Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Devlet Memurları Kanunu (657) > 657 DMK - 01 (Çözümlü)

Soru 1
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aday memurların adaylık süresi en fazla kaç yıldır?
Soru 2
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memuriyetten çıkarma cezası vermeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 3
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi disiplin cezaları arasında sayılmaz?
Soru 4
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurun isteği üzerine, kendisinin evlenmesi halinde kaç gün mazeret izni verilir?
Soru 5
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kadın memura, çocuğunu emzirmesi için ilk altı ayda günde kaç saat süt izni verilir?
Soru 6
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre muvazzaf askere giden memurlar, tekrar göreve dönmek istemeleri halinde terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadır?
Soru 7
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıda belirtilen durumların hangisinde isteği üzerine erkek memura 10 gün izin verilir?
Soru 8
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurluğa girmeden önce veya memuriyeti sırasında yükseköğrenim üstü master derecesi almış olan bir Devlet memuru aşağıdaki derece ve kademe ilerlemelerinden hangisini hak etmiş olur?
Soru 9
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre her türlü yazı ve dosya dağıtma hizmetleri gören memurlar hangi hizmet sınıfını oluşturur?
Soru 10
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre sağlık kurulu raporu, kanser, verem, akıl hastalıkları ile resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreçleri için verilen izin süreleri hariç olmak üzere, bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % kaç eksik ödenir?
Soru 11
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, çekilme isteğinde bulunan memur, isteğinin kabul edilmesi durumunda ne kadar süre geçmeden tekrar memurluğa dönemez?
Soru 13
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından ne şekilde ödenmesi esastır?
Soru 14
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren kaç gün içinde vermek zorundadırlar?
Soru 15
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yetki almadan gizli bilgileri açıklayan memurlara aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?
Soru 16
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % kaç oranında (yurtdışı teşkilat hariç) engelli çalıştırmak zorundadır?
Soru 17

”Devlet memurlarına,yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde,sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlamaktır”

Yukarıda tanımı verilen 657 Sayılı Devlet Memuru temel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19
657 Devlet Memurları Kanununa göre, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olan ve bir önceki yıl hiç yıllık izin kullanmayan Devlet memurunun, bulunduğu yıl içerisinde kullanabileceği yıllık izin süresi en fazla kaç gündür?
Soru 20
657 sayılı Kanuna göre aylık alanların, hangi kaleminde hiçbir kesinti yapılamaz?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

Gün 8 Kasım 2018 tarihinde saat 10:14'de demiş ki;

19 soru doğru biraz dikkatli okursanız diyorki 10 yıllının içinde olan memur 2 yıl üst üste izin almazsa kaç gün izni kalmış olur (40 )

3-1
ersin 14 Şubat 2018 tarihinde saat 19:52'de demiş ki;

19 . soru iki yanlış şık var

2-8

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim