Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Notları


KPSS Eğitim Bilimleri


MEB AKS


Öğretmen Dökümanları


Müdür - Müdür Yardımcılığı


AGİT nedir? AGİT'in kuruluşunu açıklayalım.

11 Mayıs 2015

1 Ağustos 1975 tarihinde, 35 ülke tarafından imzalanan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansının (AGIT) ana belgesi hangi karardır?

Helsinki Sonuç Belgesi

Hangileri AGİT‟in (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) temel belgelerini oluşturur?

a) Helsinki Nihai Senedi (Helsinki -1975) 

b) Paris Şartı (Paris-1990) c) Avrupa Güvenlik Şartı (İstanbul-1999)

Helsinki Nihai Senedi‟nin 10 temel ilkesi hangileridir?

a) Egemen eşitlik ve egemenliğe saygı,

b) Kuvvet kullanmaktan veya kuvvet kullanma tehdidinden kaçınma,

c) Sınırların ihlal edilmezliği,

d) Devletlerin toprak bütünlüğünün korunması,

e) Anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü,

f) İçişlerine karışmama,

g) İnsan hakları ve temel özgürlüklere saygı,

h) Halkların eşit haklardan ve kendi kaderlerini tayin hakkından yararlanması,

ı) Devletler arasında işbirliği,

i) Uluslararası Hukuk'tan doğan yükümlülüklerin iyi niyetle yerine getirilmesi.

Helsinki Nihai Senedi‟nin hangi 3 temel bölümlerden oluşur?

a) Avrupa güvenliği ile ilgili sorunlar

b) Çevre, teknoloji, bilim ve ekonomi alanlarında işbirliği

c) İnsani boyut ve diğerlerinde işbirliği

Helsinki Nihai Senedi'nde hangi temel konular ele alınmıştır?

a) Güvenlik,

b) İnsan hakları,

c) Ekonomi

1815 Viyana Kongresinden sonra Avrupa‟da bu nitelikte yapılan en geniş ve ilk devletlerarası toplantı hangisidir?

1975 Helsinki Nihai Senedi

Helsinki Nihai Senedi'nin kabulü ile başlayan ve Helsinki Süreci olarak da anılan konferanslar dizisi hangileridir?

a) Belgrad (1977-78),

b) Madrid (1980-83)

c) Viyana (1986-89),

d) Helsinki (1992),

e) Budapeşte

Stratejik Silahları Sınırlandırma Görüşmeleri-1 (Strategic Arms Limitation Talks-1: SALT-1) ne zaman ve nerede başladı?

17 Kasım 1969'da Helsinki'de başladı.

Helsinki Nihai Senedinin amacı nedir? Kaç yılında kabul edilmiştir?

a) Avrupa’da karşılıklı güven anlayışının güçlendirilmesi,

b) Barış ortamına elverişli şartların geliştirilmesi,

c) Demokrasi ve insan haklarının zemin kazanmasına katkıda bulunmaktır. 1975 yılıdır.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı‟nın (AGİK) amacı nedir?

a) Avrupa'da Soğuk Savaşın yarattığı gerginliğe son verilmesi,

b) Güvenlik ve istikrarın sağlanması,

c) Devletler arasında işbirliğinin geliştirilmesidir.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı‟nın (AGİK) ilk toplantısı nerede yapılmıştır? Bu konferans ne zaman ve nerede kurumsallaşmıştır?

1973 tarihinde Helsinki’de yapılmıştır.

Paris Şartı nerede, hangi sloganla ortaya çıkmıştır?

Fransa’nın başkenti Paris’te “Yeni Bir Avrupa İçin İlk Adım” sloganı ile sunulmuştur.


Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) ne zaman ve nerede tam olarak kurumsallaşmıştır?

Avrupa'da Paris’te Paris Şartı (19-21 Kasım 1990) ile kurumsallaşmıştır.

Paris Şartı‟nda alınan hangi kararlar Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı‟nın kurumsallaştığını gösterir?

Avrupa’da yaşanan tarihî gelişmeler karşısında, Nihaî Senedin hükümleriyle temel ilkelerinin teyidi, AGİK sürecinin tüm boyutlarıyla daha ileriye götürülmesi, sürece ivme ve kapsam kazandırılması ve bunun için gerekli mekanizmaların oluşturulması sağlanmıştır. Paris Zirvesi bu nedenle AGİK için önemli bir dönüm noktası teşkil etmiş ve Paris Şartının kabulü ile AGİK bir konferans süreci olmaktan çıkartılıp, kurumsallaşmanın ilk adımları atılmıştır.

AGİK/AGİT‟İN kurucu belgesi olarak kabul edilen Helsinki Nihaî Senedi‟nden sonra imzalanan en önemli belge hangisidir?

Paris Şartı (19-21 Kasım 1990)

Paris Şartı‟nın etkili olmasında hangi dış gelişmeler etkili olmuştur?

a) 1990 yılında Soğuk Savaş sona ermiştir,

b) Komünizm çökmüştür,

c) Bölünmüş Avrupa tekrar birleşmiştir,

d) Bu tarihten itibaren barış içinde, demokratik ve birleşik bir Avrupa'nın yaratılması için AGİK'in kuvvetlendirilmesi gayretleri yoğunlaşmıştır.

Paris Şartı‟nın önemi nereden kaynaklanmaktadır?

a) Soğuk Savaşın ve Avrupa’nın bölünmüşlüğünün sona erdiği ilân edilmiştir.

b) Avrupa’da karşılıklı saygı ve işbirliğine dayalı yeni bir dönemin başladığı ilân edilmiştir.

c) Demokrasi, insan hakları, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılık kararı alınmıştır.

Avrupa'da güvenlik ve istikrar fikri ilk ne zaman ve hangi blok tarafından ortaya atılmıştır?

1950'lerin ortasından itibaren Doğu Bloğu tarafından ortaya atılan bir fikirdir.

Doğu Bloğu ile batı Bloğu arasındaki hangi gelişmeler yumuşama (detant) dönemine girildiğini gösterir?

a) 1970'lerin başında ABD ile SSCB arasında imzalanan SALT-1 Antlaşması,

b) Batı Almanya'nın, Polonya ve Çekoslovakya ile olan Doğu sınırlarını tanıması,

c) Batı Almanya'nın, Doğu Almanya ile ilişkiye girmeyi kabul etmesi gibi gelişmeler yumuşama (detant) dönemine girildiğini gösterir.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) hakkında bilgi veriniz.

1975 yılında 35 ülkenin devlet ve hükümet başkanları tarafından imzalanan Helsinki Nihai Senedi ile başlayan sürecin günümüzde vardığı aşamadır.


Bu not 4925 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim