı güçlü devletler arasında el değiştirmiş, hiçbir zaman tam bağımsızlığını kazanamamıştır. 1999-2008 yılları arasında BM kontrolünde bir bölge olarak varlığını sürdürdükten sonra Kosova, 2008'de bağımsızlığını ilan etmiştir ve Kosova Devleti bu şekilde kurulmuştur. Kosova, etnik yapı olarak da son derece karmaşık bir yapıya sahiptir. Öyle ki; devletin Arnavutça ve Sırpça olmak üzere iki resmi dili vardır. Bunun dışında Türkçe ve diğer Balkan dilleri de azınlık dili statüsündedir. Başkenti Priştine'dir. 
 
7.Karadağ: Uzun bir süre Sırbistan-Karadağ şeklinde bir konfederasyonla yönetilen Balkan devleti; 21 Mayıs 2006'da Sırbistan ve Karadağ olmak üzere iki farklı devlete ayrılmıştır. Karadağ da bu Balkan devletlerinden biridir. Balkanların batısında bulunur. Küçük bir şerit de olsa Ege Denizi'ne kıyısı vardır. Ülkenin nüfusunun büyük bölümü Karadağlılardan oluşur. Bunun dışında Sırplar ve Arnavutlar önemli azınlıklardandır. Resmi dil Karadağcadır. Başkenti Podgorica'dır. 
 
8.Sırbistan:Yukarıda bahsedildiği gibi 21 Mayıs referandumu ile bağımsızlığını kazanan Balkan devletidir. Balkanların orta kısmında bulunur. Ülkenin büyük çoğunluğunu Sırplar oluşturur. Bunun dışında Karadağlılar, Arnavutlar önemli azınlıklardandır. Devletin resmi dili Sırpçadır. Sırplar; Karadağ ve Yunanistanla beraber 18.yy dan beri Osmanlı Devleti'ni en çok meşgul eden Balkan devletlerinden biridir. Başkenti Belgrad'dır. 
 
9.Makedonya:Balkanların orta kesimlerinde bulunan, Türklerce en çok bilinen Balkan devletlerinden biridir. Başkenti Üsküp olan bu devlet; eski çağlardan sonra 500 yıldan fazla bir süre Türk egemenliğinde yaşamış, sonrasında ise sosyalist Yugoslavya himayesinde girmiş, son olarak da Bağımsız Makedonya Cumhuriyeti olmak üzere bağımsızlığını ilan etmiştir. Resmi dil Makedoncadır, bunun yanında Arnavutça, Sırpça, Türkçe de konuşulan azınlık dilleri arasındadır. 
 
10.Romanya: Balkanların kuzeydoğusunda bulunan, doğuda Karadeniz'e kıyısı olan bir Balkan Devletidir. Tarih boyunca göç eden çeşitli halklar arasında yer değiştirmesinden sonra Romenler 14.yy'da kendilerine ait Eflak ve Boğdan devletlerini kurmuşlar, fakat sonrasında bu devletlerde Osmanlı Devleti himayesinde tampon devletler olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Sonrasında ise sosyalist Rusya, vs. işgallerden sonra bağımsızlığını kazanmıştır. Devletin resmi dili Romencedir. Başkent Bükreş'tir. 
 
11.Moldova: Balkanların doğusunda yer alan, Romanya ile Ukrayna arasında bulunan bir Balkan devletidir. 1991'de SSCB'nin dağılması ile bağımsız olmuştur. Moldova topraklarının tarih boyunca sürekli el değiştirmesi ve halkının sürekli göçlere, zorla boyunduruk altına girmekle, vs. durumlarla karşı karşıya kalması akıbetini belirsizleştirmiş; bu da Moldova'yı Avrupa'nın en sorunlu bölgelerinden biri yapmıştır. Fakat buna rağmen Moldova'da küçük bir azınlık halinde bulunan Gagauzlara barışçıl yollarla kültürel imtiyazlar tanınması; buradaki etnik bir meselenin en ufak bir çatışmaya dahi gerek olmadan çözülmesini sağlamıştır. Bu, Balkan devletleri arasında Moldova'nın önemli bir başarısıdır. Başkenti Kişinev'dir. 

Bu not 3252 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim