Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > mdryrd_anayasa-testleri > Anayasa Hukukuna Giriş Temel Kavramlar Testi 1

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi özel hukukun bir dalıdır?
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Vergi Hukukunun temel ilkelerinden değildir?
Soru 3
Evlendirme akdinin resmi evlendirme memuru önünde yapılmamasının müeyyidesi nedir?
Soru 4
15 yaşındaki mümeyyiz küçük, ana babasının izni olmadan bir alım - satım sözleşmesi yaparsa, bu işlemin müeyyidesi ne olur?
Soru 5
Yokluk, butlan ve tek taraflı bağlamazlık şeklinde ortaya çıkan hukuki yaptırım türü hangisidir?
Soru 6
Bir şahıs ile diğer bir şahıs arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına ne ad verilir?
Soru 7
I. Emniyet Genel Müdürlüğü
II. Jandarma Genel Komutanlığı
III. Sahil Güvenlik Komutanlığı

Yukarıdaki teşkilatlardan genel kolluk hizmetlerini yerine getirenler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
Soru 8
Tek taraflı bir irade açıklaması ile yeni bir hukuki durum yaratan veya mevcut bir hukuki durumu değiştiren veya ortadan kaldıran haklar aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanabilir?
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun' da kişilerin fiil ehliyetlerinin kısıtlanma nedenleri arasında sayılmamıştır?
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Türk hukuk düzenindeki yaptırım türlerinden biri değildir?
Soru 11
Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte olan hukuk kurallarından sadece yazılı olanlara ne ad verilir?
Soru 12
Türk Medeni Kanunu’na göre derneklerin ve vakıfların feshine karar verecek olan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisinin tüzel kişiliği mal topluluğu olarak düzenlenmemiştir?
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuk dallarından biri değildir?
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden alınan vergilerden değildir?
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının müeyyidelerinden biri değildir?
Soru 18
Yokluk ve tek taraflı bağlamazlık şeklinde ortaya çıkan hukuki yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 19
12 yaşındaki mümeyyiz kudretine sahip olan bir çocuk anne ve babasının iznini almadan bir sözleşme yaparsa bu işlemin müeyyidesi ne olur?
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi haberleşme hürriyetini sınırlayan sebeplerden birisi değildir?
Soru 21
Bir ülkede yetkili bir makam tarafından konulmuş olan ve yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının tümüne verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 22
TBMM’de kabul edilen kanunları yayınlamakla yükümlü kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi tüzükleri inceleme ve gerektiğinde dava açma yetkisine sahip kurumdur?
Soru 24
Taraflarca düzenlenmiş ancak yeteri kadar açıklık taşımayan durum ve davranışların açıklığa kavuşturulmasını sağlayan kurallara ne denir?
Soru 25
Cumhurbaşkanı aşağıdaki kanunlardan hangisini veto edemez?
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi avukat, hâkim ve hukuk profesörlerinin bir hukuk sorunu ile ilgili ortaya koyduğu bilimsel araştırmalardır?
Soru 27
Meclis tarafından kabul edilen kanunların Cumhurbaşkanı tarafından tekrar görüşülmek üzere meclise gönderilmesine aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
Soru 28
Bakanlar kurulu tarafından çıkarılan Danıştay’ın incelemesinden sonra Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan hukukun kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi kanunların özelliklerinden değildir?
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi hukuktaki yaptırımlardan değildir?
Soru 31
Hukuk kurallarına aykırı biçimde yapılmış olan idari işlemler yargı organlarınca hangi müeyyideye tabi tutulur?
Soru 32
Başkalarının malına göz dikmemeyi emreden ahlak kuralı nasıl ifade edilir?
Soru 34
Aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisi, sınırlı ehliyetsizin kendisi veya yasal temsilcisi tarafından yapılması mümkün olmayan yasak işlemlerden biri değildir?
Soru 35
Karşılıklı edimleri içeren sözleşmelerde sözleşme taraflarından biri, borçlandığı edimi ifa etmeden veya ifasını teklif etmeden ifayı talep ederse diğer tarafın ifadan kaçınmasına imkân tanıyan karşı hak, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 37
Belli bir hukuki duruma ilişkin olarak kanunda bir hüküm olması gerekirken hiçbir hüküm öngörülmemiş olmasının hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 39
Aralarında var olan borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının borçludan isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu davranış biçimine ne ad verilir?
Soru 40
Bir gerçek kişinin doğumu ve soybağıyla ilgili kayıtları içeren kütüğe ne ad verilir?
Soru 42
I. Evlilik akdi yapma
II. Babalık
III. Boşanma

Yukarıdakilerden hangisi yenilik doğuran (inşai) davalara örnek olarak gösterilebilir?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer mdryrd_anayasa-testleri

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim