Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Müdür, Müdür Yrd. Diğer S-C > 4483 | Soru-Cevap 01

Soru 1
4483 sayılı kanuna göre soruşturma izni kanundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en fazla kaç gün içinde verilmesi gerekir?
Soru 2
4483 sayılı kanuna göre itirazlar incelendikten sonra ne kadar süre içerisinde karar verilir?
Soru 3
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı kaç gün içinde itiraz edilebilir?
Soru 4
Görevini kötüye kullandığı iddia edilen bir ilköğretim okulu müdürü hakkında hangi kanuna göre ön inceleme yaptırılır?
Soru 5
4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma iznini kim verir?
Soru 6
4483 sayılı Kanun’a göre ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde soruşturma izin verme yetkisi kime aittir?
Soru 7
4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’da belirlenen; soruşturma izni vermeye yetkili merciin yokluğunda, soruşturma izin yetkisini kim kullanır?
Soru 8
4483 sayılı Devlet Memurlarının Yargılanması Hakkındaki Kanuna göre Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını açıklaması gereken süreyi, zorunlu hallerde kaç günü geçmemek üzere kaç kez uzatır?
Soru 9
4483 sayılı Devlet Memurlarının Yargılanması Hakkındaki Kanuna göre soruşturma iznindeki iddialardan farklı bir suçla karşılaşıldığında ne yapılır?
Soru 10
Ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde izin vermeye yetkili mercii neresidir ?
Soru 11
Bir genel müdürün 4483 sayılı Kanun kapsamına giren fiiline memurun iştiraki halinde, bu memur hakkında soruşturma izni vermeye hangi merci yetkilidir?
Soru 12
4483 sayılı Kanun kapsamına giren bir fiilin işlendiğini öğrenen her düzeydeki personel durumu kime bildirmek zorundadırlar?
Soru 13
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcıvekili kamu görevlilerinden hangisi hakkında hazırlık soruşturmasını yapar?
Soru 14
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bu Kanun’da hüküm bulunmayan hususlarda hangi kanuna göre işlem yapabilirler?
Soru 15
Bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili merci hangisidir?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer Müdür, Müdür Yrd. Diğer S-C

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim