Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > İnkılap Tarihi Soruları Test > Atatürk Dönemi İç Politika Testi 2

Soru 1
Musul sorununun Türkiye ile İngiltere arasında gerginlik meydana getirdiği günlerde Anadolu’da çıkan ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, 1923-1938 yılları arasında birçok yurt gezisi yapan Atatürk’ün gittiği illerden biri değildir?
Soru 5
I. Medeni Kanun – Almanya
II. Borçlar Yasası – Fransa
III. Ceza Yasası – İtalya

Türkiye’de hukuk sistemi kurulurken hazırlanan yukarıdaki yasalardan hangileri alındıkları ülkelerle bir arada doğru olarak verilmiştir?
Soru 6

Millî Mücadele Dönemi’nde Ankara’da büyükelçilik açan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7
Atatürk, kendi döneminde kurulan aşağıdaki kurum ve kuruluşlardan hangisine, gelir sağlamak amacıyla Nutuk’un dağıtım hakkını vermiştir?
Soru 8
1882 yılında Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şâhâne adıyla kurulan yükseköğretim kurumunun günümüzdeki adı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi’nde çok sesli müziğin Türkiye’de oluşmasına hizmet eden müzisyenlerden biri değildir?
Soru 11

Lozan Antlaşması’ndan sonra,
I. Bozkurt-Lotus Olayı,
II. devlet borçlarının ödenme şekli,
III. savaş tazminatı
konularından hangileri Türkiye Cumhuriyeti’yle Fransa arasında sorun olmuştur?

Soru 12
Türkiye Cumhuriyeti’nin,
I. karma ekonomi ilkesini benimsemesi,
II. tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulmasına karşı çıkan Fransız okullarını kapatması,
III. Adana-Mersin demiryolunu Fransız şirketinden satın alması
durumlarından hangilerinin tam bağımsızlık politikasının bir sonucu olduğu savunulabilir?
Soru 13

Atatürk: “Biz olağanüstü olarak alınan ve fakat kanuni olan tedbirleri, hiçbir vakit ve hiçbir suretle, kanunun üstüne çıkmak için vasıta olarak kullanmadık, aksine memlekette düzen ve güvenlik kurmak için uyguladık: devletin hayat ve bağımsızlığını temin için kullandık. Biz o tedbirleri milletin medeni ve sosyal gelişmesinde istifadeli kıldık.” demiştir.
Atatürk bu açıklamasıyla,
I. İstiklal Mahkemelerinin kurulması,
II. Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması,
III. Medeni Kanun’un kabul edilmesi
gelişmelerinden hangileriyle ilgili zorunluluklara vurgu yapmıştır?

Soru 15
Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin 15. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle hazırlamış olduğu TBMM’deki tören açılış nutkunu, rahatsızlığından dolayı okuyamayınca nutku, aşağıdakilerden hangisi okumuştur?
Soru 16

I. Menemen olayı
II. Atatürk’e suikast girişimi
III. İslam Teali Cemiyetinin kurulması
IV. Anzavur Ayaklanması
Ulus egemenliğine dayalı rejime karşı bir tepki niteliğinde olan yukarıdaki gelişmelerden hangileri, cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleşmiştir?

Soru 17
1929-1930 yılları arasında dünyada ekonomik bunalım baş göstermiş, bu durum Türk Devleti’nin ekonomisine yeni bir yön vermesini gerektirmiştir. Bu gereksinim,
I. devletçilik ilkesinin uygulanması,
II. ilk beş yıllık sanayi planının hazırlanması,
III. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
gelişmelerinden hangilerini sağlamıştır?
Soru 18
I. Seçmen yaşının 18’den 22’ye çıkarılması
II. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
III. Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde yapılan değişiklikler arasındadır?
Soru 19
I. Köylüden ağır vergilerin kaldırılması
II. Köylünün üretim becerilerinin artırılması
III. Köylünün bilgi ve görüşünü artıracak önlemlerin alınması
IV. Toprağı olmayan köylülere toprak verilmesi
Köycülük siyasetinin yukarıdaki esaslarından hangilerinin, köylerde açılan köy enstitülerinin amaçları arasında olduğu savunulabilir?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim