Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > İnkılap Tarihi Soruları Test > Atatürk Dönemi ve Sonrası Dış Politika Test 1

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, Lozan antlaşması’nda kesin çözüme bağlanamayan, bu nedenle de Cumhuriyet
Dönemi’nde de önemli dış politika sorunu olan konudur?
Soru 4
T.C Devleti’nin de katıldığı Sadabat Paktı hangi ülkenin yayılmacı politikası karşısında kurulmuştur ?
Soru 5
Hatay sorunu Türkiye ile hangi devlet arasında çıkmıştır?
Soru 6
Lozan’dan sonra Hatay sorununun tekrar ele alınmasında aşağıdaki olaylardan hangisi etkili olmuştur ?
Soru 7
Aşağıdaki konulardan hangisinde Fransa ile Türkiye arasında sorun çıkmamıştır ?
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Türk-Fransız ilişkilerinin 1932-1938 döneminde en önemli konusunu oluşturmaktadır ?
Soru 9
1923 – 1932 döneminde Türkiye Cumhuriyeti dış politikada en sorunsuz ilişkileri aşağıdaki devletlerden hangisiyle yaşamıştır?
Soru 10
I. Vagon-Li Olayı
II. Bursa Olayı
III. Menemen Olayı
Yukarıdaki gelişmelerden hangileriyle Türk milletinin bilinçli bir biçimde diline sahip çıktığı savunulabilir?
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisinin çözümü için Milletler Cemiyetine başvurulmamıştır?
Soru 13
20 Temmuz 1936'da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar Komisyonu kaldırılarak boğazların yönetimi Türkiye'ye bırakılmıştır. Türkiye boğazlarda silah bulundurabilecek ve savaş zamanında istediği gibi açıp kapatabilecekti.
Bu bilgilere bakılarak;
I. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olduğu
II. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki durumunu güçlendirdiği
III. Türkiye'nin egemenliğini sınırlandıran unsurların ortadan kalktığı
IV. Sovyet Rusya'nın boğazlar konusunda Türkiye'yi desteklediği
yargılarından hangileri savunulabilir?
Soru 14
Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikadaki çalışmalarından hangisi, Lozan Antlaşmasından arta kalan sorunları çözmekten çok uluslararası barışa katkı sağlama amacına yöneliktir?
Soru 15
Lozan Antlaşması’nda "İstanbul'da yaşayan Rumlar ile Batı Trakya'da yaşayan Türkler dışında kalan Türk ve Rum nüfusun, Türkiye ile Yunanistan arasında değiştirilmesi" kararı alınmıştı. Bu uygulama yaşanan sorunlar nedeniyle ancak 1930’da gerçekleştirilebildi.
Nüfus mübadelesinin gecikme nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
Soru 18
Yeni Türk Devleti’nin,
I. bağımsızlık,
II. barışseverlik,
III. devletçilik
ilkelerinden hangilerini uluslararası ilişkilerde temel aldığı savunulabilir?
Soru 19
Yeni Türk Devleti’nde aşağıdakilerden hangisiyle yaşanan sorunun, egemenlik anlayışından kaynaklandığı savunulamaz ?
Soru 20
I. Nüfus mübadelesi
II. Kardak kayalıkları
III. Kara sularının 6 milden 12 mile çıkarılması
Türkiye ile Yunanistan arasında yukarıdaki konulardan hangileriyle ilgili olarak yaşanan sorun Atatürk zamanındadır?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

Kara Kalpaklı 6 Nisan 2020 tarihinde saat 13:35'de demiş ki;

Güzel sorular

10
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim