Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Soru 1
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurluğundan çıkarma cezası kararı aşağıdakilerden hangisinin kararı ile verilebilir?
Soru 2

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi disiplin cezaları arasında sayılmaz?

Soru 3

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yasaklanan bilgileri açıklayan memurlara aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

Soru 4

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre,görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunan memura aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi verilir?

Soru 5
I.Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,
II.Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,
III. Ticaret yapmak,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; yukarıdaki fiillerden hangisi - hangileri kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirir?
Soru 6
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, bir memur “Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak ” fiilin yapması ile özlük dosyasına işlenen cezayı kaç yıl sonra özlük dosyasından silinmesini isteyebilir?
Soru 7

“Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak.” fiili 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini vermeyi gerektirir?

Soru 8

I. Uyarı
II. Kınama
III. Aylıktan kesme
IV. Kademe ilerlemesinin durdurulması

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aday memurun yukarıdaki cezalardan hangisini yada hangi lerini alması halinde Devlet memurluğu ile ilişkisi kesilir?

Soru 11
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren kaç gün içinde vermek zorundadırlar?
Soru 12
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre;memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya,memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami kaç ay çinde bu kurulca, karara bağlanır?
Soru 13
657 Sayılı DMK’yagöre kademe ilerlemesinin durdurulması ile tecziye edilenler kaç yıl vali kadrosuna atanamazlar?
Soru 14
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre;öğrenim durumu nedeniyle yükselebileceği kadroların son kademesinde bulunan bir Devlet memurunun, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alması halinde aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?
Soru 15
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre,memurluktan çıkarma cezasında kaç ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar?
Soru 17
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, uyarma ve kınama disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren kaç yıl sonra özlük dosyasından silinir?
Soru 18
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre;“Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler…….gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.” kanun maddesinde boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
Soru 20
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek” fiilini işleyip disiplin cezası alan bir memura bu fiilin 4 yıl içerisinde tekerrürü hâlinde aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer Testler

Yeni Eklenen Testler

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları

GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim