Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Soru 2
Yeni ressamların ilk göze çarpan güzelliklerinden biri de değişik olmaları. Aynı akademiden, hatta aynı atölyeden, aynı gruptan öyle çeşitli üsluplar, öyle duruşlar türüyor ki insan neredeyse bu ressamların birbirine benzememekte sözleştiklerini sanacak. Hoş öteki sanatlarda da durum bu ya… Eski evler mi birbirinden farklı, yeni evler mi? Eski şiirler mi, yeni şiirler mi? Eski hikâyeler mi, yenileri mi? Gün geçtikçe insanlar da, eserleri de bir kat daha farklılaşıyor. Amma bu farklılaşma insanların birbirlerine yaklaşmalarına, anlaşmalarına, kaygılarını paylaşmalarına engel olmuyor; tersine bu iki yön birbirini hızlandırıyor.
Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 3
Yeni şairlerin ölçüsüz ve mantıksız olduğu savlarına katılmaz Eyüboğlu. Onlarda ölçü de vardır, mantık da, ama başka bir mantık, başka bir ölçü. Şairler, insanları birtakım sözcük, duygu ve düşünce çağrışımlarına alıştırmaktadırlar: sonbahar sözcüğünün kuru yaprağı veya ölümü çağrıştırması gibi. Yeniler eski çağrışım klişelerini bozmuşlardır. Bu nedenle, leb demeden leblebiyi anlayamadığımız için sinirleniyoruz.
Bu parçada üzerinde durulan konu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 4
Esendal öykücülüğünde güçlü bir söyleyiş göze çarpar. Okur, yazarın hangi yazımsal aşamalardan sonra bu noktaya eriştiğini duyumsayamaz. Sere serpe gelişen öykülerdir bunlar. Pürüzlü, takılı kalmış noktalarla karşılaşmayız. Ayrıca yazarın öykücülük anlayışında okuruyla bütünleşme, hatta özdeşleşme tutkusu belirgindir. Okuruyla bağ kurarken aynı düzeyde olmak için çaba harcar.
Bu parçaya göre Esendal’ın öykücülüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
Soru 5
Bu kitap iki bilim insanının iş birliği ile yazılmış. Doğa Koruma Merkezi tarafından basılan çalışma, Türkiye’deki kelebekleri incelerken özellikle tehlike altında olan ve az bilinen 94 türe yoğunlaşıyor. Çok sayıda bilim insanının ve kelebek gözlemcisinin de desteği ile hazırlanan kitap, yaklaşık 400 kelebek türüne sahip Türkiye’deki bu türlerin korunmasını amaçlıyor.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Soru 6
Ne sanat bilimden, ne de bilim sanattan çıkar; ama birinin olmadığı yerde öteki de yoktur. ( I ) Biri nerde ileri gitmişse öteki de orada ileri gitmiş; birinin hor görüldüğü yerde öteki de hor görülmüş, biri ötekinden uzaklaştıkça kendinden uzaklaşmış. ( II ) Öyleyse ikisi neden aynı insanda buluşmuyor diyeceksiniz. ( III ) Bunun için de en iyi dostluklar olgun sanatçılarla bilginler arasında görülür. ( IV ) Dünyamızı saran karanlığa bilim adamı daha çok akıl, sanat adamı daha çok sezgiyle ışık salıyor: biri mantıkla biri coşkuyla kazanıyor, biri öğreterek, biri sarsarak uyarıyor bizi.
Bu metinde düşüncenin akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 7
I. Omurilik sıvısının azalması durumunda ise baş ağrısı, işitme kaybı, bulanık görme, yüzde hissizlik gibi belirtiler ortaya çıkar.
II. Eğer olmasaydı kan akışı kesilir ve alt kısımdaki sinir hücreleri ölürdü.
III. İnsanı koruyan vücut sıvılarından biri beyinomurilik sıvısıdır.
IV. Bu, beynin çevresini saran renksiz, berrak bir sıvıdır.
V. Beyni bir yastık gibi darbe ve sarsıntılara karşı korur ama tek işlevi bu değildir.
Bu cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulursa sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
Soru 8
Henüz yedi yaşımdaydım, 1994 yılının son gününe girerken gökyüzü yoğun gri bulutlarla kaplanmıştı. Televizyonumuzdan yayımlanan hava durumuna göre, öğleden sonra hava daha da serinleyecek ve ikindi saatlerinde yoğun bir kar yağışı başlayacaktı. Bu durum, o gün kardeşimle bana yeni bir çift kışlık ayakkabı ve okul çantası almayı planlayan babamı ister istemez telaşlandırmıştı.
Bu metinde aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?
Soru 9
Geyikbayırı, Likya yollarının başlangıç noktası olması, bio ve habitat zenginliği, kanyonları, mağaraları gibi doğal güzelliklerinin yanı sıra son zamanlarda dağ sporları ile uluslararası platformlarda da adından sıkça söz ettiren bir yer. Deneyimli kaya tırmanışçılarının kayalıklarda yeni rotalar açarak bölgenin taşıdığı potansiyeli keşfetmeleri, burayı dağcılık ve tırmanış sporu yönünden uluslararası bir üne kavuşturdu. Geyikbayırı dünyanın en değerli ve en çok sevilen 10 kaya tırmanış alanı arasında ve Avrupa’da da kışın tırmanış yapılacak bölgeler arasında ilk üçte gösteriliyor. Senede yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği ve yaklaşık bin tırmanış rotası bulunan yöre, dağcılık ve turizm bölgesine dönüşmüş durumda.
Geyikbayırı’nın özelliklerinin anlatıldığı bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Soru 12
Her şeyin basitleştiği, sığlaştığı, bayağılaştığı bu dönemde tükenmişlik yaşıyoruz.
Bu cümlede altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 14
Bir an, akşamın fikirden geçmesi,
İlk insandan son insana kadar, daima.
Kendimi ve herkesi boşlukta hissediyorum;
Dairemsi bir müddet iniyor ruhuma.
Bu dörtlükteki altı çizili sözcükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?
Soru 16
Aygır, güçlü bir kişneme bıraktı. Sonra tepenin düzlüğüne doğru yürüdü. Vadinin elverişsiz arazisinde savaşa tutuşmak istemiyordu. İniş yokuş aygırın hareket kabiliyetlerini kısar, dengeyi kurtların lehine çevirirdi.
Bu parçadaki altı çizili sözcükler aşağıdaki kelime türleriyle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?
Soru 17
“O zamandan bu zamana tam otuz sene geçti ( ) kimsenin yüzüne ayna tutmadım ( ) Kimse yüzüme ayna tutmadı ( )” Sözlerinden daha iyi başka ne açıklayabilir anlatıcının sevgisiz geçen yıllarını ( )
Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
Soru 20
Ilık gölgelerde uyutup düşüncelerini
I
Beyaz etekleriyle bana göründüğü an
II
Ve kapıları yeşil sabahlara açılan
III
Sıcak tahayyüllerle dolu yaz geceleri
IV
Numaralandırılmış tamlamalardan hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
Soru 21
Sen nasıl baharsın böyle
I
Bütün kuşların tek kanatlı
II
Korkuları tüyleriyle yapışık
III
Ağaçların çiçek açmış
Acı dallarına yapışık
IV
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi basit sözcüktür?
Soru 22
Kıldı zülfün perîşan hâlimi hâlin senin
Bir gün ey bî-derd sormazsın nedir hâlin
Gitti başından gönül ol serv kaddin sâyesi
Ağla kim idbâra tebdil oldu ikbâlin senin
Bu dizelerin ait olduğu şiir geleneği aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde edebiyatımıza giren öğretici metinlerden değildir?
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı nazım biçimlerinden değildir?
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatındaki ilklerden değildir?
Soru 27
Toroslar’ı yarıp geçen gök rengi suyla ikiye bölünmüş bir kent… İhtişamlı bir kale tarafından korunan, antik ambarların, eski konakların, cennet ve cehennemin, Abdal müzisyenlerin, halkoyunlarının ve neşeli Yörüklerin diyarı bu. Bazen Taşeli Platosu’nun köşesinden bazen Akdeniz’in kıyısından sesleniyor: Eşim eşim gel/ Uğrun uğrun gel/ Can yoldaşım gel…
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Soru 29
Sanat dünyasına Fecriâti’de başlayan sanatçı daha sonra Millî edebiyata katılmış: öykü, roman, deneme, makale, oyun, monografi, anı ve mensur şiir türünde eserler yazmıştır. Romanlarında birbirini tamamlayan bireysel ve toplumsal hayat zincirini anlatması dolayısıyla Türk edebiyatında “nehir roman” türünün temsilcisi olmuştur. Kiralık Konak, Yaban, Ankara en bilinen romanlarından birkaçıdır.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 30
Esmeyen bir rüzgâr gibi serin serin duyulan temiz havayı kokluyordum. Öğleye doğru karşımızdan bir otomobilin geldiğini gördük. Telaşla çekildik. Bu, canlanmış bir piyano kadar parlak, siyah, ihtişamlı bir arabaydı. Yanımızdan hızla geçti. Billur camlarının arkasındaki güzel kadınla genç erkeğin çehreleri, tıpkı bir hayal gibi sakin duruyordu.
Bu parçada hikâyenin unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?
Soru 31
Tek oyuncunun tek başına hazırlayıp sunduğu bir gösteri çeşididir. Toplu mekânlarda yüksek bir yere çıkarak icra edilir. Sanatçı söze başlayacağı zaman omzunda bir mendil ve elinde bir baston ile iskemleye oturur. Taklitler yaparak, hoş hikâyeler anlatarak halkı eğlendirir.
Bu parçada sözü edilen geleneksel Türk halk tiyatrosu türü aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 32
Mustafa Kemal’in Selanik Askerî Rüştiyesi’nden sonra devam ettiği okul aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 33
Bütün vatandaşların kanun karşısında eşit olması ve eğitim, sağlık, güvenlik gibi hizmetlerden adaletli bir şekilde yararlanmasının sağlanması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulandığını gösterir?
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı Dönemi’nde gerçekleşen olaylardan biri değildir?
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisiyle kara sularımızdaki egemenlik Türkiye Cumhuriyeti’nin denetimine girmiştir?
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde tarım alanındaki gelişmelerden biri değildir?
Soru 38
Orta Asya’da kurulan İlk Türk devletlerinde ülke hükümdar ailesinin ortak malı sayılmış ve aileye mensup her erkeğe hükümdar olma hakkı tanınmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinden biridir?
Soru 40
Aşağıdaki savaşlardan hangisi Sultan Alp Arslan Dönemi’nde yapılmıştır?
Soru 41
Samaniler’in Türk komutanlarından Alp Tegin tarafından başkenti Gazne olarak Horasan, Afganistan ve Kuzey Hindistan’da kurulan Müslüman Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 42
İstanbul’u fethettiği için fatih unvanını alan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 43
Tanzimat Fermanı aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde ilan edilmiştir?
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önce Türk devletlerinde hükümdarlık sembollerinden biri değildir?
Soru 45
Türk tarihinde ilk düzenli ordu aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisi tarafından kurulmuştur?
Soru 46
Sultan unvanını ilk kullanan Müslüman Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 47
Nizamülmülk aşağıdaki devletlerden hangisinde vezirlik yapmıştır?
Soru 48
Osmanlı Devleti’nde gelirleri hayır işleri ve sosyal hizmetler için ayrılmış topraklara ne denirdi?
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır?
Soru 50
Çarşamba deltası aşağıda verilen akarsulardan hangisinin taşıdığı alüvyonlarla oluşmuştur?
Soru 51
Aşağıdaki şehirlerimizden hangileri arasında yerel saat farkı daha fazladır?
Soru 52
Türkiye’de tarımsal faaliyetlerin kıyı ovalarında daha yoğun şekilde yapılmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 53
Türkiye’nin önemli turizm zenginliklerinden bazıları ile bulunduğu il arasında aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Soru 54
Aşağıda verilen illerimizin hangisinde petrol arıtma rafinerisi yoktur?
Soru 55
Trakya yarımadası aşağıdaki tarım bitkilerinden hangisinin üretim miktarıyla Türkiye’de daha fazla paya sahiptir?
Soru 56
Kişinin başkalarına zarar vermeden düşündüğünü ve dilediğini yapabilmesini sağlayan, insanların doğuştan sahip oldukları vazgeçilmez ve devredilmez bir haktır.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 57
“Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.”
T.C. Anayasası’nda yer alan bu ifade aşağıdaki haklardan hangisiyle ilgilidir?
Soru 58
I. Eğitim düzeyinin yükselmesi
II. İnsan hakları bilincinin yaygınlaşması
III. Devletin ekonomik olanaklarının yetersiz olması
Yukarıdakilerden hangileri demokratik yönetimlerde insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan sorunlardan biridir?
Soru 59
Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların devlete karşı sorumlulukları arasında yer almaz?
Soru 60
Hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlette;
I. devlet kurumlarının görev ve yetkilerinin anayasa ve yasayla belirlenmiş olması,
II. temel hak ve özgürlüklerin anayasayla güvence altına alınmış olması,
III. kişilerin kanun önünde eşit olması
özelliklerinden hangileri görülür?
Soru 61

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren en geç kaç gün içinde vermek zorundadırlar?

Soru 62
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memur, cezanın uygulanmasından kaç sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak verilmiş olan cezanın özlük dosyasından silinmesini isteyebilir?
Soru 64

I. Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.
II. Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
III. Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar.


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “uygulama” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Soru 65

2003/5753 tarih ve sayılı Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar’a göre yurtdışında görevlendirilecek personelde aranılacak genel şartlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 66
2003/5753 tarih ve sayılı Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar’a göre yurtdışında görevlendirilen personelin göreve başladıkları tarihten itibaren bir yıllık dönem içerisinde hastalık izninin toplam kaç günü aşması hâlinde bu süreyi aşan günler için yurtdışı aylığı ödenmez?
Soru 68
2003/5753 tarih ve sayılı Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar uyarınca yurtdışında görev yapmakta olan din görevlileri, görevlerinin devamı niteliğinde olmak üzere hacca gidenlerle birlikte en çok kaç ay süreyle ilgili dış temsilciliğin onayıyla görevlendirilebilirler?
Soru 69
2003/5753 tarih ve sayılı Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar’ın uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye Komisyonun görüşü üzerine aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
Soru 70
“Vurgun, Ya Evde Yoksan, İmkânsız” adlı şiirleri bestelenmiş olan ve 17 Nisan 2018 tarihinde vefat eden şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 71
Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütünün kısaltmasıdır?
Soru 72
2017 Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahibi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
Soru 73
Aşağıdakilerden hangisi Ekonomik İşbirliği Teşkilatı kurucu ülkeleri arasında yer almaktadır?
Soru 74
2019 Dünya Para-Taekwondo Şampiyonası aşağıdaki ülkelerin hangisinde yapılacaktır?
Soru 75
Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası aşağıdaki şehirlerden hangisinde açılmıştır?
Soru 76
75. Altın Küre Ödüllerinde “Yabancı Dilde En İyi Film” ödülünü aşağıdaki filmlerden hangisi kazanmıştır?
Soru 77
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimî üyelerinden biri değildir?
Soru 78
Aşağıdaki şehirlerden hangisi Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmamıştır?
Soru 79
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018 ne yılı olarak ilan edilmiştir?

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer Testler

Yeni Eklenen Testler

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları

GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim