Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Notları


KPSS Eğitim Bilimleri


MEB AKS


Öğretmen Dökümanları


Müdür - Müdür Yardımcılığı


657 DMK'ya göre çekilen ya da çekilmiş sayılan memurların tekrar memur olabilmeleri.

7 Kasım 2017

 ☀ Çekilme hakkının uygulanması ile ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda iki farklı durum ele alınmıştır.  ☀ 

✔ Çekilme isteğinde bulunma (memurun isteği ile çekilmesi)
✔ Çekilmiş sayılma.

➥➥Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

- Mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

➤ Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.

➤ Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler.

- Mevzuata uygun olmadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,

➤ Usulüne uygun istifa etmeyenler yani çekilmiş sayılanlar 1 yıl boyunca (Çekilmiş sayılma hali dört tanedir: a-Başka bir yerdeki göreve atananlardan 62. maddede belirtilen sürelerde görevlerine başlamayanlar, b- Yurtdışına gönderilmiş olup, görevlerinin bitiminde süresi içinde işe başlamayanlar, c- Kadrosu kaldırılmış olup, başka bir memuriyete atanmış olanlardan süresi içinde görevine başlamayanlar, d- Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde göreve başlanılmayanlar veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler, e- Görevi terk edip bu terki 10 gün devam edenler) 

  Devir ve teslim sürelerine uymadan çekilen memurlar 3 yıl geçmeden,

➤ Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir.

Olağanüstü yönetim hallerinde belirtilen usullere uymadan çekilen memurlar hiçbir surette, Devlet memurluğuna alınamazlar.

➤ Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurları, yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.

 


Bu not 2162 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim