Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Tarih > Avrupa Tarihi (Çözümlü)

Soru 1
Makedonya Kralı III. Aleksandros (Büyük İskender) aşağıdaki hangi savaştan sonra “Asya Kralı” ilan edilmiştir?
Soru 2
Kendi döneminde çıkardığı “Yurttaşlık Yasası” ile imparatorluk sınırları içindeki tüm özgür erkek ve kadınlara Roma yurttaşı olma imkânı veren Roma imparatoru aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 3
Vestfalya Barışı sonrası Kuzey Avrupa'yı yeniden şekillendiren savaşlar dizisinden biri de "Büyük Kuzey Savaşı"dır. Rusya'nın ileri görüşlü Çarı Deli Petro, İsveç tehdidini bertaraf etmek için harekete geçmiş ve İsveç'in yayılmasından hoşnut olmayan komşuları ile Kuzey İttifakı'nı kurmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Kuzey İttifakı içerisinde yer alan devletlerden biri değildir?
Soru 4
Avrupa'nın güçlü devletleri arasında, 1756-1763 yılları arası yaşanmış, nedeni Büyük Britanya ve Fransa için aralarındaki sömürge yarışı; Avusturya ve Prusya içinse Orta Avrupa hegemonyası olan Yedi Yıl Savaşları aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile sona ermiştir?
Soru 5
Avrupa’da büyük devletlerin katıldığı, 1618-1648 yılları arasında süren Otuz Yıl Savaşlarının başlamasının ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 6
Viyana Kongresi’nde (1815) birleştirilerek Nederland Devleti’ni oluşturan iki ülke aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Soru 7
Alman ulusal birliğinin kurulmasında birinci derecede etkili olan Prusya Başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 8
Kristof Kolomb, 1485 yılında aşağıdaki ülkelerden hangisinin desteğiyle çıktığı yolculuk sonunda Amerika’ya ulaşmıştır?
Soru 9
I. Dünya Savaşında Almanların önce Fransa’yı devre dışı bırakmak daha sonra Rusya’ya yönelmek üzere kurmuş oldukları saldırı planı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 10
“Bir nesne, evrenin merkezinden ne kadar uzaklaşırsa, o kadar mükemmelleşir.” düşüncesi, aşağıdaki bilim adamlarından hangisi tarafından savunulmuştur?
Soru 11
Dinsel gerekçelerle kendisinden önceki Astronomi kuramlarını kabul etmemiş, Onun yerine melez bir sistem benimsemiştir. Ona göre gezegenler Güneş'in etrafından dönüyor ancak Güneş ile Ay ise Dünya'nın çevresinde bir yörüngede bulunuyorlardı. “Geoheliocentric Evren” modelini de geliştiren isim aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 12
* Evrensel kütle çekimini ve hareketin üç kanununu ortaya koymuş ve sonraki üç yüzyıl boyunca bu bakış açısı bilim dünyasına egemen olmuştur.
* 1687’de yayınlanan kitabı “Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica” klasik mekaniğin temelini atmıştır.
* Çevrimler Kuramını geliştirmiştir.
Yukarıda bilgileri verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 13
Avrupa’da Reform hareketleri başladıktan sonra görülen bazı gelişmeler şunlardır: I. Ausburg Anlaşması’yla halkın, bağlı bulunduğu hükümdar veya prensin kabul ettiği mezhebe girmeye zorlanması II. Avrupa’da yeni mezheplerin ortaya çıkması III. Okulların kiliseye bağlanması gelişmelerinden hangileri, inanç özgürlüğü doğrultusundaki gelişmeleri kolaylaştırıcı bir ortam sağlandığını gösterir?
Soru 14
Napolyon Savaşlarından sonra Avrupanın geleceğini belirlemek amacıyla Viyana Kongresi toplanmıştır. Bu kongrede Avrupa devletlerinin sınırları milliyet, din ve dil etkenleri dikkate alınmadan, Rusya, İngiltere ve Prusyanın istekleri doğrultusunda yeniden çizilmiştir. Bu doğrultuda;
I. Uluslar arasında yeni siyasi sorunların ortaya çıkması
II. Çıkar çatışmalarının son bulması
III. İleride doğabilecek büyük sorunlara sebebiyet vereceği Gibi yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Soru 15
Ortaçağ Avrupası’nda Katolik Kilisesi, dini hakların yanı sıra dünyevi haklara da sahipti. Düşünce alanında, kilisenin koyduğu kurallar geçerliydi ve bunlara aykırı düşünceleri dile getirmek mümkün değildi. Bu durumun; I. Kişisel yaratıcılığın ön plana çıkmasını
II. Yaratıcı sanat anlayışını
III. Din adamlarının krallar üzerinde etkili olmasını etkilediği savunulabilir?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer Tarih Testleri

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

Salih 11 Ocak 2019 tarihinde saat 00:01'de demiş ki;

Avrupa Tarihi 15. soru bu şekilde olamaz. Soru kökü bu şekilde kapalı verilemez. Soru hazırlanış bakımdan eksiktir.

0-1

Benzer Testler

Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim