Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > >

Soru 1

Atatürk, “Millî servetin dağıtımında daha mükemmel bir adalet ve emek sarf edenlerin daha yüksek refahı, millî birliğin muhafazası için şarttır.” demiştir. Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

Soru 2

Atatürk ilkeleri hangi yılda Anayasaya girmiştir?

Soru 4
Atatürk’e göre tüm kurumlar, bilimsel yenilikler karşısında kayıtsız kalmamalıdır.
Atatürk’ün sözünü ettiği bu dinamizmi destekleyen ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 5
Yabancı okullarda başarılı öğrencilere verilecek ödüllerde okulun ait olduğu yabancı ülke bayrağının bulunmasının yasaklanması,
I. laiklik,
II. milliyetçilik,
III. devletçilik

ilkelerinden hangileriyle ilgilidir?
Soru 6
Atatürk’ün cumhuriyetçilik anlayışı,
I. halkçılık,
II. laiklik,
III. inkılapçılık

ilkelerinden hangilerine dayanır?
Soru 7
Serbest Cumhuriyet Partisi,
I. cumhuriyetçilik,
II. milliyetçilik,
III. devletçilik
anlayışlarından hangileriyle, Cumhuriyet Halk Partisinden ayrı bir programı benimsemiştir?
Soru 8
I. Devletin sanayide ve işletmecilikte görev üstlenmesi
II. Ekonomide devletin hem düzenleyici hem de girişimci olması
III. Halkın temel ihtiyaç maddelerinin devlet tarafından üretilmesi
gibi durumlar Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
Soru 12

Özgürlüklerin kullanılması demokrasi için zorunludur. Özgür insanlar devlet yönetiminde söz sahibi olabilir. Buna göre, Türkiye'de demokrasinin oluşması için;
I. Devletçilik
II. Halkçılık
III. Cumhuriyetçilik
IV. Laiklik
gibi ilkelerden hangilerinin uygulanmasının zorunlu olduğu söylenemez?

Soru 13
Türkiye, Suriye'nin bağımsızlığını kazanmasından sonra ortaya çıkan Hatay sorununun çözümlenebilmesi amacıyla Milletler Cemiyeti'ne başvurmuştur.
Türkiye'nin bu tutumuna bakılarak;
I. Suriye'nin bağımsızlığını tanımamaktadır.
II. Sorunları barışçı yollarla çözüme kavuşturmak istemektedir.
III. Hatay'ı sınırlarına katmaktan vazgeçmiştir.
IV. Uluslararası sorunları askeri güç kullanarak çözme eğilimindedir.
gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
Soru 14

Anayasa'da "Egemenliğin kullanılması hiçbir surette, hiçbir kişiye, zümreye, aileye ve sınıfa bırakılamaz." kararı yer almıştır.
Bu durumun, Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir?

Soru 15
Atatürkçü düşüncede, vicdan özgürlüğü bir haktır. Bu yargının, bireyin,
I. kendine özgü siyasal ve felsefi bir düşünceye sahip olduğunu açıklayabilmesi,
II. bağlı olduğu dinin gereklerini yerine getirmesi ya da getirmemesi,
III. kendi etnik kökenini diğer etnik kökenlerden üstün gördüğünü açıklayabilmesi
görüşlerinden hangilerini desteklediği savunulabilir?
Soru 16
1961 Anayasası’nda Türk milletini, bütün fertleriyle kaderde, kıvançta ve tasada ortak kılmak, bö lünmez bir bütün hâlinde millî bilinç ve ülkü etrafında toplamak biçiminde ifade edilen ilke, aşağı dakilerden hangisidir?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer Testler

Yeni Eklenen Testler

Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim