Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Soru 3
Dokuz yaşındayken keman çalmaya başladı. Her gün okuldan sonra ormana gider ve kuşlara keman çalardı. Ayrıca derelerin akışını, rüzgârın ağaçlar arasındaki hışırtısını dinler, eve dönünce bu sesleri notalarla ifade ederdi. Yirmi yaşına yaklaştığı sırada müzik aşkı ile hukuk eğitimi alarak babasının isteğine uyma arasında mücadele etmeye başlamıştı. Sonunda müzik aşkı kazandı.
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki parçada anlatılan kişinin özelliklerinden biri değildir?
Soru 4
(I) O kitabın sayfalarının çoğunu, satırların altlarını çizerek okudum. (II) Bu yazımda, o kitaptan aldığım tatların tümünü aktarmam olanaksız.(III) O, gerçek bir yazar; sevgiyi bilen, öğreten ve öykülerine sindiren. (IV) Bu kitabı, özellikle yazar olmaya hevesli kişilerin mutlaka okuması gerekir. (V) Çünkü sevginin öykücüsü bu yazarımızın yazılarından öğrenilecek çok yararlı şeyler var.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde, övücü sözler kullanılmadığı hâlde övgü anlamı vardır?
Soru 5
Hayatı iki parça halinde yüzdürmekten vazgeçip istediklerini sınırsızca ve korkusuzca gerçekleştirmeye uğraşanlara çılgın dememiz ( ) isteklerimizle yaptıklarımız arasında hep bir farklılık olduğunu ve hep de öyle olacağını kabullenmemiz ( ) bir şeyi yaşamak isterken bir başka şeyi yaşamayı akla ( ) kurallara ve hayata uygun bulmamız, hayatın gerçeği mi ( )
Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
Soru 8
Yazar, gazete köşesinde arada bir yazdığı yazılarda öne sürdüğü düşüncelerini kanıtlıyor. Onlara okurun da inanması için ne gerekirse yapıyor. Ele aldığı konuda, tek doğru kendi düşüncesiymiş gibi bir tutumla düşüncelerini açıklıyor.
Bu parçanın yazarı, yazılarında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisine başvurmuş olabilir?
Soru 10
Kitabın anayurdu İstanbul olduğu için sahaflık mesleği de sultanlığını burada ilan etmiştir. Uzun yıllar Beyazıt'taki o meşhur mekânlarında kitap kurtlarına hizmet veren sahaflar son yıllarda Beyoğlu'na, Kadıköy'e çengel atmışlardır. Kitabın bu yeni merkezleri kısa zamanda müşteri bulmuş, uğrak yeri olmuştur. Ama Beyazıt'taki köklü geleneği ve nostalji rüzgarını aşmak kolay değildir. Sahaflar denince herkesin aklına bir hatıralar denizi olarak hep orası gelir.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Soru 11
I. O zaman başından aşkındı derdi
Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi.

II.Çoktandır tekneyi aldı sular
Çoktandır ümitler sende ölüm

III. Nicedir uyku girmez gözüme
Geçer gider yüreğindeki sevgim diye

IV. Başındayım sanki bir mucizenin
Su sesinden ve kanat şakırtısından

Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözlerden hangi ikisi yakın anlamlıdır?
Soru 12
88. Oscar Ödülleri'nde The Revenant (Diriliş) ile en iyi erkek oyuncu dalında kariyerindeki ilk Oscar'ını kazanan oyuncu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 13
Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında, dört yılda bir düzenlenen ve 17.'si Mersinde gerçekleştirilen Akdeniz Oyunları'nın 18.'ncisi(2017) nerede yapılacaktır?
Soru 14
İstiklal Marşı'nın kabul edilmeden önce orijinal nüshasını yayınlayan ilk gazete aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 15
Ocak 2015 ten itibaren Euro kullanmaya başlayan devlet aşağıdakilerden hangisidir ?
Soru 16
Tarihte güneş yılı esasına dayalı takvimi ilk bulan uygarlık hangisidir?
Soru 17
- Güneş Sisteminde, üzerinde yaşadığımız dünyaya yörünge olarak en yakın gezegendir.
- Çıplak gözle görülebilen tek gezegendir.
- Çoban yıldızı olarak da bilinen bu gezegen güneş sisteminde ters yönde dönen tek gezegendir.
Yukarıda özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Türk şiirine yer etmiş kalıp ve anlayışlardan kurtulmak gerektiğini savunan (Garip ya da Birinci Yeni akımı) yer alan şairlerden biridir?
Soru 19
Büyük İskender in hocalığını yapmış Poetika adlı eserinin yazarı filozof kimdir?
Soru 20
Özellikle Yavuz Sultan Selim devrinde Osmanlı Devleti’nin doğu siyasetinde önemli rol oynayan ve asıl ününü Osmanlı sultanı II. Bayezid’in emri ile Farsça kaleme aldığı, tarih alanındaki Heşt Behişt adlı eseri ile elde eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 21
Ocak 2016'da Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda tanıtılan  UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne yer alan eserimiz hangisidir?
Soru 23
"Kurumsal işlemler ve bu işlemler sonucunda oluşturulan veya alınan belgelerin üretim yerleri ile olan ilişkisi belirtilerek konu veya fonksiyon esasına göre dosyalanmasını sağlamak amacıyla geliştirilen ve Başbakanlık tarafından yayınlanan sınıflama şeması."
Resmi yazışmalarda uygulanan usul ve esaslar hakkında yönetmeliğe göre yukarıda tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 24
Resmi yazışmalarda uygulanan usul ve esaslara hakkında yönetmeliğe göre resmi yazının tarih bölümü aşağıdaki örneklerin hangisinde doğru olarak düzenlenmiştir?
Soru 25
Resmi yazışmalarda uygulanan usul ve esaslar hakkında yönetmeliğe göre resmi belge kaç nüsha halinde düzenlenmelidir?
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin ilkelerinden biri değildir?
Soru 29
I- Tek yönlüdür.
II- Hedef kitlenin beyni yıkama çalışmasıdır.
III- Ekonomik kaygılar ön plandadır.
IV- Gerçekleri açıklama amacı vardır.
Yukarıda verilen öncüllerin hangisi/hangileri halkla ilişkilerin özellikleri arasındadır?
Soru 31
Yeni yönetim yaklaşımlarına göre bir sistem olarak okul çevresinden girdiler alır ve çevresine çıktılarını vererek hizmet eder. Bu tanıma göre bir okul sisteminde girdi ve çıktı aşağıdakilerden hangisinde sırası ile doğru olarak verilmiştir?
Soru 32
Bir bütün olarak örgütün kültürüyle ilgilenen, problemleri takım çalışması ile çözüleceği tezini savunan ve bireyin yaşamını bir bütün olarak değerlendiren yönetim modeli veya kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi yönetimde insan ilişkilerin türlerinden biri değildir?
Soru 34
I. İyi yetişmeyen öğretmen
II.Katı kurallara sahip eğitim yöneticileri
III.Modern ölçme ve değerlendirme yöntemleri
IV.Geliştirilemeyen eğitim felsefeleri
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri eğitimde verim düşüklüğüne etki eden faktörler arasındadır?
Soru 35
İletişimde birbirlerini tanıyan ve rahat konuşan kişilerin kullandığı mesafe çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 36
Organizasyon içinde aynı düzeydeki ve seviyedeki yöneticiler veya iş görenler arasında gerçekleştirilen iletişimin yönü aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 37
"Taylorizm'in yeniden doğuşu ve bilimsel yönetimin kutsallaştırılmasından, başka bir şey ifade etmemektedir" şeklinde eleştiriciler tarafından değerlendirilir ve bir kuram olmaktan öte bir yaşam felsefesi olarak da ifade edilir.
Yukarıda açıklaması yapılan örgütsel etkililik modeli aşağıdakilerden hangisidir ?
Soru 38
I.Vizyon, varmak istediğimiz noktayı gösterirken, misyon bugün o yolda neleri, nasıl yaptığımızı anlatır.
II.Vizyon, değişime bağlı olarak sıklıkla değişebilir, misyon ise zaman içerisinde çok daha az değişiklik gösterir.
III.Vizyon, ileride ne olmayı ve ne yapmayı arzu ettiğini, misyon ise bugün ne olduğunu anlatmasıdır.
IV.Bugün ne yaptığınızı anlatan misyonunuz, yarın olmak istediğiniz konumunuz ise vizyona giden bir yoldur.
Yukarıda misyon ve vizyon ile ilgili verilen bilgilerden hangilerinin doğru olduğu savunulabilir?
Soru 39
Okul stratejik planı en az kaç yıllık olarak hazırlanır?
Soru 40
“Mesleki ve teknik eğitim veren okul/kurumların eğitim öğretime ilişkin temel ve destek süreçlerinin ulusal ve uluslararası kabul görmüş kalite ölçütlerine göre planlanması, sevk ve idaresi, bu süreçlerde elde edilen çıktıların izlenmesi, değerlendirilmesi ve sisteme kazanım olarak dönüşümünün sağlanmasıyla kurumsal kalite hafızasının oluşturulması ve iç kalite kontrol sisteminin kurulması amaçlanmaktadır.” ifadesi ile aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklaması yapılmıştır?
Soru 41
İnsanların kendi aralarındaki ilişkilerinde ve insanın doğadaki diğer canlılarla kurduğu ilişkilerde uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallar hangi etik sisteminde vardır?
Soru 45
Kamu Görevlileri Etik Kurulunun, kamu görevlilerinin mal bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlardan talep ettikleri bilgileri ilgili kişi ve kuruluşlar en geç kaç gün içinde Kurula vermekle yükümlüdürler?
Soru 48
Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, Vali ve İspanya Cumhurbaşkanının onur konuğu olarak katıldığı bir törende son konuşmayı aşağıdakilerden hangisi yapar?
Soru 50
Bir kamu kuruluşunun başka bir kamu kuruluşu tarafından denetlenmesine ne ad verilir?

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer Testler

Yeni Eklenen Testler

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları

GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim