Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > >

Soru 1
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre adaylık devresi içinde ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) kaç yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar?
Soru 2
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kurumlar, Eğitim ve Öğretim, Sağlık ve Yardımcı Sağlık ve Teknik Hizmetler Sınıflarına dahil memurlardan, kariyerlerinden yararlanmak istediklerini kaçıncı dereceler arasındaki idari görevlere ait olup kazanılmış hak derecelerinin iki altındaki derecelerden tesbit ve ihdas edilmiş kadrolara atayabilirler?
Soru 3
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yetki almadan gizli bilgileri açıklayan memurlara aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?
Soru 4
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen paraya ne denir?
Soru 5
I- Memura savunması için en çok 5 gün süre verilir.
II- Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilir.
III- Devlet memurluğundan çıkarma cezası atamaya yetkili amirler tarafından verilir.
IV- Her kurum merkezinde bir disiplin ve yüksek disiplin kurulu kurulur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplinle ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Soru 6
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre görevlerinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında, görevden uzaklaştırmayı izleyen kaç iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır?
Soru 7
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “vekâlet görevi ve aylık verilmesinin şartları” kapsamında memurların görevden uzaklaş­ tırma nedeniyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları hâlinde yerlerine kurum içinden vekil atandığı zaman (istisnai durumlar hariç) atanan vekil memurlara vekâlet görevinin kaç aydan fazla devam eden süresi için vekâlet aylığı ödenir?
Soru 8
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre merkezde, günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi aşağıdakilerden hangisi tarafından tespit olunur?
Soru 9
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % kaç oranında engelli çalıştırmak zorundadır?
Soru 11
657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre Memura isteği üzerine, eşinin doğum yapması hâlinde kaç gün izin verilir?
Soru 12
657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde kaç saat süt izni verilir?
Soru 13
657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre Devlete ait resmi belge, araç, gereç vb. eşyayı kaybetmek aşağıdaki hangi disiplin cezaları içinde düzenlenmiştir?
Soru 14
657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında kaç ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar?
Soru 15
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler kaç yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar?
Soru 16
657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; Aylıktan Kesme cezası ile verilen Memurun Brüt Aylığında hangi aralıklarda kesinti yapılır?
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi 657. sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen temel ilkelerden değildir?
Soru 19
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre erkek memura, eşinin doğum yapması sebebiyle kaç gün babalık izni verilir?
Soru 20
Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde ...... saat, ikinci altı ayda günde ...... saat süt izni verilir.
657 sayılı Devlet Kanununa göre yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru 21
Hizmeti bir yıldan on yıla kadar(on yıl dahil) olan devlet memurları için yıllık izin süresi ...... gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için ....... gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenir. 657 sayılı DMK'ya göre yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru 22
657 DMK'ya göre, aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarına verilen haklardandır?
Soru 23
657 sayılı devlet memurları Kanunu’na göre muvazzaf askere giden memurlar, tekrar göreve dönmek istemeleri halinde terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar?
Soru 24
657 sayılı devler memurları Kanunu’na göre sağlık kurulu raporu, kanser,verem,akıl hastalıkları ile resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri için verilen izin süreleri hariç olmak üzere ,bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % kaç eksik ödenir?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer Testler

Yeni Eklenen Testler

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim