Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Notları


KPSS Eğitim Bilimleri


MEB AKS


Öğretmen Dökümanları


Müdür - Müdür Yardımcılığı


657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan genel haklar nelerdir ?

3 Aralık 2017

ツ  Genel Haklar

➤  Uygulamayı isteme hakkı:

Devlet memurları, bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük
ve yönetmeliklere göre tayin ve tespit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin
kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler.

➤ Güvenlik:
Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son
verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.

➤ Emeklilik:
Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emeklilik
hakları vardır.

➤ Çekilme:
Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.

➤ Müracaat, şikayet ve dava açma:
Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem  ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler.
Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır. Müracaat ve şikayetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve şikayetlerle ilgili esas ve usuller Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

➤  Sendika kurma:
Devlet memurları, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler.

➤  İzin:
Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına
sahiptirler.

➤  Kovuşturma ve yargılama:
Devlet memurlarının görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri
suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması ve haklarında
dava açılması özel hükümlere tabidir.

➤  İsnat ve iftiralara karşı koruma:
Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma  veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit  olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler.


Bu not 1946 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim